Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Koolilõuna

Selleks, et jõuda koolilõuna vaatesse tuleb klõpsata menüünupul "Koolilõuna".

Avaneb koolilõuna vaade.

Selles vaates saab valida õppur endale koolitoidu, muuta lisapakette, maksta toidu eest, vaadata arvelduste ajalugu ning oma konto andmeid.

1.1. Paketi valimine

Õppeaasta alguses tuleb õppuril otsustada, kas ta hakkab koolilõunat sööma. Kui ta hakkab sööma, siis tuleb valida pakett ehk nö tellida toit. Kõikides koolides on võimalik valida pakett nimega "Koolilõuna", mis on tavapärane koolis pakutav tervisekaitsenõuetele vastav toidukord.

Paketi valimiseks tuleb klõpsata nupule [Vali koolitoit].

Avaneb koolilõuna paketi määramise vaade.

"Uus toidupakett" rippmenüüst tuleb valida endale sobiv pakett (kui pakette on mitu) ning seejärel lisada, millisest kuupäevast on pakett kehtiv. Jaotisest "Toidupaketid koolis" on ära toodud kõik koolis pakutavad toidupaketid ning nende maksumused.

Kui valik on tehtud ning kehtivuse algus määratud, klõpsata nupul [Salveta & Tagasi].

Juhul kui paketi alguskuupäev on määratud varasemaks kui koha kasutuse algus koolis, siis tuleb vastav veateade: Paketi alguskuupäev ei saa olla varasem kui lapse koha alguskuupäev: pp.kk.aaaa.

NB! Paketi alguskuupäev ei saa olla ka paketi määramise kuupäev. Paketi alguse kuupäev peab olema tulevikus.

Kui paketi alguse kuupäevaks valitakse sama kuupäev, mil paketti valitakse, tuleb järgnev veateade: Muudetava paketi kuupäeva väli peab olema tulevikus!

Seejärel tuleb koolilõuna paketi alguse kuupäeva muuta ning taas klõpsata nupul [Salvesta & Tagasi]. Teid suunatakse tagasi vaatesse "Koolilõuna".

Pärast koolitoidu valimist on õppuri tegevustesse lisandunud kaks uut nuppu: [Teata puudumisest] ja [Loobu koolitoidust].

1.2. Puudumisest teavitamine

Täisealine õppur peab varakult puudumisest teavitama kooli/toitlustajat. Sel juhul oskab toitlustaja arvestada järgmise päeva toidu kogusega ja täisealine õppur ei pea tasuma puudutud päevade toidu eest. Kui puudumisest teavitada pärast kella 15.00, on võimalik õppurile toit jätta tellimata ülejärgmisest päevast, sest sellisel juhul on toitlustaja arvestanud järgmise päeva toidukorraga ning selle eest tuleb ka tasuda. 

Puudumisest teavitamiseks tuleb klõpsata nupul [Teata puudumisest].

Avaneb vaade "Lapse puudumisest teavitamine".

Puudumise märkimisel tuleb sisestada puudumise algus ja lõpp. Puudumise põhjuse sisestamine ei ole kohustuslik. Pärast väljade täitmist klõpsata nupul [Salvesta & tagasi]. Sealt suunatakse edasi vaatesse "Õppuri koolilõuna".

Selles vaates on näha õppuri andmed, valitud toidupaketid, toidupakettide muutused ning õppuri puudumised.

1.3. Paketist loobumine

Täisealisel õppuril on võimalik igal ajal teavitada koolitoidust loobumisest. Kui olete jõudnud järelduseni, et ei soovi koolisööklast lõunat, kuigi olite selle valinud, siis saate alati valitud toidust loobuda.

Selleks tuleb klõpsata koolilõuna vaates nupule [Loobu koolitoidust].

Avaneb koolilõunast loobumise vaade, kus tuleb valida kuupäev, millest alates koolitoitu enam ei soovita.

Kui lõunasöögist loobumise kuupäev on valitud, siis klõpsata nupule [Salvesta & tagasi].

Paketist loobumise kirjet kajastatakse ka koolilõuna vaates.

1.6. Paketi vahetamine

Kui koolisöökla pakub erinevaid pakette ja soovite valitud paketti muuta, siis selleks on koolilõuna esilehel õppuri rea tegevuste veerus nupp [Muuda koolitoitu].

Avanevas vaates saab õppur valida sobiva paketi ja alguskuupäeva. Täiskasvanud õppuri osalust kuvatakse toidupaketi valikus paketi nime järel. Järgmise päeva paketi muutus tuleb teha eelmisel päeval enne kella 15.00.

2. Lisapaketid

Täiskasvanud õppuril on võimalik valida kahte lisapaketti:

  • hommikupuder, kui toitlustaja seda konkreetses koolis pakub;

  • pikapäevarühma eine (PPR eine), kui õppur on märgitud pikapäevarühmas osalejaks.

Mõlema lisapaketi kulud katab täiskasvanud õppur täies ulatuses vastavalt e-keskkonnas olevale hinnainfole.

Lisapaketi valimiseks tuleb koolilõuna vaates klõpsata nupule [Muuda lisapaketti].

Avaneb lisapaketi muutmise vaade.

Hommikupudru või pikapäevarühma eine puhul tuleb valida ja märkida ka lisapaketi tarbima hakkamise alguskuupäev.

Valikute tegemise järel klõpsata nupule [Salvesta & tagasi]. Lisapakettide valikud kajastatakse koolilõuna vaates.

Koolitoidult puudumisel märgitakse õppur puudujaks ka hommikupudrust ja pikapäevarühma einest.

3. Maksmine

Lisaks toitlustajale info edastamisele võimaldab e-keskkond ARNO maksta oma nn kontole raha, millest arvatakse maha need tellitud või väljastatud toidukorrad, mille puhul ei ole teavitatud täiskasvanud õppuri puudumisest.

Maksmiseks tuleb klõpsata õppuri real Tegevuste veerus nupule [Maksmine].

E-keskkonnas on võimalik teha kandeid viiest erinevast pangast – Swedbank, SEB, LHV Pank, Luminor ja Coop-pank. Makse tegemiseks peab teil olema ühes nimetatud pangas konto, millel on makses märgitud summa ulatuses vabu vahendeid. Kui teil ei ole kontot siin nimetatud pangas, siis ei ole teil võimalik e-keskkonna kaudu makseid teha.

Kontole kantava summa saab õppur ise valida. E-keskkond teavitab õppurit ligikaudsest kuumaksumusest, arvestusega orienteeruvalt 21 koolipäeva kuus. Tegelik päevade arv on kuude lõikes erinev ja sõltub palju etteantud puudumistest, mis ei lähe arvesse.

  • No labels