Väike lugemisjuhis

  Arendused ja uued võimalused

Arnos on lahendatud probleem või parandatud viga

Arno sai mugavamaks, ilusamaks, selgemaks 


November 2022

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Lasteaiatasu soodustuse taotluste vaates on võimalik saata vanematele teavitusi.Lasteaedade moodulLasteaiatasu soodustuse taotluste juurest saab teateid saata ametnik.Rakendub automaatselt.

Lahendatud probleem eelkooli taotlusega: tõrge ilmnes siis, kui taotluste tegi kooli esindaja lapsele, keda Arnos veel ei olnud.Koolide moodulTõrge ilmnes vaid siis, kui eelkooli taotlust esitas kooli esindaja.Rakendub automaatselt.

Lahendatud probleem lasteaia lapse toidupakettide loomisel uues õppeaastas. Juhul kui rühm oli juba uude aastasse üle viidud, siis lapsele ei tekkinud toidupaketid korrektselt.Lasteaedade moodul, lasteaedade toitlustamineKui lasteaias on kasutusel toitlustamine ja igapäevaselt märgitakse Arnos söömisi ja puudumisi, siis on oluline, et igal lapsel oleks ka kehtiv pakett.Rakendub automaatselt.

Lahendatud probleem huvikooli maksja andmete töötlemisel juhul, kui maksja on piiratud (ehk saab olla vaid taotleja ise). Tõrge tekkis taotluse menetlemisel.Huvikoolide moodulViga ilmnes vaid juhul, kui maksja muutmine on piiratud (peab olema taotluse esitaja) ja sel juhul ei ole taotlusel andmete sisestamise võimalust.Rakendub automaatselt.

Kui kasutal on Arnos muid õiguseid peale lapsevanema, siis sisselogimisel tema kohta rahvastikuregistri päringut enam ei tehta. Ametniku korral toimis lahendus juba varem ning nüüd ka haridusasutuse esindaja jaoks. Alles lapsevanema/tavakasutaja rolli valmimisel küsitakse rahvastikuregistrist tema alaealised lapsed.Kogu ArnoMuudatus mõjutab haridusasutuste esindajaid, kuid kasutaja jaoks muudatus otseselt välja ei paista.Rakendub automaatselt.

Lepingulise erahuvitegevuse osalejate importimisel võib fail olla vale struktuuriga ja sel juhul import ei õnnestu. Nüüd on täiendatud veatöötlust, et kasutaja saaks aru, kus kohas failis vead on, et need parandada.Lepinguline erahuvitegevusErahuviasutuste esindajad, kes nimekirjadesse uusi lapsi impordivad.Rakendub automaatselt.

Tehtud üldine lahendus juhtumitele, kus kasutaja vajutab nuppu mitu korda järjest ja Arno teeb tegevusi mitmekordselt. Nüüd kuvatakse kasutajale, et toimub tegevus ja senikaua ei saa nuppu uuesti vajutada.Kogu ArnoKõiki Arno kasutajaidRakendub automaatselt.

Väga harva juhtub, et rahvastikuregistris muudetakse lapsega seotud vanemaid (st ei toimu muutust hooldusõigustes vaid seostes). Sellisel juhul kuvati Arnos veel vana seost koos uuega. Nüüd on parandatud nii, et vana seost lapse juures enam ei hoita.Kogu ArnoLapsega seotud vanemaid näevad ametnikud ja asutuste esindajad olenemata seadistustest.Rakendub automaatselt.

Taustatöö (taotluste massmenetlused, andmete massiline uuendamine, arvete loomine jms) algatamise õiguste kontrollis oli vigu, mis nüüd on parandatud. Vea korral ei saanud kasutaja neid tegevusi käivitada.Lasteaedade moodul, arvelduse moodulTaustatöid saavad käivitada erinevad kasutajad Arnos.Rakendub automaatselt.

