Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


1. Huvikoolid ja nende loomine

Huvikoolide nimekirja juurde pääseb peamenüüs nupu "Huvikoolid" abil. Samas vaates on nupp "Lisa huvikool" ning võimalus muuta olemasolevate huvikoolide põhiandmeid.

Uue huvikooli lisamiseks sisestab KOVi ametnik Arnosse huvikooli põhiandmed (kooli nimi, aadress, haldaja – kas era- või munitsipaalhuvikool).

Huvikooli andmete vaates on võimalik valida 3 huvikooli liigi vahel:

Munitsipaalhuvikool

Erahuvikool

Munitsipaalhuvitegevus

Huvikooli sisestamisel määratakse raamatupidamisega seotud andmed (kui toimub andmete ülekandmine KOVi raamatupidamissüsteemi).

Põhjalikum andmete sisestamine (kontaktinfo, veebilehe aadress, lisainfo, katsete teavitused, kas kasutusel on klassid jm) võib jääda huvikooli esindaja sisestada.

Ametnik määrab ära ka huvikoolide esindajad, s.t. annab kasutajatele vastavad õigused ja seejärel saavad kooli esindajad ise hallata huvikooliga seotud informatsiooni ja rühmasid.

Märkus: Kui huviringid on avatud ka mõnes tavakoolis, siis registreeritakse see kahe eri asutusena – kool (nt elukohajärgne kool) ja huvikool eraldi. Alternatiivina on võimalik kasutusele võtta ka Huviringide moodul, mis on mõeldud tavakooli juures toimuva huvitegevuse haldamiseks.

1.1. Huvikooli andmed

Huvikooli nimel klõpsamine viib huvikooli vaatesse, kus kõige ülemises osas on üldandmed. Siia võib sisestada kõik selle, mida soovitakse lapsevanemale näidata enne kooli registreerimist, sh ka viited asutuse enda kodulehele. Avalikud andmed on:

 • Kooli nimi
 • Liik
 • Kooli aadress
 • Kontakt
 • Lisainfo
 • Veebilehe aadress

Anonüümne kasutaja näeb andmeid nii:

Muuhulgas kirjeldatakse kooli juures raamatupidamise andmed, arvele minevad andmed (s.h. KM määr ja käibemaksukohuslase number), lepingu tähis ning e-kirja mall, mis saadetakse lapsevanemale sisseastumiskatsete korral.

1.1.1. E-kirja saatmine kõikidele vanematele

Huvikooli esindajal on võimalus huvikooli andmeid muuta ja saata teavitusi kõikidele huvikooli lastevanematele, kes on eelnevalt andnud vastava nõusoleku. Nupp "Saada teavitused" on huvikooli esindajale nähtav juhul, kui on eelnevalt antud vähemalt 1 info ja teavituste saatmise nõusolek. Nõusoleku annab lapsevanem taotluse esitamisel (või hiljem nõusolekute vaate kaudu, kehtib KOV-idel, kes kasutavad nõusolekute moodulit). 

Kehtiv peab olema nõusolek: "Olen nõus, et mulle saadetakse huvikooli infot ja teavitusi/reklaami".

Klõpsates nupul "Saada teavitused" avaneb teavituste saatmise vaade, kus kõik väljad on muudetavad.

Kirja saatmiseks on avanenud vaates võimalik valida õppeaastad ja rühmad. Kõikide rühmade valimiseks kõikidest õppeaastastest peab tegema linnukese väljale Kõik rühmad. Rühmade valik kitseneb vastavalt valitud õppeaastale.

Kirjas on eeltäidetud saatja e-posti aadress ja allkiri. Neid on võimalik soovi korral muuta.

Kirjale saab lisada ka pealkirja ja sisu.

Peale väljade täitmist peab vajutama nupule "Saada teavitused". Peale teavituste saatmist kuvatakse Teavituste saatmise ülaääres infot teavituste saatmisest.

1.2. Huvikooli rühmad

Iga huvikooli esindaja saab sisestada oma huvikooli rühmad. Rühma kohta saab sisestada järgmised andmed: nimi, tüüp (huviharidus, huvitegevus), toimumise piirkond,  valdkond, õppekava, kestus, toimumise aeg, treener/õpetaja, osavõtutasu, soodustuse tingimused ja määrad, arvete saatmise periood, maksetingimused (kord kuus), lubatud osavõtjate arv, registreerimise alg- ja lõpptähtaeg, lapse vanusepiirid (ei ole kohustuslikud), katsete olemasolu, lubatud KOVid (kui on piiratud), avalik ja mitteavalik märkus ning raamatupidamisega seotud andmed.

