Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rühma andmetes "Saada andmed EHIS-esse": tähenda tähendab seda, et rühma enda andmeid ei saadeta EHIS-esse, aga selles rühmas olevaid lapsi ikka saadetakse. Antud seadistuse kasutamise eesmärgiks on olla nö vaherühm laste hoiustamiseks, aga kui nad lapsed reaalselt alustavad, siis tuleks lapsed tõsta nö õigesse rühma ümber. Kui EHIS eksordi ekspordi vealogisse tekib viga (Laps Rühma laps (lisa) Rühmal puudub EHIS-e ID), siis see pigem annab märku, et laps on vaja teise rühma ümber tõsta.

...