Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.Huviringid.

1.1 Kuidas ma näen missugused huviringid on minu lapsele kättesaadavad?

Peamenüüs kuvatakse nupp "Huviringid" kõikidele Arnosse sisselogitud kasutajatele ning ka anonüümsele kasutajale.

Nupul klõpsates avaneb kõikide Arnosse sisestatud aktiivsete huviringide koondvaade. Ringe, mis on peidus või tegevus on juba lõppenud, ei kuvata koondvaates.

Huviringide vaates kuvatakse:

  • asutuse nimi. Asutuse nimel klõpsates avaneb huviasutuse andmete vaade koos asutuse täpsemate andmetega;
  • ringi nimi. Ringi nimel klõpsates avaneb huviringi andmete vaade ringi detailandmetega;
  • valdkond. Valdkonna veerg sisaldab andmeid ringi valdkonna ja alamvaldkonna kohta;
  • info ringi piirangute kohta. Ringi vastuvõttu on võimalik piirata kahel viisil: vanuseline piirang ja klassi piirang. Kui koondtabelis piirangute väljad on tühjad, siis selles ringis vanuseline ja klassi piirang puudub;
  • kõikide ja vabade kohtade arv ringis. Ring võib olla piiratud kohtade arvuga, see on nähtav veerus Kohtade arv.  Kui selles veerus puudub väärtus või on sõna "piiramata", siis ringi kohtade arv piiratud ei ole. Vabade kohtade arv näitab hetkel vabasid kohti vastavas ringis;
  • ringi maksumus. Maksumuse veerus on toodud ringi maksumus ühes kuus. Kui maksumuse väli on tühi, siis puudub ringil tasu;
  • toimumise aeg näitab ringi toimumise aega. Kui toimumise aja väli on tühi, siis toimumise aeg on Arnosse sisestamata.

Vaikimisi kuvatakse tabelis 10 rida. Kui on soov, et koondtabelis oleks kuvatud rohkem ridu, peab klõpsama väljal Lehekülje suurus, mis avaneb rippmenüüna ning tegema soovitud valiku.

Huviringide Koondvaadet on võimalik filtreerida asutuse ja/või ringi nime, ringi toimumise piirkonna, valdkonna ja/või alamvaldkonna alusel. Iga märgitud filter kitsendab koondvaates olevat ringide valikut. Klõpsates nupul "Eemalda filter" tühjendatakse kõik filtri väljad.

1.2 Kuidas ma saan näha huviringide infot?

Ringi nimel klõpsates avaneb huviringi andmete vaade ringi detailandmetega.

 Avaneb valitud ringi puudutav oluline info – valdkond, asukoht, maksumus, kohtade arv, juhendajad, ringi algus ja lõpp, registreerimise algus ja lõpp ning toimumise aeg.


2. Huviringis osalemine

2.1 Kuidas ma saan esitada taotlust oma lapse huviringis osalemiseks?

Huviringi astumise taotluse esitamiseks peab alaealise isiku lapsevanem või lapsega juriidiliselt seotud isik olema sisse logitud. Seda on võimalik teha klõpsates paremal ülaääres menüüriba nupul “Avaleht” või “Minu lapsed”. “Avalehel” jaotises "Minu lapsed" või menüüribal “Minu lapsed” all on toodud isikuga seotud kõik alaealised lapsed. Andmed saadakse Rahvastikuregistri päringu alusel. Iga lapse juures on tegevused, mida on võimalik valida konkreetse lapse korral.

Klõpsates nupul [Huviringi taotlus], avaneb huviringi taotluse vorm koos sisestusväljadega.

2.1.1 Kuidas ma pean huviringi taotluse vormi täitma?

Vormi päises kuvatakse lapse- ja taotleja nimi ning isikukood, sisestamise kuupäev ning olek, mis näitab taotluse hetke seisu. Taotluses on kohustuslikud täita tärniga (*) märgitud väljad. 

Vormile märgitakse taotluse esitaja kontaktandmed. Need väljad on eeltäidetud andmetega, mis on sisestatud süsteemi sisenemisel ning Rahvastikuregistrist saadud andmetega.

Ringi lingile vajutades avaneb uuel lehel "Huviringi andmed" vaade, kus on võimalik nupu [Huviringi taotlus] abil teha taotlus vastavasse ringi või ringidesse. Kui huviring on mitu korda nädalas, aga täiskohaga ei soovi last huviringi registreerida, siis on võimalik taotlusel märkida "Täpsusta osaline käimine" ja seal linnutage sobivad valikud. Pildil on valikuid vaid üks, aga neid võib olla seal ka rohkem.

Kui valik on tehtud, vajutage nuppu [Esita ja kinnita taotlus]. Pärast taotluse esitamist muutub taotluse olek "Menetletuks".

2.2 Mida ma pean tegema, kui soovin, et minu laps osaleks veel teises huviringis?

Kui taotlejal on soov, et laps osaleks veel teises huviringis tuleb lapsele teha huviringi eraldi taotlus.

2.3 Kuidas ma saan vaadata oma lapse huviringe?

Oma lapse huviringe on võimalik näha klõpsates avalehel nupule "Minu lapsed" ja sealt edasi "Lapse info". Avaneb lapse andmete vaade, kus on jaotises "Õppuri huviringide muutused" näha lapse huviringid.

2.4 Mida ma pean tegema, kui minu laps enam ei soovi huviringis osaleda?

Kui laps ei soovi enam huviringis osaleda, tuleb teha huviringist lahkumise taotlus.

Seda on võimalik teha klõpsides avalehel nupule "Minu lapsed" ja klõpsata nupule [Huviringist lahkumise taotlus].

Avaneb vaade "Huviringist lahkumise taotlus". Taotluse olek näitab taotluse hetkelist olekut.

Täitke vajalikud väljad ning klõpsake nupule [Esita ja kinnita lahkumine].

Pärast taotluse esitamist ja kinnitamist muutub taotluse olek menetletuks.

  • No labels