Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Taotluse esitamine

ARNOsse sisselogimisel on täiskasvanud õppuril avalehel jaotis "Mina kui õppur", kus saab valida, milliseid taotlusi enda kohta teha. Valida vastavalt kas "Põhikooli vastuvõtu taotlus" või "Gümnaasiumi vastuvõtu taotlus".

Vastavale nupule klõpsates avaneb vastuvõtu taotluse vaade.

Täita vajalikud väljad ning klõpsata nupul [Esita taotlus].

Pärast taotluse esitamist muutub taotluse staatus: Menetlemisel.


2. Taotluse muutmine ja tühistamine

Esitatud taotluse vaates on nupud [Muuda], [Tühista taotlus] ja [Tühista taotlus ja tee uus].

Tühistamisel tuleb sisestada põhjenduse.

Tühistamine nupuga [Tühista taotlus]: peale põhjenduse sisestamist ja kinnitamist taotluse staatus muutub tühistatuks. Kasutaja jääb taotluse vaatesse.

Tühistamine nupuga [Tühista taotlus ja tee uus]: peale põhjenduse sisestamist ja kinnitamist taotluse staatus muutub tühistatuks. Kasutajat suunatakse uue taotluse algatamise vaatesse.

Kui taotlus ei ole menetletud ega tühistatud saab kasutaja muuta taotluse andmeid. Nupule [Muuda] vajutamisel suunatakse taotluse muutmisvaatesse.

Muuta saab kõik taotluse väljad.

Taotluse salvestamiseks on nupp [Salvesta] taotluse lõpus.

3. Koolist lahkumise taotlus

Kui isik on kooli kinnitatud, siis koolist lahkumiseks tuleb esitada koolist lahkumise taotluse.

Täiskasvanud õppuri avalehel on jaotis "Mina kui õppur", kus kooli asutuse juures on nupp [Koolist lahkumise taotlus].

Vastavale nupule klõpsates avaneb koolist lahkumise taotluse vaade.

Täita vajalikud väljad ning klõpsata nupul [Esita taotlus].

Pärast taotluse esitamist muutub taotluse staatus: Menetlemisel.


4. Koolist lahkumise taotluse muutmine ja tühistamine

Esitatud taotluse vaates on nupud [Muuda] ja [Tühista taotlus].

Kui taotlus ei ole menetletud ega tühistatud saab kasutaja muuta taotluse andmeid. Nupule [Muuda] vajutamisel suunatakse taotluse muutmisvaatesse.

Muuta saab kõik taotluse väljad.

Taotluse salvestamiseks on nupp [Salvesta] taotluse lõpus.

Taotluse tühistamisel küsitakse üle, kas kasutaja on kindel.

Peale kinnitamist taotluse staatus muutub tühistatuks. Kasutaja jääb taotluse vaatesse.


  • No labels