Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eestis loetakse täisealiseks 18 aastast ning vanemat inimest, kes peab ise sisse logima või volitama kedagi enda nimel soovitud tegevusi teostama. Kogu käesolev juhend on koostatud näidisandmetega.

Avanenud Avalehe paremal ülaääres asub menüüriba, millel paiknevad kõik haridusteenuste haldamise süsteemi (ARNO) põhikategooriad. Klikkides väljale "Huvikoolid" on võimalik tutvuda kõikide süsteemi sisestatud huvikoolide ja nendes olevate rühmade infoga. (v.t. Huvikooli juhend lapsevanemale 1.Huvikoolid)

1. Volitus

Isikul vanuses 18 – 20 aastat on võimalik volitada kedagi teist enda nimel soovitud tegevusi teostama. Kui volitajal on soov volitada mitut inimest, siis peab tegema eraldi volituse igale inimesele.

1.1. Volituse lisamine

Sisse logides on Avalehel jaotis "Minu Volitused". Selles jaotises on näha kõikide inimeste nimed, kellel on kehtiv volitus ja nupp “Muuda”.

Klõpsates nupul “Muuda” avaneb volituste vaade, kuhu on võimalik volitusi lisada.

Volituste vaate paremal ääres asub nupp [Lisa]. Klõpsates sellel nupul avaneb volituse lisamise vaade koos sisestusväljadega.

Isiku andmed (isikukood, eesnimi, perenimi), keda soovite enda nimel ARNOs tegevusi teostama, peab kirjutama vastavatele sisestusväljadele. Kindlasti peab märkima ka volituse kehtivusaja. Kehtivuse väljal klõpsates avaneb kalender, kust saab valida sobiva päeva, kuu ja aasta. Kui volitaja peab vajalikuks lisada põhjus või muu info, saab ta selle kirjutada väljale Põhjus.

Kõik tärniga (*) märgitud väljad on kohustuslikud täita. Peale volituse sisestusväljade täitmist peab selle salvestama, klõpsates nupul [Salvesta]. Kõiki salvestatud volitusi on võimalik vaadata vaates Volitused.

1.2. Volituse muutmine ja tühistamine

Kõiki antud volitusi on võimalik muuta ja tühistada. Seda saab teha klõpsates Avalehel jaotises Minu volitused nupul “Muuda". Avaneb volituste vaade. Iga konkreetse volituse rea lõpus on nupud [Muuda] ja []ühista].

Klõpsates nupul “Muuda” avaneb juba salvestatud volituse lisamise vaade.

Avanenud aknas on võimalik muuta kehtivusaega ja põhjust. Peale muudatuste tegemist peab selle uuesti salvestama.

Volituse tühistamiseks peab volituste vaates soovitud volituse rea lõpus klõpsama nupul [Tühista]. Peale seda on valitud volituse staatus - tühistatud.

Juba tühistatud volitust saab uuesti muuta kehtivaks, klõpsates selle rea lõpus oleval nupul [Muuda kehtivaks].

2. Huvikooli taotlused

2.1. Huvikooli taotluse esitamine

Peale huvikoolidega tutvumist ja sobiva rühma välja valimist peab õppur tegema huvikooli astumise taotluse. Esmakordselt on ARNOs võimalik taotlust teha Avalehel jaotises "Tee taotlus enda kohta".

Kui Te eelnevalt olete  teinud mõne taotluse ARNOs, siis näete Avalehel jaotist Mina kui õppur. Selle jaotise viimases veerus asuvad tegevused, mida on õppuril võimalik valida.

Klõpsates nupul [Huvikooli taotlus], avaneb huvikooli taotluse vorm koos sisestusväljadega. Vormi päises kuvatakse õppuri/taotleja nimi ning isikukood, sisestamise kuupäev ning olek, mis näitab taotluse hetke seisu. Taotluses on kohustuslikud täita tärniga (*) märgitud väljad. Kui taotlejal on soov, osaleda mitmes huvikoolis või ühes huvikoolis mitmes rühmas, peab esitama iga huvikooli ja rühma kohta eraldi taotluse.

Vormile märgitakse taotluse esitaja ja õpilase kontaktandmed. Need väljad on eeltäidetud andmetega, mis on sisestatud süsteemi sisenemisel ning Rahvastikuregistrist saadud andmetega.

Huvikooli koha taotlemise andmeid sisestades peab taotluse esitaja klõpsama vastaval lahtril ja tegema ühe valiku etteantutest. Valik avaneb rippmenüüna.

Kõige varasemaks alguskuupäevaks on võimalik valida taotluse sisestamise eelse kuu esimene päev (vt. 3. Arved).

