Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents

Lugemisjuhis

 1. Uuendused on grupeeritud moodulite kaupa: kui uue omaduse kasutamine eeldab kindla mooduli kasutamist Arnos, siis on ta just sinna alla lisatud. Kui on moodulitest sõltumatu, siis kajastub üldiste omaduste all.
 2. Värskemad muudatused on ülevalpool.
 3. Mõni muudatus ei lähe kõigile automaatselt peale, vaid tuleb seadistada. Sel juhul tasub oma soovist märku anda.

Üldised omadused

...

Juuni 2022

Muudatuse sisuKas mõjutab kõiki?Kas vajab seadistust?
28.05.2021

Taotlusel on lisaks "avatud alates" ja "avatud kuni" tingimustele nüüd ka eraldi tingimus "Kasutuses". Ametnikule kuvatakse taotluste menüüs linke nende taotluste kohta, mis on "Kasutuses" olenemata sellest, kas nad kuupäevaliselt on parajasti avatud või suletud.

Selleks, et taotlust avada, tuleb ka "Kasutuses linnuke" konkreetse taotluse vormi juurde märkida. Kui linnuke on jäänud märkimata, aga kuupäevaliselt peaks nagu taotlus nähtav olema, siis taotluse nupukest välja ei kuvata.

JahEi vaja

Lasteaedade moodul

...

Arenduse kirjeldus:

 • saab seadistada e-maili(d), kuhu teavitus saata
 • teavitus saadetakse kord ööpäevas (öösel), kui leidub mõni laps, kes sai tänasel kuupäeva 1 a 6 kuud vanaks ja kel on menetlemisel staatuses lasteaia järjekorra taotlus (kui la taotlus on ootel, siis ei saada teavitust)
 • teavituse sisus on laste isikukoodide nimekiri
 • kui lapse isikukood on ühes e-mailis juba sees, siis rohkemates enam ei ole (st ühe lapse kohta läheb ainult üks kiri täpselt siis, kui ta saab 1a 6kuud täis).
 • Mitte KOVide puhul teavitus ei lähe

...

Ametnik, kes saab e-maili, tuleb lisada klassifikaatorite alt:

Adminsitreerimine->Klassifikaatorid->Taotluse liigid->muuda->lisada vastutav ametnikalt->salvesta

...

 • koha peatamise minimaalne aeg on vaikimisi 9 kuud, aga saab muuta admin seadistustest: ARNO_LASTEAEDADE_KOHA_PEATAMISE_PIIRANG
 • piirang mõjutab ainult LA esindajat, ametnikul ei ole piirangut

...

Arenduse kirjeldus:

Menüü lasteaiad --> CSV eksport täiendatud 2 väljaga. Lisatud:

 • Kontakt veerus paistab kogu väljale salvestatud sisu, mitte ainult e-mail
 • Registrikood

...

Arenduse kirjeldus: Märkuse lisamine pakkumise tegemisel 

* Ametnik näeb kõiki sisestatud märkuseid: nii ametniku kui ka lasteaia esindaja poolt sisestatud
* Lasteaia esindaja näeb ainult lasteaia esindaja poolt sisestatud märkust
* Lapsevanem ei näe ühtegi märkust

NB: Kui pakkumine on tehtud, siis märkust ei ole võimalik enam muuta. Kui pakkumine taastada, siis jääb märkus alles. Kui pakkumine on vastuvõetud või sellest on loobutud, siis ametnik jätkuvalt näeb märkust Pakutud kohad tabelis kui ka taotluse vaates.

...

Koolide moodul

...

Huvikoolid ja huvitegevused

Ei vaja
KuupäevMuudatuse sisuKas mõjutab kõiki?Kas vajab seadistust?
08.07.2021Huvikooli rühma juures saab märkida kuud, mille eest arveid ei esitataJah

Jira
serverJIRA
serverIdc9a1e48d-94fc-3ce6-aa2a-fb84c485dbe2
keyARN-13032
Sisselogimise päringute väljavahetamine. Arnosse sisenemisel tehakse RR414 asemel RR464, RR465 ja RR41. See tähendab, et küsitakse vaid lapsed, eestkostetavad ja hooldusõigused. Välja jäävad ebavajalikud seosed, mis põhjustasid palju teabepäringuid.

JahAdmin seadistustes seadistatav, kuid nüüd automaatselt kõigil peal.