Andmete sisestamisel arvestada, et:

 • huviharidus või huvitegevus - vt täpsemalt peatükk 7. Suhtlus EHIS-ega
 • piirkond - avaneb rippmenüüna, millest on võimalik valida eelnevalt ametniku poolt sisestatud piirkondade vahel (vt p 1.8. Piirkondade loomine), kui piirkondi sisestatud ei ole, siis puudub ka piirkonna väli.

 • õppimise aeg aastates - siia panna number (aastate arv), kaua õpe kestab. Selle põhjal arvutatakse välja rühma õpilaste automaatne lõpetamise kuupäev neile, kellel seda veel ei ole. Antud lahter on süsteemile, et süsteem saaks arvutada välja automaatse lõpetamise kuupäeva (ei ole nähtav vanemale). Lõpetamise kuu võtame välja pealt: "Arvete esitamise lõpp". Kui see on aastaringselt, siis on lõpetamise kuupäev 31.08, kui kuu on nt mai, siis 31.05. Kui õppimise aeg aastates on märgitud ja hiljem tahaks selle ikkagi eemaldada, siis tuleb rühma muutmise vaatest number maha kustutada AGA lõpetamise kuupäev ei kustu juba rühmas käivatelt lastelt. Kui tahta võtta ka rühmas käivatelt lastelt lõpetamise kuupäev maha, siis iga lapse järel on nupp "Tühista lahkumine".
 • kestus - võib kirjutada vabatekstina, kaua õpe kestab, tavaliselt aastates. Antud lahter on nähtav vanemale.
 • toimumise aeg - nädalapäevad ja kellaajad või kordade arv nädalas (vabatekst)
 • tegevuse toimumise periood - näiteks kui on laager ja see toimub suvel ja tahaks arvel kuvada täpselt seda toimumise aega sõltumatult arve esitamise hetkest
 • Arvete esitamise perioodi kasutatakse arvete automaatsel genereerimisel. Kui periood on september kuni mai, siis arveid ei tehta juuni, juuli, august.
 • Rea "Arved esitatakse aastaringselt" juures on nupp [Vali arvelduseta periood]. Nupule vajutamisel avaneb pop-up aken, kus saab linnukestega valida vastavad kuud. Märgitud kuude kohta arveid ei tehta. Arvelduseta perioodi on võimalik valida nii aastaringse arvete esitamise kui valitud kuude arvete esitamise korral.
 • osaleja vanuse alampiir ja osaleja vanuse ülempiir (kaasaarvatud) - rühma andmetes saab ära märkida, millises vanuses lapsed saavad antud rühma taotlust esitada. Vanust vaadatakse alguskuupäeva seisu järgi NT. kui rühmas on piirang 7-8.aastased lapsed saavad taotluse esitada, siis ülejäänutel ei ole antud rühma rippmenüü valikus. Kui laps on hetkel liiga noor (6 aastane) aga nt 2 kuu pärast saab vanemaks (7 aastaseks), siis ta saab teha taotluse, kui valitakse alguskuupäevaks 2 kuud tulevikku.

 • Kuutasu arvestatakse arvete genereerimisel. Soodustused võetakse just sellest tasust maha. Kuutasu on kohustuslik, kuid sinna võib sisestada ka 0
 • Kui kohtade arvu ei ole sisestatud, siis taotluse esitamisel jääb vanem ootele, kuna vabu kohti ei ole. Kui lõplik kohade arv ei ole teada, siis tuleks siia panna ligikaudne kohtade arv, mida hiljem saab täpsustada.
 • Teised lubatud KOVid tähendab kõiki neid omavalitsusi, kust lapsed võivad vabalt registreeruda (on sõlmitud koostööleping). Võimalik on 2 olukorda:
  • 1) Kasutusel on garantiikiri. Kui kasutusel on garantiikiri, siis kõigi väljaspool koduomavalitsust elavate laste kohta küsitakse garantiikirja. Kui sisestatud on omavalitsused, kellega on koostööleping, siis nende kohta garantiikirja ei küsita.
  • 2) Garantiikirja ei kasutata. Kui garantiikirja kasutusel ei ole ja ühtegi KOVi ei ole sisestatud, eeldatakse vaba registreerimist.  Kui aga mõni omavalitsus on sisestatud, saavad esitada vaid siin loetletud omavalitsuse lapsed (ja kohalikud).
 • Kui soodustuse lahtrisse on midagi kirjeldatud, siis on võimalik lapsevanemal märkida, et ta soovib soodustust. Sel juhul peab taotluse kinnitamisel kool otsustama, kas soodustust määrata või mitte. Soodustuse võib siiski lisada ka hiljem, kui alguses ei ole selleks alust.
 • Kui sisseastumine on katsetega, saab vanem automaatse kirja katsete kohta. Kirja mall on huvikooli andmete juures.
 • Kui lepingu malli ei ole valitud, kasutatakse omavalitsuse üldist malli või huvikoolis kehtivat malli (kui on ainult 1 kehtiv mall).

