Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koolilõuna menüü Arnos

Lapsevanem saab Arno menüüst KOOLILÕUNA:

 • Valida lapsele lisaeinepaketti ja paketist loobuda
 • Maksta lisaeine eest
 • Teatada puudumisest (NB: puudumisest ja paketist loobumisest tuleb teada anda eelmise päeva kella 12:00-ks)
 • Sisestada einest puudumisi nii üksikute päevade kaupa kui ka korduvalt
 • Vaadata saldot ja arvelduste ajalugu
 • Sisestada oma konto andmeid (vajalik tagasimakse jaoks)

NB: Kui koolis pakutakse lisaeinet vaid neile lastele, kes osalevad pikapäevarühma töös, siis tuleb enne teha lapsele pikapäevarühma taotlus ning kool peab lapse rühma vastu võtma. Alles siis avaneb võimalus lapsele lisaeine pakett valida.

Laps hakkab käima pikapäevarühmas: taotluse tegemine

 • Pikapäevarühma taotluse esitamiseks tuleb sisse logida ning avalehelt või menüüst MINU LAPSED oma lapse nime juurest valida nupp [Pikapäevarühma taotlus]. Jälgida, et õppeaasta oleks üleval paremal nurgas õige.

Kui taotlus on esitatud, peab kool selle omalt poolt kinnitama. Kui kool on lapse pikapäevarühma kinnitanud, saabub selle kohta automaatne teavitus.

 • Kui koolis pakutakse lisaeinet vaid pikapäevarühma lastele, siis tuleb oodata taotluse menetlemist. Kui lisaeinet võivad süüa kõik, saab lapsele valida paketi kohe menüüst KOOLILÕUNA. Sellest lähemalt järgmises punktis.

Pikapäevarühma eine ehk lisaeine valimine

 • Lisaeine valimiseks tuleb minna menüüsse KOOLILÕUNA, kus on minu need lapsed, kelle toitlustamine käib läbi Arno.
 • Iga lapse juures on nupud võimalike toimingute kohta, saldo ning valitud pakett.

 • Lisaeine valimiseks või muutmiseks vajutada nupule [MUUDA LISAPAKETTI]. Avanevas vaates valida paketi kehtivuse algus ning salvestada. Allpool on näha ka koolis valitavad paketid.

 • Kui ma olen oma valikud teinud, siis näen menüüs KOOLILÕUNA oma laste pakette ja nende kehtivusi:

Puudumine

Puudumise all on mõeldud olukorda, kus laps ei käi mingil päeval või perioodil söömas. Puudumine tuleb märkida ka siis, kui laps käib koolis edasi, kuid ei käi söömas. 

 • Puudumisi saab sisestada menüüst KOOLILÕUNA ja valides oma lapse nime järel nupu [Teata puudumisest]
 • Avanevas vaates võib valida kas üksikute päevade puudumise või korduvpuudumise
 • NB: Puudumist saab märkida vaid tulevikku ning järgmise päeva puudumisest tuleks teavitada enne eelmise päeva kella 12.
 • Korduva puudumise sisestamiseks valida perioodi algus ja lõpp ning nädalapäevad, näiteks nagu pildil: 1.oktoobrist-31. oktoobrini puudub laps kõigil reedetel.

 •  Kõiki lapsele sisestatud puudumisi näen puudumisest teavitamise juures kastikeses "Lapse puudumised". Seal on ka need puudumised, mille on sisestanud toitlustaja. Puudumisi saan ka tühistada, kui need on tulevikus.

Maksmine

 • Lisaeine eest maksmiseks tuleb minna menüüst KOOLILÕUNA ning valida nupp [Maksmine].

 • Avaneb vaade, kus on kirjeldatud makse andmed, tuleb sisestada ülekantav summa ning valida sobiv pangalink.
 • Kui sobivat pangalinki ei ole, võib ülekande teha ka oma arveldusarvelt internetipangas, kasutades Arnos olevat lapse viitenumbrit.
 • NB: Kui makse on tehtud väljaspool Arnot, võib minna mõni päev enne, kui makse info kajastub ka Arnos.
 • No labels