Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Huviringid

1.1 Huviringide koondvaade

Täiskasvanud õppur saab teavet huviringide kohta klõpsates menüünupul [Huviringid].

Nupul klõpsates avaneb kõikide Arnosse sisestatud aktiivsete huviringide koondvaade. Ringe, mis on peidus või tegevus on juba lõppenud, ei kuvata koondvaates.

Huviringide vaates kuvatakse:

  • asutuse nimi. Asutuse nimel klõpsates avaneb huviasutuse andmete vaade koos asutuse täpsemate andmetega;
  • ringi nimi. Ringi nimel klõpsates avaneb huviringi andmete vaade ringi detailandmetega;
  • valdkond. Valdkonna veerg sisaldab andmeid ringi valdkonna ja alamvaldkonna kohta;
  • info ringi piirangute kohta. Ringi vastuvõttu on võimalik piirata kahel viisil: vanuseline piirang ja klassi piirang. Kui koondtabelis piirangute väljad on tühjas, siis selles ringis vanuseline ja klassi piirang puudub;
  • kõikide ja vabade kohtade arv ringis. Ring võib olla piiratud kohtade arvuga, see on nähtav veerus Kohtade arv.  Kui selles veerus puudub väärtus või on sõna "piiramata", siis ringi kohtade arv piiratud ei ole. Vabade kohtade arv näitab hetkel vabasid kohti vastavas ringis;
  • ringi maksumus. Maksumuse veerus on toodud ringi maksumus ühes kuus. Kui maksumuse väli on tühi, siis puudub ringil tasu;
  • toimumise aeg näitab ringi toimumise aega. Kui toimumise aja väli on tühi, siis toimumise aeg on Arnosse sisestamata.

Vaikimisi kuvatakse tabelis 10 rida. Kui on soov, et koondtabelis oleks kuvatud rohkem ridu, peab klõpsama väljal Lehekülje suurus, mis avaneb rippmenüüna ning tegema soovitud valiku.

Huviringide Koondvaadet on võimalik filtreerida asutuse ja/või ringi nime, ringi toimumise piirkonna, valdkonna ja/või alamvaldkonna alusel. Iga märgitud filter kitsendab koondvaates olevat ringide valikut. Klõpsates nupul "Eemalda filter" tühjendatakse kõik filtri väljad.

1.2 Huviringide info

Ringi nimel klõpsates avaneb huviringi andmete vaade ringi detailandmetega.

Avaneb valitud ringi puudutav oluline info – valdkond, asukoht, maksumus, kohtade arv, juhendajad, ringi algus ja lõpp, registreerimise algus ja lõpp ning toimumise aeg.

2. Huviringis osalemine

2.1 Taotluse esitamine

Kui täiskasvanud õppur soovib teha huviringi taotlust, on tal võimalik teha seda avalehel jaotises "Mina kui õppur" klõpsates nupul [Huviringi taotlus].

Nupul [Huviringi taotlus] klõpsates avaneb huviringi taotluse vorm koos sisestusväljadega.

Vormi päises kuvatakse õppuri ja taotleja nimi ning isikukood, sisestamise kuupäev ning olek, mis näitab taotluse hetke seisu. Taotluses on kohustuslik täita tärniga (*) märgitud väljad. 

Vormile märgitakse taotluse esitaja kontaktandmed. Need väljad on eeltäidetud andmetega, mis on sisestatud süsteemi sisenemisel ning Rahvastikuregistrist saadud andmetega.

Ringi lingile vajutades avaneb uuel lehel "Huviringi andmed" vaade.

Kui valik on tehtud, vajutage nuppu [Esita ja kinnita taotlus]. Pärast taotluse esitamist muutub taotluse olek "Menetletuks".

Kui taotlejal on soov osaleda veel teises huviringis, siis selleks tuleb teha uus huviringi taotlus.

Oma huviringe on võimalik näha klõpsates avalehel jaotises "Mina kui õppur" nupule "Minu info". Avaneb õppuri andmete vaade, kus on jaotises "Õppuri huviringide muutused" näha õppuri huviringid.


2.2 Huviringist lahkumise taotlus

Kui täiskasvanud õppur ei soovi enam huviringis osaleda, tuleb teha huviringist lahkumise taotlus.

Seda on võimalik teha klõpsides avalehel jaotises "Mina kui õppur" klõpsides nupule [Huviringist lahkumise taotlus].

Avaneb vaade "Huviringist lahkumise taotlus". Taotluse olek näitab taotluse hetkelist olekut.

Täitke vajalikud väljad ning klõpsake nupule [Esita ja kinnita lahkumine].

Pärast taotluse esitamist ja kinnitamist muutub taotluse olek menetletuks.

  • No labels