Tegevused toitlustamise mooduli käivitamisel

Söömiste koondvaade: asutuse nimi

Toitlustamise vaatesse on võimalik pääseda lasteaia andmete juurest nupuga [Toitlustamise vaade].

Tabelis on järgmised andmed ja võimalused:

Kui lapsel on juba lisatud söömised kahte õppeaastasse, siis kuvatakse seda söömiste koondi tabeli kohal kollases kastikeses. Seejärel on võimalik veel lapsel käsitsi valed söömised ära muuta.

Söömiste muutmine

Söömiste koondvaates on nupp [Muuda], mis viib söömiste koondvaate muutmisvaatesse. Siin on võimalik terve kuu söömise andmed käsitsi sisestada või muuta impordiga/ELIISist saadud andmeid.

Söömiste importimine

Söömiste koondvaates on nupp [Impordi söömised], mis viib söömiste importimise lehele.

Enne importi tuleb valida vastava rühma, aasta ja kuu.

Kui tehakse importi ning kogemata on aktiivne vale õppeaasta, siis antakse hoiatuse, et impordi kuu ning aktiivne õppeaasta ei lange kokku. 

Põhimõtteliselt võib augustikuus olla see ka taotluslik ja seepärast Arno ei takista importi, aga annab lihtsalt teada.

Impordifail saab olla järgmises formaadis: CSV, XLS, XLSX. Kõige parem on importida Eliisist võetud faili, mida pole käsitsi enam muudetud.

Eliisi failist kontrollib Arno lapse nime ning võtab veerust "Kokku" hommikusöögi, lõunasöögi ja oote arvud.

Impordi lõppemisel kuvatakse mitu rida Arnosse lisati.

Kui failis olevaid lapsi ei leitud rühma nimekirjast siis kuvatakse veateade lapse nimega. Sel juhul vajab kontrollimist, miks antud lapse söömised olid Eliisi failis, aga mitte Arnos.

Andmete tõmbamine Eliisist

Seadistus: ARNO_SOOKLA_KOOND_UUENDUS_LUBATUD_KUNI - Eelmise kuu söömiste koondvaate tabelit saab uuendada kuni järgneva kuu antud kuupäevani.

Söömiste koondvaates on nupp [Tõmba söömised Eliisist], mis tõmbab söömiste andmed Eliisist.

Nupule klõpsates avaneb hüpikaken, mis teavitab millise perioodi kohta andmeid uuendatakse ja rippmenüüst saab valida rühma, mille andmeid uuendatakse. NB! Samuti hoiatatakse, et olemasolevad andmed kirjutatakse sel juhul üle.

Andmeid saab uuendada nii rühmapõhiselt kui ka tervele lasteaiale korraga, selleks valida rippmenüüst "Kõik rühmad".

Söömisandmete muutmise logi

Söömiste koondvaates on nupp [Vaata perioodi logi]. Nupule klõpsates avaneb toitlustamise tegevuste logi vastavas perioodis.

SIIA TULEB VEEL JUTTUToidupakettide haldamine

Lasteaias saab olla kuni kolm paketti: hommik, lõuna ja oode.

Arvelduse toimimiseks peavad toidupaketid olema kehtivad ning märgitud hinnad rühma liikide kaupa.


Rühmaõpetaja õigused ja tegevused

Lasteaiaesindaja saab määrata rühmaõpetajatele Arnos õigused puudujate märkimiseks. Ülevaate õigustest saab menüüst RÜHMAD nupuga "Rühma õigused"

Õiguste lisamiseks tuleb minna rühma andmetesse ning valida Lisa.


Rühma õpetaja saab Arnos märkida söömisi sarnaselt lasteaiaesindajale. Selleks tuleb minna menüüsse "Lasteaiad" ning valida enda asutus.

Asutuse juures on nupp "Toitlustamise vaade", mis viib lasteaia söömiste koondvaatesse:

Söömiste koondvaates on rühma esindajal samad õigused, mis asutuse esindajal (eespool kirjeldatud):