Valdkonna sisestamine on kohustuslik. Koos valdkonna ja muude osalejate andmetega saadetakse iga kuu alguses eelmise kuu kohta info andmelattu, mille alusel on võimalik teha erinevaid kokkuvõtteid vt Noorekas analüüs juhend. 

NB: Rühmad on õppeaastapõhised. Kui sama rühm toimub ka järgmisel õppeaastal, siis on võimalik rühmad kopeerida (koos õpilastega või ilma) uude õppeaastasse. Kui kasutusel on klassid, siis järgmises õppeaastasse kopeerimisel suureneb klassinumber automaatselt.

Huvikooli rühmade info on avalik ja nähtav Arnos huvikooli andmete vaates.

1.2.1 Huvikooli kategooriate lisamine ja sidumine rühmadega

Antud arendus annab võimaluse kategoriseerida rühmi konkreetses huvikoolis.

Kategooriate lisamine huvikoolile ja sidumine konkreetse huvikooli rühmadega aitab vanemal taotlusel paremini orienteeruda. 

Huvikoolide ja ametnike igapäevatöös see pigem suuresti midagi ei muuda. Ainuke erinevus tuleb sisse, kui teha huvikooli rühma nimekirjas ka CSV- eksport, siis on ka kategooria seal nähtav. Kõige suurem mõju on lapsevanemal taotlust esitades. 

NT: ütleme, et ühes Spordikoolis on 10 erinevat rühma pallimängudega (jalgpall, korvpall jne) ja veel on võimalik valida 10 erineva tantsustiili (rahvatants, ballett jne) vahel ja need kõik on eraldi rühmadena antud spordikooli alla lisatud. Nüüd, kui kategooriaid ei kasuta, siis taotlusel vanem valib huvikooli ning järgmisena on talle sobilikud rühma valikud kõik selles ühes rippmenüüs nähtavad. Aga kui me paneme Spordikoolile kaks kategooriat külge, nt Tants ja Pallimängud ning nüüd kõik need 10 tantsustiili rühma ja 10 pallimängu rühma seome tantsu või pallimängu kategooriaga, siis vanem kui valib taotlusel nüüd kategooriaks Pallimängud, siis tantsurühmi talle ei kuvata. 

Põhimõtteliselt aitavad kategooriad lahterdada/kategorisseerida rühmasid ning muuta vanemal taotlusel rühmade valiku lihtsamaks, kui ühes huvikoolis on võimalik valida väga paljude rühmade vahel.

Võimalus on määrata kategooria valimine taotlusel kohustuslikuks või vabatahtlikuks. Kui tegu on kohustusliku kategooriaga, siis tuleb taotlusel kõigepealt valida kategooria alles siis saab valida rühma.

Kategooriate lisamine

Kategooriaid saab lisada/muuta/kustutada/näha nii ametnik kui ka huvikooli esindaja (rühma esindaja mitte).

Selleks tuleb liikuda vaatesse "Huvikoolid" ja seal on nähtav nupp "Kategooriad":

Vajutades nupule "Kategooriad" avaneb järgnev vaade, kus on võimalik lisada juurde uusi kategooriaid või kui juba on midagi lisatud siis muuta või kustutada.

Vajutades nupule "Lisa kategooria" tuleb lisada kategooria nimetus (vabalt valitav) ning kool, millise huvikooli alla antud kategooria läheb. Kui kooli veerus ei ole võimalik rippmenüüd avada, siis see tähendab, et õigused on antud vaid ühe huvikooli juurde. Kindlasti tuleb salvestada ning nii on tekkinud uus kategooria huvikooli kategooria nimekirja.

NB: Huvikooli esindaja puhul saab huvikooli esindaja lisada kategooriaid vaid neile asutustele, kus tal õigus selleks on.

Kategooriate muutmine ja kustutamine

Juba lisatud kategooriate nimetusi saab muuta. Selleks on nupp "muuda" kõikide lisatud kategooriate järel. Kategooria nimetus muutub sellisel juhul ka juba nt menetlemisel taotluste puhul, mitte ainult edaspidi esitatud taotlustel.

