Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tegevused toitlustamise mooduli käivitamisel

 • Lülitada toitlustamise osa sisse: ARNO_TOITLUSTAMINE_LA_KOOND 
 • Vajalik taustatöö toidupakettide hindade uuendamiseks 'uuendaToidupakett'
 • Direktorid teevad: muuta vaates HALDA TOIDUPAKETTE paketid aktiivseks ning määrata hinnad. Võimalusel ka muud andmed.

Söömiste koondvaade: asutuse nimi

Toitlustamise vaatesse on võimalik pääseda lasteaia andmete juurest nupuga [Toitlustamise vaade].

Tabelis on järgmised andmed ja võimalused:

 • Laste nimekiri
 • Toidupaketide nimekiri: Hommik, Lõuna, Oode, Summa.
 • Söömiskordade arv
 • Andmed on kuupõhised ja on sorteeritavad aasta, kuu ja rühma järgi - vaikimisi paistab jooksev kuu.
 • Toidupakettide haldamise, söömiste importimise ja koondvaate andmete muutmise alustamise võimalus.
 • Laste näitamise piirang:
  • koha staatus on kinnitatud ja valitud periood kattub koha kuupäevavahemikuga
  • Lisaks koha algus on enne koha lõppu.
 • Kui laps on käinud ühe kuu jooksul mitmes rühmas, siis võib tema söömised märkida ka erinevate rühmade juurde selliselt, et rühmade söömiste liitmisel saadakse kuu koondsumma.

Kui lapsel on juba lisatud söömised kahte õppeaastasse, siis kuvatakse seda söömiste koondi tabeli kohal kollases kastikeses. Seejärel on võimalik veel lapsel käsitsi valed söömised ära muuta.


Söömiste muutmine

Söömiste koondvaates on nupp [Muuda], mis viib söömiste koondvaate muutmisvaatesse. Siin on võimalik terve kuu söömise andmed käsitsi sisestada või muuta impordiga saadud andmeid.

Söömiste importimine

Söömiste koondvaates on nupp [Impordi söömised], mis viib söömiste importimise lehele.

Enne importi tuleb valida vastava rühma, aasta ja kuu.

Kui tehakse importi ning kogemata on aktiivne vale õppeaasta, siis antakse hoiatuse, et impordi kuu ning aktiivne õppeaasta ei lange kokku. 

Põhimõtteliselt võib augustikuus olla see ka taotluslik ja seepärast Arno ei takista importi, aga annab lihtsalt teada.

Impordifail saab olla järgmises formaadis: CSV, XLS, XLSX. Kõige parem on importida Eliisist võetud faili, mida pole käsitsi enam muudetud.

Eliisi failist kontrollib Arno lapse nime ning võtab veerust "Kokku" hommikusöögi, lõunasöögi ja oote arvud.

Impordi lõppemisel kuvatakse mitu rida Arnosse lisati.

Kui failis olevaid lapsi ei leitud rühma nimekirjast siis kuvatakse veateade lapse nimega. Sel juhul vajab kontrollimist, miks antud lapse söömised olid Eliisi failis, aga mitte Arnos.


Toidupakettide haldamine

Lasteaias saab olla kuni kolm paketti: hommik, lõuna ja oode.

Arvelduse toimimiseks peavad toidupaketid olema kehtivad ning märgitud hinnad rühma liikide kaupa.


Rühmaõpetaja õigused ja tegevused

Lasteaiaesindaja saab määrata rühmaõpetajatele Arnos õigused puudujate märkimiseks. Ülevaate õigustest saab menüüst RÜHMAD nupuga "Rühma õigused"

Õiguste lisamiseks tuleb minna rühma andmetesse ning valida Lisa.


Rühma õpetaja saab Arnos märkida söömisi sarnaselt lasteaiaesindajale. Selleks tuleb minna menüüsse "Lasteaiad" ning valida enda asutus.

Asutuse juures on nupp "Toitlustamise vaade", mis viib lasteaia söömiste koondvaatesse:

Söömiste koondvaates on rühma esindajal samad õigused, mis asutuse esindajal (eespool kirjeldatud):

 • Saab valida rühmade hulgast, millele on õigused lisatud
 • Saab lisada rühmas olevatele lastele valitud kuu kohta söömsi
 • Saab vaadata ja muuta toidupakettide hindu


 • No labels