Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Asutuse juures on nupp "Toitlustamise vaade", mis viib lasteaia söömiste koondvaatesse:

Söömiste koondvaates on rühma esindajal samad õigused, mis asutuse esindajal (eespool kirjeldatud):

  • Saab valida rühmade hulgast, millele on õigused lisatud
  • Saab lisada rühmas olevatele lastele valitud kuu kohta söömsi
  • Saab vaadata ja muuta toidupakettide hindu