Ametniku rollis lapse lasteaeda määramisel tuleb sisestada maksja andmed. Siiani oli vaikimisi maksja liik "asutus", kuid enamasti on maksjad siiski vanemad ise (füüsilised isikud) ja seega nüüd on ka vaikimisi valik "füüsiline isik".Lasteaedade moodulAmetnik peab lapsele märkima maksja andmeid vaid siis, kui selline seadistus on juba peal.Rakendub automaatselt.

Kooli vastuvõtu, koolist lahkumise ja pikapäevarühma taotluste koodi optimeerimineKoolide moodulKasutajale muudatus välja ei paista.Rakendub automaatselt.

Kui gümnaasiumi laps lahkub koolist põhjusega "Teise kooli üleminek", siis võib ta kohe lahkunuks märkida, kuna tegemist ei ole koolikohuslasega ja Arnos ei pea ootama, et ta uues koolis vastu võetaks.Koolide moodulMuudatus mõjutab eelkõige Arno taustategevusi pärast lapse koolist lahkunuks märkimist. Kooli esindaja jaoks on see märgatav vaid staatuse erinevuse kaudu.Rakendub automaatselt.

Koolist lahkumise taotlusel kuvatakse nüüd lapse klassi numbrit, et lihtsustada taotluste menetlemist.Koolide moodulKlassinumbri kuvamine lihtsustab kooli esindajate tööd, kes menetlevad lahkumise taotluseid.Rakendub automaatselt.

Õppeaasta filter taotluste vaates ei toiminud õigesti vastuvõtu taotluste, koolist lahkumise taotluste ja pikapäevarühma taotluste korral. Taotluste kuvamine sõltus vaid valitud õppeaastast. Nüüd saab õppeaasta filtrit kasutada.Koolide moodulÕppeaasta filter taotluste vaates on ametniku ja kooli esindaja rollis.Rakendub automaatselt.

Üldhariduskool saab pakkuda erivajadusega lapsele huvitegevust ka huvikoolis. Selleks kooli esindaja teeb lapsele huvikooli taotluse ja pärast menetlust saab laps rühmatasu soodustuse. Täpsemalt loe juhendist.Huvikoolide moodulKui selline võimalus on sisse lülitatud, siis üldhariduskooli esindajal on võimalus oma kooli lapse kohta huvikooli taotlus esitada.

Tegemist on erilahendusega, mis on vaid vastava seadistuse korral kasutatav:

ARNO_HUVIKOOL_HEV_TAOTLUS_LUBATUD

Oktoober 2022

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Kui Arnos on seadistatud lapse lasteaiakohatasu kuvamine vanemale, siis peab olema seadistatud ka omavalitsuse maksimaalne kohatasu. Kui seadistus puudub, tuli lapsevanema vaates kohatasu kuvamisel viga. Nüüd veateadet ei tule ja kui maksimaalne kohatasu on seadistamata, siis vanem lihtsalt ei näe oma lapse kohatasu summat.Lasteaedade moodulVeateade tuli lapsevanema vaates. Seadistada saab maksimaalset kohatasu vaid ametnik admin menüüst "Maksimaalne lasteiatasu" ja summal on kindel kehtivusperiood. Eelmise perioodi lõppemisel tuleb lisada uue perioodi tasu.Rakendub automaatselt.

EHIS uuendas omalt poolt koolide õppekeele klassifikaatorit ning samad muudatused on tehtud ka Arnos: saab märkida õppekeelt uue klassifikaatori alusel ning vanad andmed on üle toodud uuele süsteemile.Koolide moodulÕppekeeli sisestavad üldiselt asutuste esindajad ning oma asutuse andmed tuleks üle vaadata vastavalt EHISe juhistele.Rakendub automaatselt, kuid soovitatav oleks oma andmed üle vaadata.