Kategooriat saab kustutada vaid siis, kui see ei ole seotud ühegi rühmaga ja selleks on nupp "Kustuta".

Kui kustutamine ebaõnnestub, siis "Kustuta" nupule vajutusega tekib ette pop-up aken, mis ütleb, milliste rühmadega kategooria seotud on.


Kategooriate valiku tegemise määramine kohustuslikuks ja sidumine rühmaga

Huvikooli andmete muutmise vaates on võimalik määrata "linnuke", kas kategooria valik on kohustuslik või mitte:

Kui kategooria valik kohustuslik pole, siis saab taotlusel rühma valida ka ilma kategooriat valimata. Kui kategooria valimine on kohustuslik, siis taotlusel enne rühma nimekiri nähtavaks ei muutu, kui ei ole valitud kategooriat.

Kategooria sidumine rühmaga

Selleks tuleb liikuda konkreetse huvikooli rühma nimekirja vaatesse, valida sealt rühm, millele soovite kategooriat määrata ning võtta lahti rühma muutmise vaade.

Muutmise vaates kuvatakse kategooriate valikut rippmenüüna. Kui rippmenüü avada, siis ilmub valikusse kõik kategooriad, mis antud huvikoolile lisatud on. Valige sobiv ning salvestage → nüüd on rühm seotud kategooriaga.

Taotluste vaade koos kategooriatega

Kui huvikooli andmete juurest ei ole kategooria määratud kohustuslikuks, siis taotlus näeb välja järgnev:

 • Me näeme, et Kategooria ei ole tähistatud * ja Rühma* rippmenüü on juba valitav. Ehk siis kui kategooriat kohustuslikuks ei määra, siis võivad rühmadel kategooriad küll küljes olla, aga kohustus seda taotlusel valida ei ole.

Kui huvikooli andmete juures on öeldud, et kategooria valimine on kohustuslik, siis taotlus näeb välja järgnev:

 • Me näeme, et Kategooria on tähistatud * ja Rühma* rippmenüü ei ole nähtav. Ehk siis kõigepealt tuleb valida kategooria ja vastavalt valitud kategooriale ilmub rippmenüüsse ka rühmanimekiri.

Eraldi on nähtav "Kategooriata rühmad", see on rippmenüüs kogu aeg nähtav ja valitav. Kasutajaliideses seda maha võtta ja muuta ei saa.

1.2.2 Huvikooli rühma peitmine

Kui huvikooli rühmas pole ühtegi last ja pole ühtegi aktiivset taotlust, siis rühma saab peita.

Rühma peitmine ja taastamine käib rühma andmete vaates. Rühma peitmiseks on nupp [Peida].

Rühma peitmisel küsitakse üle, kas kasutaja on oma valikus kindel?


Rühma taastamiseks on vastav nupp [Taasta].

Rühma saab peita ametnik ja huvikooli esindaja.

Kui on menetlemisel taotlus antud rühma, siis rühma vaates paistab nupp [Peida]. Selle vajutamisel tuleb veateade "Rühma ei saa peita, kuna rühmas on aktiivseid taotluseid".

Kui peitmine ei ole lubatud selletõttu, et rühmas on lapsi, siis nupp [Peida] ei paista rühma vaates.

1.2.3 Huvikooli rühmade koondvaade

Huvikooli rühmad asuvad eraldi menüü all "HK rühmad". Antud menüü ja vastav tabel on nähtav ametnikule, huvikooli esindajale ja huvikooli rühma esindajale.

Antud vaates ametnikul on võimalik eristada aktiivsed (vaikimisi valitud) ja mitteaktiivsed, ehk peidetud rühmad. Selleks on filter "Aktiivsed rühmad" - Jah / Ei.

Huvikooli esindaja saab eristada ainult oma huvikooli aktiivsed ja peidetud rühmad. Vaade: avaleht või huvikooli vaade > tabel "Rühmad õppeaastal XXXX/XX".

Huvikooli rühma esindaja saab eristada aktiivsed ja peidetud rühmad ainult oma rühmade seas. Vaade: avaleht > Tabel "Minu rühmad õppeaastal XXXX/XX".

Peidetud rühm ei paista huvikooli andmetes anonüümsele kasutajale ja samuti ei saa rühma valida huvikooli taotluse esitamisel.

Peidetud rühma ei saa lapsi lisada ei otse ega rühmavahetuse kaudu. 

