Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Arno sisselogimiseks valige sobiv viis: ID-KAART, SMART-ID, MOBIIL-ID, PANGA KAUDU. 

Image RemovedImage Added

(Pilt 3)


Kui logite Arnosse esimest korda, siis süsteem küsib e-maili aadressi ja telefoni numbrit.

...