Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Arno põhiomadused lasteaedade osas:

  • Lasteaia- ja lastehoiukoha taotluste vastuvõtmine
  • Lasteaia koha pakkumine: lapsevanem näeb kõiki võimalikke pakkumisi, mis on tehtud tema lapsele
  • Masskomplekteerimine: automaatne lasteasutuse kohtade jagamine esitatud taotluste järjekorra alusel
  • Jooksev koha pakkumine: lasteasutuse esindaja saab jooksvalt teha lapsevanemale pakkumise, kui tema asutuses vabaneb koht

 

KKK

Lapsevanema vaade

Asutuse esindaja vaade

Ametniku vaade

Teatised

Andmete korrastamine pärast EHISe importi

 

  • No labels