Huvikooli pangalingimakse selgituse võis jätta ka tühjaks, kuid see tekitas raskusi pangaimpordi ja pangalingimaksete sidumisel. Seega nüüd enam selgitust tühjaks jätta ei lubata.Huvikoolide moodulLapsevanem võib märgata, et selgituse lahter täidetakse automaatselt vaikimisi tekstiga.Rakendub automaatselt

Lasteaia taotluste koondvaates on nüüd filter kohasoovi alguskuupäeva jaoks. See võimaldab välja otsida taotlused selle järgi, millal lapsele kohta soovitakse.Lasteaedade moodulLasteaiataotluste filtrid on eelkõige mõeldud ametnikule.Rakendub automaatselt

Maa-amet uuendas omalt poolt In-ADS teenust ja tegime vastavad muudatused ka Arno poolelKoolide moodulIn-ADS aadressiotsing on kasutusel eraasutuse Arnodes, mis ei kasuta RahvastikuregistritRakendub automaatselt

Lahendatud probleem, et lasteaia pakkumiste logis ei kuvatud pakkumise põhjust ega saanud filtreerida põhjuse alusel. Nüüd taas toimib nii filter kui ka kuvamine.Lasteaedade moodulLasteaiapakkumiste logi näevad vaid ametnikud Admin menüü kaudu.Rakendub automaatselt

Lahendatud probleem pangalingimaksete logimisel. Kui makse tegemine jäi pooleli ja pangas sessioon aegus, tekkis logimise protsessis viga, kuid nüüd saab Arno sellest aru.Koolilõuna, arvelduse moodulMõjutab neid, kellel on kasutusel pangalingimaksed. Muudatus ei paista välja kasutajaliidesel, kuid vähendab maksetega seotud vealogide mahtu ja seega parandab vigade uurimise protsessi.Rakendub automaatselt

Lahendatud probleem arvelduse moodulis huvikooli arvetega. Standard Books'i liidestuse jaoks kasutusel olev artikli kood rühma andmetes võib igal aastal muutuda, kuid Arno kasutas arvetel algselt sisestatud artiklikoodi. Nüüd kasutab Arno alati kõige uuemat artikli numbrit rühma juures.Arvelduse moodulMõjutab vaid Standard Books'i liidestuse kasutajaid.Rakendub automaatselt

Smart-ID allkirjastamineKogu ArnoMõjutab kõiki kohti, kus on võimalik Arnos anda allkirja. See tähendab huvikooli, lasteaia ja erakooli lepinguid ning eralastehoiu lepingu lisasid.Rakendub automaatselt

Lahendatud probleem huvikoolide mooduli teavitustega: asutuse kaupa saadetavad teated olid väga piiratud ja pikemaid kirju Arno välja ei saatnud. Nüüd on võimalik lisada ka pikk teavituskiri ning saatmine jõuab edukalt lõpuni. Vaata ka juhendit.Huvikoolide moodul

Muudatus mõjutab vaid neid teavitusi, mida saab saata tervele asutusele (st mitmele rühmale korraga).

Saatmine on Arnos lubatud siis, kui on kasutusel nõusolek: "Olen nõus, et mulle saadetakse huvikooli infot ja teavitusi/reklaami"

Rakendub automaatselt

PS: kui sooviks hakata kasutama neid teavitusi, tuleb aktiveerida nõusolek "Olen nõus, et mulle saadetakse huvikooli infot ja teavitusi/reklaami"

KOV lepinguga huviringide moodulis on nüüd automaatne teavitus ametnikule, kui luuakse uus huviring,KOV huviringidMõjutatud on vaid KOV lepingulised huviringid.Rakendub automaatselt

KOV lepinguga huviringide moodulis on nüüd võimalus saata e-kiri huviringijuhtidele ja asutuse kaupa.KOV huviringidMõjutatud on vaid KOV lepingulised huviringid.Rakendub automaatselt

Lepingulise erahuvitegevuse toetamise moodulis on nüüd võimalik eraldi seadistada vanusepiirid toetuse saamiseks ja osalejate lisamiseks.Lepinguline erahuvitegevusKui on soov lisada Arnosse ka täiskasvanud osalejad, kuid nende eest toetust klubidele ei maksta.

