Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kui lapsel on juba lisatud söömised kahte õppeaastasse, siis kuvatakse seda söömiste koondi tabeli kohal kollases kastikeses. Seejärel on võimalik veel lapsel käsitsi valed söömised ära muuta.

TEHA PILTImage Added


Söömiste muutmine

...

Põhimõtteliselt võib augustikuus olla see ka taotluslik ja seepärast Arno ei takista importi, aga annab lihtsalt teada.

TEHA PILTImage Added

Impordifail saab olla järgmises formaadis: CSV, XLS, XLSX. Kõige parem on importida Eliisist võetud faili, mida pole käsitsi enam muudetud.

...