Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kui peitmine ei ole lubatud selletõttu, et rühmas on lapsi, siis nupp [Peida] ei paista rühma vaates.

1.2.3 Huvikooli rühmade

...

koondvaade

Huvikooli rühmad asuvad eraldi menüü all "HK rühmad". Antud menüü ja vastav tabel on nähtav ametnikule, huvikooli esindajale ja huvikooli rühma esindajale.

...