Jah, tuleb vastavalt muuta seadistused:

ARNO_LEPINGULINE_HUVITEGEVUS_VANUS_ALATES

ARNO_LEPINGULINE_HUVITEGEVUS_VANUS_KUNI

ARNO_LEPINGULINE_HUVITEGEVUS_TOETUS_VANUS_ALATES

ARNO_LEPINGULINE_HUVITEGEVUS_TOETUS_VANUS_KUNI

Lepingulise erahuvitegevuse toetamise moodulis on nüüd lisatud lapsevanema jaoks nupp "Eemalda eelistus".Lepinguline erahuvitegevusNupp on nähtav vaid juhul, kui seadistus ARNO_LEPINGULINE_HUVITEGEVUS_
AUTOMAATNE_EELISTUSE_MARKIMINE on ei. See tähendab, et laste eelistusi Arno automaatselt ei arvuta ja vanem võib eelistuse ka eemaldada.
Kui seadistus eelistuste arvutamise osas oli juba varem peal, st ARNO_LEPINGULINE_HUVITEGEVUS_ AUTOMAATNE_EELISTUSE_MARKIMINE = ei, siis ilmub uus nupp vanematele automaatselt.


Lepingulise erahuvitegevuse toetamise moodulis on lisandunud hulgaliselt tõlkimise võimalusi, et kohandada toetamise vaadet ja tabeleid. Tõlked on Admin → Selgitused kasutajale.Lepinguline erahuvitegevusAmetnik võib tõlkida fraase nii ametniku kui asutuse esindaja vaates. Põhilised võimalused on "laps" ja "leping" asendused.Kui soovid mõnda sõnastust muuta, siis võib seda teha Admin → Selgitused kasutajale või võtta ühendust Arno toega.

Lahendatud probleem huvikooli taotluse muutmisega. Nimelt, kui lapsevanem on omalt poolt juba lepingu allkirjastanud, siis asutuse esindaja ei saanud enam taotlust muuta ja lepingut tagasi saata. Nüüd on võimalik leping tühistada ja taotus ära parandada, mis ühtlasi tekitab vanemale ka uue lepingu.Huvikoolide moodulMõjutab huvikoole, kes sõlmivad Arnos digiallkirjastatud lepinguid.Rakendub automaatselt

Lahendatud probleem koolilaste filiaalivahetusel. Tõstmisel oli vaikimisi kuupäev alati täna isegi siis, kui muudatust tehakse uude õppeaastasse. Kui kogemata jäi kasutajal kuupäev muutmata, tekkis segadus lapse filiaalivahetusega. Nüüd on lisatud piirangud, et valitud kuupäev ja õppeaasta oleksid kooskõlas. Vaata ka juhendisse.Koolide moodulMõjutab asutusi, mis tegutsevad mitmes majas, st filiaalidena. Laste liigutamine filiaalide vahel on lubatud siis, kui asutustel on sama EHISe ID ning kasutaja haldab mõlemat filiaali Arnos.

Rakendub automaatselt

PS: kuigi uutel soovijatel on vajalik filiaalivahetuse sisselülitamiseks seadistus ARNO_KOOL_LAPS_LIIGUTAMINE_FILIAALIDE_VAHEL

Õpilaspiletile PAN ja UID koode sisestades on nüüd ka abistavad hoiatused, kuid koodi sisestatakse valesse lahtrisse ja Arnos võrdlustabelis on juba vastav kood olemas.Koolide moodul, koolilõunaMõjutab neid, kes kasutavad Arnos õpilaspileteid ning koolilõuna moodulit. Sel juhul tuleb igale õpilaspiletile sisestada ka tema unikaalne kood, et oleks võimalik nn piiksuseadmetega õpilast tuvastada.Rakendub automaatselt