 Õppeaasta ja vanus on eeltäidetud ning need väljad ei ole muudetavad.

 Emakeele osas peab taotleja tegema ühe valiku vastavalt sellele, mis keelt õppur põhiliselt räägib.

 Huvikoolide puhul hõlmab etteantud valik vaid neid, kus registreerimine on avatud ja/või kuhu võetakse vastavas eas inimesi.

 Peale huvikooli valimist saab valida ühe rühma eelnevalt valitud huvikoolist.

Kogu muu info, mida taotluse esitaja peab vajalikuks- või valitud huvikool on palunud esitada on võimalik kirjutada väljale "oluline informatsioon".

 Maksjat puudutavad väljad on eeltäidetud taotluse esitaja andmetega. Kui taotluse esitaja/õppur soovib, et huvikooli arveid hakkab tasuma keegi teine isik, peab need väljad täitma soovitud isiku andmetega. Süsteemi sisse logides näeb maksja ainult arvega seotud infot.

Enne taotluse esitamist tuleb märkida ka "Kinnitused", vastasel juhul ei ole võimalik taotlust esitada. Linnade/valdade lõikes võivad kinnituste sõnastused erineda.

Peale taotluse kinnitamist on võimalik see esitada klõpsates nupul [Esita taotlus]. Kui valitud rühmas taotluse esitamise hetkel vabu kohti ei ole, siis ilmub ekraanile küsimus võimaluse kohta jääda ootele. Taotleja peab otsustama, kas ta soovib jääda ootele või mitte. Kui ootele ei soovita jääda, saab taotluse esitamise lihtsalt katkestada. Ootele jäämise soovi korral registreeritakse taotlus oote nimekirjas ning koha vabanemisel saadetakse selle nimekirja alusel taotlejale teatis koha olemasolust. Pakutud kohta on võimalik vastu võtta või juba esitatud taotlus tühistada. (v.t. 2.3. Huvikooli taotluse muutmine ja tühistamine).

Kui taotlus on sisestatud ja esitatud kuvatakse kinnitatud/saadetud taotlus, kus ülal kollasel taustal punases kirjas on edasised toimingud.

Kui teile saadetakse automaatne e-kiri e-maili kinnitamise kohta, siis järgige e-kirjas olevaid juhiseid, kuidas edasi toimida sisestatud andmete kinnitamisks ning mida teha katsete olemasolu korral. Kui taotluse esitamisel antud punases kirjas olevate teadet ei kuvata, siis e-maili eraldi kinnitama enam ei pea.

E-keskkonnas ARNO jätkamiseks või väljumiseks peab klõpsama lehe paremal ülaääres menüüribal valides sobiv kategooria.

2.2. Lepingu kinnitamine

Taotlejale saadetud e-kiri sisaldab linki e-keskkonda ARNO sisenemiseks ja e-maili kinnitamiseks. Klõpsates sellel lingil, avaneb ARNO sisselogimise vaade. E-keskkonda sisselogides kuvatakse teade e-maili kinnitamisest ning võimalus on kohe siirduda esitatud taotluse vaatesse kõpsates sõnadel "Taotluse juurde".


Kui õppuri Rahvastikuregistris olev aadress ei asu huvikooliga samas KOVs avaneb huvikooli taotlus, mis sisaldab lepingut kuid taotlejal ei ole võimalik lepingut kohe kinnitada ning taotlusele peab lisama garantiikirja. Jällegi taotluse esitamisel kuvatakse garantiikirja olemasolu vajalikkust teile vajadusel punases kirjas.

Jaotises Lepingud on võimalik sõlmitava lepinguga tutvuda klõpsates lepingu faili nimel. 

Kui õppuri Rahvastikuregistri järgne aadress on väljaspool koduomavalitsust ning puudub koostööleping, küsitakse garantiikirja. Garantiikirja faili on võimalik taotluse juurde üles laadida taotluse esitajal, huvikooli esindajal või ametnikul. Taotluse all asuvad nupud, mis lubavad taotlust muuta/(tühistada) (v.t. 2.3. Huvikooli taotluse muutmine ja tühistamine) ja sarnaste andmetega uut alustada.

Kui Lepingu staatus on "Leping ootab asutuse poolset kinnitamist", siis sel juhul vaadatakse garantiikiri läbi ning asutuse esindaja kinnitab lepingu esimesena. Peale asutuse poolset taotluse menetlemist, saadetakse taotlejale e-mail palvega leping lõplikult kinnitada. Sisse logides on võimalik Avalehel Lepingute jaotises leping kinnitada või taotlus tühistada (v.t. 2.3 Huvikooli taotluse muutmine ja tühistamine).

