Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Taotlusi saab esitada füüsilise (sisseloginud kasutaja ise või tema esindatav) või juriidilise isiku (asutus) eest, keda näeb taotlemise vaates Minuga seotud isikud ja asutused tabelis. Tabelis kuvatakse sisseloginud kasutajat, tema asutusi ja asutusi või isikuid, keda esindama on kasutaja volitatud.

Asutuse kohta saab taotlusi esitada ainult asutuse juriidiline esindaja või volitatud isik. Kui seotud isikute ja asutuste hulgast ei ole vajalikku asutust, siis tuleks pöörduda asutuse esindaja poole, kes saab volituse anda.

Volitust saavad anda:

  • Äriregistri B-kaardile kantud isikud;
  • infosüsteemis juba edasivolitamise õigust omavad isikud;
  • erandkorras ka ametnikud (selleks tuleb võtta ühendust vastava valdkonna ametnikuga).


Volituse lisamine

Volituse andmiseks tuleb vajutada taotleja (füüsilise isiku või asutuse) nimel.Avaneb taotleja andmete vaade. Seal tuleb liikuda allapoole, kuni jõuate sektsioonini „VOLITATUD ISIKUD“. Volituse lisamiseks tuleb vajutada nupule [Lisa uus isik] ja avanenud volituse vormile sisestada volitatava isiku andmed.

  • Isikukood - sisestada  volitatava  isiku  isikukood  ja  vajuta  rea  lõpus  olevale  nupule [Kontrolli]. See kontrollib andmeid rahvastikuregistrit ja täidab automaatselt isiku Eesnime ja Perekonnanime väljad.
  • E-post - sisestada volitatava e-posti aadress, millega selles asutuses isik on kättesaadav.
  • Telefon - ei ole täitmiseks kohustuslik, aga on soovitatav, kui volitatav isik ei ole e-posti teel kättesaadav, siis on võimalik talle helistada.
  • Tähtaeg - tuleks lisada siis, kui volitus on tähtajaline. Tähtajatu volituse korral jätta see väli tühjaks.
  • Edasi volitamise õigus - märkida linnuksest juhul, kui volitatavale isikule soovitakse anda õiguse lisada asutuse juurde teisi volitatud isikuid. Kui märkeuut on täitmata, ei saa volitatud isik teisi volitatud isikuid lisada.

Volituse salvestamiseks palun vajutada nupule [Lisa juurdepääs].


NB! Volitatud isik pääseb kõigile selle taotleja taotlustele: saab esitada uusi taotlusi, olemasolevatele taotlustele lisada aruandeid jne. Kuid tal puudub allkirja õigus (nt ei saa allkirjastada lepinguid).


Volituse muutmine

Volitusi ei saa kustutada! Vajadusel saab volitusele lisada kehtivuse tähtaja. Kui tähtaeg on möödas, ei pääse enam volitatud isik taotleja taotlustele ligi. Selleks, et ta saaks uuesti taotlusetga tegeleda, tuleb talle uus volitus teha.

Volituse muutmiseks tuleb vajutada volitatud isiku rea lõpus olevale nupule [Muuda]. Avaneb volitatud isiku andmete vaade.
Muudetud andmete salvestamiseks tuleb vajutada nupule [Muuda andmeid].

  • No labels