Lahendatud probleem huvikooli rühma loomisel, kus uut huviringi lisades ei saanud kohe märkida "Kohtade arv piiramata". Nüüd saab kohe alguses linnukese teha.Huvikoolide moodulHuvikoolide esindajaid, kes tegelevad huvikooli rühmade loomisega.Rakendub automaatselt

Lasteaia taotluste vaates on võimalik teha KOV kontrolli kindla kuupäevaseisuga kõikidele menetlemata taotlustele korraga. Saadud tulemusi on võimalik kasutada taotluste filtreerimiseks või teha selle põhjal reegleid masskomplekteerimise jaoks.Lasteaedade moodulFiltrit ja KOV kontrolli saavad teha ametnikud ning see on nähtav vaid siis, kui kasutusel on seadistus kontrollkuupäevadegaKui kuupäevad on juba varasemast seadistatud, siis ilmub KOV kontrolli nupp automaatselt. Uutele soovijatele vajab seadistamist la_taotlus_filter_kov.


Kui kooli andmetes on märge, et kool on näiteks 6-klassiline, siis andmete üle viimisel uude õppeaastasse, viimaseid klasse üle ei viida. Süsteem töötab samamoodi nagu varasemalt toimis 9. ja 12. klasside üleviimine.Koolide moodulKui asutuse andmetes on määratud 'Viimane klass koolis', siis seda viimast klassi üle ei kopeerita. Kopeerimist teevad asutuste esindajad.Rakendub automaatselt

Lasteaia rühma nimekirjas kuvatakse nüüd ka lepingu staatust, kui kasutusel on lasteaia lepingud.Lasteaedade moodulLepingu staatuse veergu näevad asutuse esindajad ja ametnikud.Rakendub automaatselt

Huvikooli taotluste vaates on huvikooli esindajal filter "Huvikooli rühm", kus varem kuvati kõiki selle asutuse rühmasid. Nüüd muutub rühmade filtri valik vastavalt õppeaasta filtri valikule.Huvikoolide moodulKõiki huvikoolide esindajaid.Rakendub automaatselt

Üldhariduskoolist lahkumisel eemaldame lapse ka sama kooli huviringidest. Alles jäävad lapsele need ringid, mis on avatud kõikide koolide õpilastele. Varem pidi ringidest lahkumised käsitsi tegema. Vaata ka juhendisse.Koolide moodulMõjutab neid kasutajaid, kelle on üldhariduskoolides huviringid.Rakendub automaatselt

Munitsipaallasteaia taotlusel on lisatud logimine sõimekoha soovile ja algusajale.Lasteaedade moodulMõjutab vaid kasutajaid, kellel on MLA taotlusele lisatud dünaamiline valik sõimekoha soovi jaoks.Uutele väljadele rakendamiseks peab seadistama. Kui sõimekoha küsimine oli juba taotlusel olemas, siis rakendub automaatselt.

Lahendatud probleem, et pärast lapse nimemuutust ei uuendatud arvelduse moodulis lapse nime. Nüüd tuleb ka arvetele lapse uus nimi kohe, kui uus info Arnosse jõuab.Arvelduse moodulMõjutab nii lasteaia kui huvikooli arveidRakendub automaatselt

Lahendatud probleem lasteaia rühmavahetusel toetuse arvestamisel Tartu arvutusvariandis.Lasteaedade moodulEralasteasutuste toetuste Tartu arvutusvariant.Rakendub automaatselt

Lasteaia maksimaalsed kohatasu saab nüüd sisestada ka rühma kaupa. Endiselt toimib ka asutuse kaupa või üle kogu omavalitsuse kehtiva lasteaiatasu märkimine.

Vaata ka juhendisse.

Lasteaedade moodulMuudatus on nähtav neile, kel on Arnos kasutusel lasteaia kohatasude arvutamine

Rakendub automaatselt, kusjuures varasemad maksimaalsed tasud toimivad edasi nii nagu varem ja pole vaja midagi muuta.

