Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • ARNO_GARANTIIKIRI_TEAVITUS_KEELATUD_ALATES - sisestatakse kuu ja päev, millest alates jooksvaid teateid garantiikirja aegumisest ja KOVist väljakolimisest ei saadeta.  Aasta arvutatakse järgmiselt: kui pp.kk on suurem/võrdne kui 01.09, siis aasta on käesoleva õa aasta1, vastasel juhul on see käesoleva õa aasta2.
  • ARNO_GARANTIIKIRI_MASSTEAVITUS_KUUPAEV - sisestatakse kuu ja päev, aasta arvutatakse analoogiliselt eelmisega. Sel kuupäeval (või kuni kuu aega pärast seda juhul kui cron ei ole juba edukat tulemust (viga != 1 ja tulemus=1) kirja saanud), saadetakse massteavitused neile vanematele, kelle huvikooli lapse staatus järgmisel õppeaastal on "Garantiikiri puudub".
  • garantiikirja jooksvad jooksvaid aegumise teavitused teavitusi (kui garantiikiri aegub või laps kolib) lapsevanemale ja huvikoolile ei saadeta vahemikus keelatud alates (k.a) kuupäev kuni massteavituse kuupäev. Massteavituste päevast (k.a.) alates lähevad uuesti ja jooksvad teavitused.

Kui seadistus ARNO_GARANTIIKIRI_MASSTEAVITUS_KUUPAEV on tühi, siis

...