Juba menetletud taotlust saab ainult kinnitada või tühistada.

Kui klõpsata nupul [Kinnita], on leping kahepoolselt kinnitatud ning õppuril on olemas koht valitud huvikoolis soovitud rühmas. Kui klõpsata nupul [Vaata taotlust], avaneb huvikooli menetletud taotluse vorm. 

Esitatud taotlust saab tühistada, kõpsates nupul [Tühista taotlus]. 

NB: Kui lepinguid Arno keskkonnas ei sõlmita, siis on taotluse oleks "menetlemisel", vajadusel olenevalt sissekirjutusest tuleb lisada garantiikiri ning seejärel tuleb huvikoolil teie taotlus ära menetleda, teie omaltpoolt midagi tegema rohkem ei pea.

2.3. Huvikooli taotluse muutmine ja tühistamine 

Kõikide huvikoolidesse esitatud taotluste nimekirja leidmiseks peab klõpsama paremal ülaääres menüüriba nupul “Avaleht” jaotis Minu huvikoolitaotlused või “Taotlused” jaotis Huvikooli taotlused. Valitud jaotises peab klõpsama soovitud huvikooli rühma õppuri andmetel.

Avaneb juba esitatud taotlus. Kui see taotlus on olekus "Menetlemisel" või “Ootel” on võimalik taotlust muuta ja tühistada, klõpsates taotluse allosas oleval nupul [Muuda].

Avaneb uuesti aken juba esitatud taotluse sisestusväljadega, mida on võimalik muuta. Samas aknas on võimalik ka taotlust tühistada. Peale taotluse korrigeerimist peab selle uuesti salvestama.

Lepingu- ja huvikooli taotluse staatust on võimalik vaadata “Avalehel” jaotistest "Minu lepingud" ja "Mina kui õppur". 

Taotlust on võimalik e-keskkonnas tühistada ka peale asutuse poolset lepingu kinnitamist ja taotluse menetlemist (enne taotleja poolset lõplikku kinnitamist). Esitatud taotlust on võimalik taas avada klõpsates paremal ülaääres menüüriba nupul “Avaleht” jaotis "Minu lepingud" või "Minu huvikoolitaotlused", klõpsates nupul "Vaata (taotlust)" või “Taotlused” jaotis "Huvikooli taotlused". Viimases peab klõpsama soovitud huvikooli rühma õppuri andmetel.

Avaneb menetletud huvikooli taotlus ja jaotis Lepingud. Jaotises Lepingud peab tegema lõpliku otsuse ja valima kas kinnitada leping või tühistada taotlus.

 Kui klõpsata nupul [Kinnita leping], on leping kahepoolselt kinnitatud ning õppuril on olemas koht valitud huvikoolis soovitud rühmas. Kui klõpsata nupul [Tühista taotlus], on taotlus ja leping tühistatud. 

2.4. Teatis/Avaldus 

Teatist või avaldust on võimalik huvikoolile saata klõpsates paremal ülaääres menüüriba nupul “Avaleht” jaotis "Mina kui õppur". Avalehel jaotises "Mina kui õppur" on iga rea lõpus tegevused, mida on võimalik valida. Kui õppur on sunnitud huvikoolist puuduma või tekib vajadus teatada isikuandmete muutustest või edastada muud informatsiooni peab valima soovitud huvikooli rea ja klõpsama nupul [Teatis].

Avaneb teatise esitamise vorm.

Teatise vormil kuvatakse õppuri-, teatise esitaja- ja teatise andmed ning teatise saaja. Need ei ole teatise vormil muudetavad. Teema puhul peab teatise esitaja klõpsama teema lahtril ning tegema ühe etteantud valiku. Valik avaneb rippmenüüna. Lisaks teemale on kohustuslik kirjutada teatise sisu vastavale sisestusväljale. Peale vormi täitmist on võimalik teatis esitada klõpsates nupul “Saada teatis”. Juba saadetud teatist ei ole võimalik muuta ega tühistada. Vajadusel peab esitama/saatma uue teatise. 

2.5. Huvikoolist lahkumine 

Huvikooliga sõlmitud lepingut on võimalik lõpetada klõpsates paremal ülaääres menüüriba nupul “Avaleht”.  Jaotises Mina kui õppur on iga rea lõpus tegevused, mida on võimalik valida.

Klõpsates nupul [Huvikoolist lahkumine], avaneb rühmast lahkumise taotluse vorm.