Huvikooli maksjaks saab olla ka Eesti isikukoodita vanem. Selle märke saab teha huvikooli esindaja või ametnik kas taotlusel või maksja andmetes. Vaata ka juhendisse.Huvikoolide moodul

Kui kasutusel on tasulised huvikooli rühmad, siis küsitakse maksja andmeid.

Jah, uuenduse kasutamiseks on vaja seadistada ARNO_HUVIKOOL_MAKSJA_VALISMAA_IK_LUBATUD


NB: kui Arno koostab huvikooli arveid ja saadab neid raamatupidamisse, siis tuleb enne seadistuse kasutusele võtmist veenduda, et seal on ka lubatud välismaa isikukoodid.

Lahendatud probleem pangalingi maksete töötlemisel, kui pank saadab kaks kinnitust samaaegselt. Sellisel juhul tehti Arnosse 2 laekumist sama makse kohta ning saldo võis minna paigast.Arvelduse moodul, huvikooli moodul, koolilõunaKui kasutusel on pangalingimaksed ning makse registreeritakse ka Arnos laekumisena. See probleem ei puudutanud neid, kes impordivad laekumisi raamatupidamisprogrammist.Rakendub automaatselt

Soov kasutada Arnot eri keeltes. Nüüd töötab Arnos Chrome'i automaattõlge, kui kasutaja arvuti keel on erinev eesti keelest.Kogu ArnoKõiki kasutajaid, kelle arvutis seadistatud keel on erinev eesti keelest.Rakendub automaatselt

September 2022

Muudatuse sisuKas mõjutab kõiki?Kas vajab seadistust?

Saue teeb nüüd koolitoetuse ja koduse lapse toetuse väljamakseid uut moodi: varem tehti väljamaksefail, mis tuli tõsta raamatupidamisse. Nüüd saadab Arno väljamaksed otse nende raamatupidamisse (BC). See käib "Genereeri e-arved" nupuga. Juhendid on vastavate toetuste juures.

Ei, vaid SaueKui keegi teine soovib e-arveid BCsse, siis tuleb seadsitada

Tartu teeb nüüd eralasteasutuste toetuste väljamakseid uut moodi: varem tehti väljamaksefail, mis tuli tõsta raamatupidamisse. Nüüd saadab Arno väljamaksed otse GoProsse. See käib "Genereeri e-arved" nupuga ja juhend on ka selle kohta eraldi: Eraasutuste toetuste väljamaksed (GoPro)

Ei, vaid TartuKui keegi teine soovib eraasutuste toetuste juurde e-arvet, siis vajab seadistamist (ja kui see pole GoPro siis ka arendust)

Koolide moodulis: ka juba lahkunud või dokumendid väljastatud lapse puhul peab saama ametnik muuta lapse lahkumise kuupäeva ja lahkumise põhjust. Vajalik siis, kui lapse lahkumise saatmisel Ehisesse tuleb tõrge. Muuta saab andmeid vaid siis, kui lõpetamist pole veel EHISesse saadetud.

JahEi

August 2022

Muudatuse sisuKas mõjutab kõiki?Kas vajab seadistust?

Admin → Tekstid viitab automaatselt e-kirja mallidele. Ülejäänud tekstid on nupu "Üldised tekstid" all.

JahEi

Kasutaja ise seadistab Arnot. Sisulised seadistused, mis varem olid konf failis, on nüüd Admin → Seadistuste all. Esialgu muudetavad vaid piiratud kasutajatele, kuid nähtavad kõikidele adminnidele.

JahEi

Kõikide importide juurde salvestame nüüd ka faili, mida kasutaja katsetas. See võimaldab paremini uurida nt pangaimpordiga seotud vigu või laste toiduandmete impordi probleeme. Logi näeb siit: https://arno.loc.piksel.ee/KOV/ctrl/ee/Import/showÜhest rollist teise liikumine. Võimalik on ühele kasutajale määrata mitu erinevat õiguste taset ja nende vahel rippmenüüst valides liikuda.