Jira
serverJIRA
serverIdc9a1e48d-94fc-3ce6-aa2a-fb84c485dbe2
keyARN-9768
Lepingu lisa kolmepoolsele hoiulepingule. Kui lapse hoiukoha kasutamine on seotud lepinguga, siis koormuse, kuutasu või toetuse muudatuste tegemiseks tuleb sõlmida allkirjastatav lepingu lisa.

Ainult 3-poolsed hoiulepingudJah

Jira
serverJIRA
serverIdc9a1e48d-94fc-3ce6-aa2a-fb84c485dbe2
keyARN-5972
Mitteaktiivsete kasutajate kustutamine. Tehtud taustatöö, mis kustutab Arnost kasutaja, kellel pole seosed lastega, ei ole ise laps, ei ole taotluses laps ega lapsevanem, ei ole koolitoetuses lapsevanem.


JahTänastel kasutajatel peale pandud, uutele vaja lisada.

Jira
serverJIRA
serverIdc9a1e48d-94fc-3ce6-aa2a-fb84c485dbe2
keyARN-11447
Lasteaia pakkumisest loobumisel läheb taotlus tagasilükatuks. Nüüd on võimalik seadistada nii, et lapsevanem koha pakkumisest loobumisel näeb ainult üht põhjust loobumiseks ning taotluse staatus peale loobumist muutub tühistatuks. 

EiJah

Jira
serverJIRA
serverIdc9a1e48d-94fc-3ce6-aa2a-fb84c485dbe2
keyARN-10695
Garantiikirja aegumise teavituse seadistamine. Suveperioodil ei saadeta garantiikirja aegumise kohta teavitusi. Teavitused saadetakse seadistatud kuupäeval vaid neile, kes jätkavad huvikoolis.

Ainult garantiikirja kasutajadJah

Jira
serverJIRA
serverIdc9a1e48d-94fc-3ce6-aa2a-fb84c485dbe2
keyARN-10405
Laste liigutamine kooli filiaalide vahel. Kui on seadistustes lubatud, siis võib tõsta koolilapse ühest kooli filiaalist teise ja see toimib nagu paralleelivahetus. Filiaalid peavad olema sama EHISe IDga.

JahJah

Jira
serverJIRA
serverIdc9a1e48d-94fc-3ce6-aa2a-fb84c485dbe2
keyARN-11441
Lasteaia toidupäevast saab loobuda vaid eelmise tööpäeva teatud kellaajani. Ehk kui reede on riigipüha, siis esmaspäevasest toidupäevast tuleb loobuda juba neljapäeval. Kui puudumist märkida reedel, saab loobuda teisipäeva toidust.

Ainult LA toitlustamise kasutajadEi

Jira
serverJIRA
serverIdc9a1e48d-94fc-3ce6-aa2a-fb84c485dbe2
keyARN-11996
Tasuta toitu saab märkida ka mitte-KOV lastele. Vajadus tuli seoses sõjapõgenikega, kellele määratakse tasuta toit olenemata sellest, kas tal on omavalitsuse sissekirjutus või mitte. Tasuta toitu saab neile märkida nii, et tasuta on lisaks lõunale ka PPR ja hommikupuder.

Ainult kooli toitlustamise kasutajadEi

Jira
serverJIRA
serverIdc9a1e48d-94fc-3ce6-aa2a-fb84c485dbe2
keyARN-9341
Ilma koolikoha kinnituseta saab esitada põhikooli vv taotluse ja see kinnitab automaatselt ka koolikoha. Kui vanem teeb kohe põhikooli vastuvõtu taotluse määratud kooli (ilma "Kinnita koolikoht" nupuvajutuseta), siis läbi selle muutub koht ka automaatselt kinnitatuks lapsevanema poolt. Ehk siis põhikooli vastuvõtu taotluse esitamisega seotult kaob ka "Kinnita koolikoht" nupp ära.

JahEeldab, et kasutatakse koolimineku avaldust.

Jira
serverJIRA
serverIdc9a1e48d-94fc-3ce6-aa2a-fb84c485dbe2
keyARN-7165
  LA masskomplekteerimise ja jooksva kohapakkumise tegemisel vaadatakse, millise alguskuupäevaga taotluseid menetlusse kaasatakse. On eraldi seadistused selle kohta, kui tehakse paigutust järgmise õa kohta ja selle kohta, kui paigutamist teha käesoleva õa kohta.

JahJah