Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lisaks valdkonna ja alamvaldkonna märkimisele peab soovi korral märkima ka Noorekasse saatmise. Huviringi lisamisel "Saata andmed Noorekasse"on vaikimisi "Jah".

Kui saatmine on märgitud Jah, siis iga kuu alguses saadetakse eelmise kuu kohta huviringides osalejate andmed andmelattu, mille alusel on võimalik teha erinevaid kokkuvõtteid vt Noorekas analüüs. 

...