JahEi

Juuni 2022

Muudatuse sisuKas mõjutab kõiki?Kas vajab seadistust?

Sisselogimise päringute väljavahetamine. Arnosse sisenemisel tehakse RR414 asemel RR464, RR465 ja RR41. See tähendab, et küsitakse vaid lapsed, eestkostetavad ja hooldusõigused. Välja jäävad ebavajalikud seosed, mis põhjustasid palju teabepäringuid.

JahAdmin seadistustes seadistatav, kuid nüüd automaatselt kõigil peal.

Lepingu lisa kolmepoolsele hoiulepingule. Kui lapse hoiukoha kasutamine on seotud lepinguga, siis koormuse, kuutasu või toetuse muudatuste tegemiseks tuleb sõlmida allkirjastatav lepingu lisa.

Ainult 3-poolsed hoiulepingudJah

Mitteaktiivsete kasutajate kustutamine. Tehtud taustatöö, mis kustutab Arnost kasutaja, kellel pole seosed lastega, ei ole ise laps, ei ole taotluses laps ega lapsevanem, ei ole koolitoetuses lapsevanem.


JahTänastel kasutajatel peale pandud, uutele vaja lisada.

Lasteaia pakkumisest loobumisel läheb taotlus tagasilükatuks. Nüüd on võimalik seadistada nii, et lapsevanem koha pakkumisest loobumisel näeb ainult üht põhjust loobumiseks ning taotluse staatus peale loobumist muutub tühistatuks. 

EiJah

Garantiikirja aegumise teavituse seadistamine. Suveperioodil ei saadeta garantiikirja aegumise kohta teavitusi. Teavitused saadetakse seadistatud kuupäeval vaid neile, kes jätkavad huvikoolis.

Ainult garantiikirja kasutajadJah

Laste liigutamine kooli filiaalide vahel. Kui on seadistustes lubatud, siis võib tõsta koolilapse ühest kooli filiaalist teise ja see toimib nagu paralleelivahetus. Filiaalid peavad olema sama EHISe IDga.

JahJah

Lasteaia toidupäevast saab loobuda vaid eelmise tööpäeva teatud kellaajani. Ehk kui reede on riigipüha, siis esmaspäevasest toidupäevast tuleb loobuda juba neljapäeval. Kui puudumist märkida reedel, saab loobuda teisipäeva toidust.

Ainult LA toitlustamise kasutajadEi

Tasuta toitu saab märkida ka mitte-KOV lastele. Vajadus tuli seoses sõjapõgenikega, kellele määratakse tasuta toit olenemata sellest, kas tal on omavalitsuse sissekirjutus või mitte. Tasuta toitu saab neile märkida nii, et tasuta on lisaks lõunale ka PPR ja hommikupuder.

Ainult kooli toitlustamise kasutajadEi

Ilma koolikoha kinnituseta saab esitada põhikooli vv taotluse ja see kinnitab automaatselt ka koolikoha. Kui vanem teeb kohe põhikooli vastuvõtu taotluse määratud kooli (ilma "Kinnita koolikoht" nupuvajutuseta), siis läbi selle muutub koht ka automaatselt kinnitatuks lapsevanema poolt. Ehk siis põhikooli vastuvõtu taotluse esitamisega seotult kaob ka "Kinnita koolikoht" nupp ära.

JahEeldab, et kasutatakse koolimineku avaldust.

  LA masskomplekteerimise ja jooksva kohapakkumise tegemisel vaadatakse, millise alguskuupäevaga taotluseid menetlusse kaasatakse. On eraldi seadistused selle kohta, kui tehakse paigutust järgmise õa kohta ja selle kohta, kui paigutamist teha käesoleva õa kohta.

JahJah