Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Andmete kinnitamiseks on nupp [Tõsta]. Juhul, kui andmed jäävad täitmata, siis [Tõsta] nupp ei ole aktiivne.

Tõstmisel kontrollitakse , ega antud kuupäeval lapsel ei leidu aktiivne paigutaminelapsel teist paigutust. Vastasel juhul tuleb veateade "Neile on juba teine kool määratud antud kuupäevaks: Lapse nimi (Kooli nimetus)".

...

Kui laps on juba järgmisesse õa-sse kopeeritud ja tehakse nüüd käesolevas õa-s filiaalivahetusefiliaalivahetus, siis järgmise õa paigutamine vanas koolis samuti lõpetatakse.

Antud juhul uues koolis on vaja laps uuesti järgmisesse õa-sse kopeerida. 

Lapse andmete seis

...

pärast filiaalivahetust

Õpilase andmete kopeerimine

...

Näide: uue kooli esindaja näeb üle kopeeritud otsusetoodud otsust, saab muuta nõusolekut ja vaadata sisu.Õpilaspileti kopeerimine:

  • Kui lapsel on kehtiv õpilaspilet ja filiaalivahetus tehakse tänase või eilse kuupäeva seisuga, siis õpilaspilet tõstetakse ringi, ehk vahetatakse kool ära.
  • Kui lapsel on kehtiv õpilaspilet ja filiaalivahetus tehakse tulevikus, siis kool vahetatakse ära hetkel alles siis, kui jõuab kätte vana vajaduse filiaali lõpetamise kuupäev.
  • Kui lapsel on kaks kehtivat õpilaspiletit vanas koolis (näiteks üks hetkel kehtiv ja teine, mis hakkab tulevikus kehtima, st alguskpv on tulevikus), siis mõlema õpilaspileti juures muutub kool uue vastu.

...

Antud juhul enne lapse üle tõstmisest tõstmist tuleb lõpetada koht pikapäevarühmas ja / või huviringis.

Huvikooli mooduli paigutused siin ei sega.


Andmete saatmine EHISesse

Filiaalivahetuse korral läheb EHISesse läheb info nii, nagu oleks laps vahetanud paralleeli.

...