Taotluses on kohustuslik märkida lahkumise kuupäev. Kui klõpsata kuupäeval, avaneb rippmenüü, kus saab valida sobiva kuupäeva. Igal huvikoolil võib olla erinev etteteatamistähtaeg. See on kirjas sõlmitud huvikooli lepingus ja/või põhikirjas. Lähtudes kuupõhisest arvestusest saab lepingut lõpetada kalendrikuu viimase päeva seisuga (vt. 3. Arved), arvestades etteteatamistähtaega. Kui taotluse esitaja peab vajalikuks selgitada lahkumise põhjusi või esitada lisainformatsiooni, saab ta selle kirjutada “Lisainfo” sisestusväljale.

Klõpsates nupul [Esita taotlus] on taotlus esitatud, huvikool taotlust kinnitama ei pea. 

2.6. Huvikoolist lahkumise taotluse muutmine ja tühistamine

Kui tekib vajadus juba esitatud huvikooli rühmast lahkumise taotlust muuta ja tühistada, siis on võimalik seda teha klõpsates menüüriba nupul “Avaleht” või “Taotlused”.

Avalehel jaotises Mina kui õppur korral peab rea lõpus tegevuste veerus uuesti klõpsama nupul “Huvikoolist lahkumine”. Valides “Taotlused”, peab leidma “Huvikoolist lahkumise taotlused” ning klõpsama nimel õppuri andmete veerus.

Avaneb uuesti juba esitatud rühmast lahkumise taotlus, mida saab muuta ja tühistada, kui selle olek on “Menetlemisel”. Juba menetletud huvikooli rühmast lahkumise taotlust muuta ja tühistada ei saa. Kui tekib vajadus jätkata samas huvikooli rühmas, peab esitama uue taotluse (v.t. 2.1. Huvikooli taotluse esitamine).

Klõpsates taotluse all oleval nupul [Muuda], avaneb uuesti lahkumise taotluse vorm, mida on võimalik muuta. Peale korrigeerimist peab taotluse uuesti salvestama.

Klõpsates nupul [Tühista taotlus], on rühmast lahkumise taotlus tühistatud.

3. Arved

Huvikoolides toimub arveldamine kuupõhiselt s.t. arve esitatakse alati terve kuu eest. Olenemata lepingu sõlmimise ja lõpetamise kuupäevast, koostatakse arve alati terve jooksva kuu eest. 

Õppuri pikemal (haigus, reis jms.) puudumisel huvikoolist, peab huvikooliga individuaalselt arve ja tasumise osas läbi rääkima.

Arved koostatakse kuu alguses jooksva kuu eest ning saadetakse e-maili teel lepingus maksjaks määratud isikule PDF failina. Kui maksjal ei ole pangaga sõlmitud e-arve lepingut, sisaldab saadetud e-mail linki ARNO lehele, kus on võimalik tasuda maksmata arve(d) pangalingi kaudu, kui linn/vald on arvelduse mooduliga Arnos liitunud, vastasel juhul käib arveldus Arnost väljaspool.

3.1. Arvete tasumine

Arveid on võimalik vaadata avalehel jaotisest Kohustused.

Siin on välja toodud eraldi  huvikoolide ja rühmade tasumata arvete summad kokku. Iga arve rea lõpus on makse info väli.

Klõpsates väljal “Maksmine” avaneb eeltäidetud maksekorraldus makse andmetega, mille all asuvad pangalingid. Maksmise vaates on võimalik muuta makse summat ja selgitust.  Saate valida endale sobiva pangalingi, mille kaudu makse sooritada.

Makse sooritamisel väljaspool ARNO-t märgib raamatupidaja arve(d) tasutuks.

3.2. Kõik arved

Esitatud arvete, laekumiste ja erinevate korrektuuride ajaloo nägemiseks peab klõpsama “Avalehel” jaotises Kohustused kollasel taustal sõnal “siit”.

Avaneb Tehingute vaade, kus on toodud kõik isikuga seotud arved, laekumised ja muud teostatud korrektuurid.

Tehinguid on võimalik filtreerida kuupäeva, arvestuskuu, tähise, viitenumbri, õppuri, asutuse, rühma, tehingu liigi ja panga järgi. Kõik tabeli veerud on ka sorditavad. Tabeli veerge saab sortida, klõpsates veeru päises oleval nimetusel.

Iga arve rea lõpus oleval väljal on nupp [PDF]. Sellel nupul klõpsates on võimalik valitud arve avada .pdf dokumendina. Klõpsates tähise numbril, avaneb valitud tehingu detailne vaade.

  • No labels