1.3. Huvikooli õppekavad

Huvikooli esindaja saab sisestada kooli õppekavad. Sisestada tuleb õppekava nimi, EHISe kood (kui on) ning lühikirjeldus. Seda infot näeb ka lapsevanem ning iga rühma juurde saab märkide kasutusel oleva õppekava.

Õppekavade info on avalik ka lapsevanematele huvikooli andmete vaates.

1.4. Huvikooli rühmade esindajad

Huvikooli esindaja saab anda kasutajale rühmapõhiseid õigusi. Rühma esindajal on õigus näha oma rühma õpilaste andmeid ja hallata nimekirja. Üks kasutaja võib olla korraga ka mitme rühma esindaja. Rühma juhendaja ei saa muuta huvikooli andmeid, ei saa muuta rühma andmeid, ei saa lisada uusi rühmi ega muuta õppekavasid. Samuti ei saa ta sõlmida lepinguid.
Selleks liikuda tabelisse "Rühmade õigused" → Lisa. Kui anda peakasutaja õigused, siis on see võrde haridusasutuse esindaja rolliga. Kui on vaja anda õiguseid konkreetsetesse rühmadesse, siis tuleb valida rühm(ad), kuhu soovitakse õigus anda. Kindlasti salvestada!

1.5. Huvikooli soodustused

Huvikooli andmete vaates on kast "Soodustused", kus on välja toodud kõik hetkel kehtivad või tulevikus kehtima hakkavad soodustused. Tabelis näidatakse ka kuutasuvabastusi, mis tulenevad lepingu ajutisest peatamisest.

Soodustuse määramisel sisestatakse kas tasumisele kuuluv summa või soodustuse %. Kui määratud on %, siis soodustuse summa arvutatakse välja ning tähistatakse tabelis tärniga (*).

Tabelis saab teha soodustustest CSV eksporti, et andmeid vajadusel Excelis töödelda. Samuti on võimalik siin kasutada filtreid soodustuse liigi ja kehvituse kohta.

Soodustuse määramine käib kas lapse andmete vaatest tabelist "Lapse soodustused" või rühma nimekirjast nupuga "Lisa soodustus". Mõlemal juhul tuleb avanevas aknakeses määrata soodustuse tüüp ja suurus ning kehtivuse algus ja lõpp. Lapse andmetest soodustuse lisamisel tuleb valida ka rühm.

NB: Soodustuse võib anda ka lapse kõigile ühe kooli rühmadele korraga. Kui kooli juures on soodustus, siis rühma juurde märgitud soodustus on sellest kõrgema prioriteediga. Ehk siis tuleks rühma juures soodustus enne lõpetada.

Kuutasuvabastust ja soodustust saab määrata kuni 3 kuud minevikku ja kuni 5 kuud tulevikku. Alguskuupäev on muudetav, kui me lisame uue vabastuse (soodustuse või kuutasuvabastuse) või muudame sellist vabastust, mille algus on tulevikus. NB: Kui soodustus või kuutasuvabastus lisada minevikku, siis peab olema VÄGA TÄHELEPANELIK, pärast salvestamist ei ole võimalik enam algkuskuupäeva muuta! Lisaks, kui vabastuse algus on minevikus, siis lõppkuupäeva valikus on olemasolev lõpp + 12 kuud. Uue vabastuse lisamisel on vaikimisi algus jooksva kuu algus ja vaikimisi lõpp jooksva kuu lõpp.

1.6. Huvikooli lepingu mallid

Huvikoolis käimise kohta sõlmitakse ka leping. Leping genereeritakse Arnos oleva malli alusel. Mallide haldamiseks on huvikooli vaates kast "Lepingu mallid", kus näidatakse juba loodud malle, saab lisada uusi ning muuta praeguseid.

Lepingu sisestamisel võib kasutada taotlusel või kooli ja rühma andmetes olevaid andmeid märgendite abil. Näiteks võib leping välja näha selline:

Lepingu korrektsuses veendumiseks tuleks enne salvestamist teha kindlasti ka PDF eelvaade.

Rae HK lepingusse on lisatud "Lapse e-kontakt":

Uued märgendid huvikooli lepingul mallis:

_DV_HK_KONTAKT_LAPS_EMAIL_
_DV_HK_KONTAKT_LAPS_TELEFON_


Kui lapse e-mail ja/või telefon on taotlusel täidetud, siis andmed lähevad lepingusse. Kui andmeid pole, siis lepingu väljad "Õpilase e-mail" ja "Õpilase telefon" on ikka nähtavad aga täitmata. Taotlusel need väljad ei ole kohustuslikud.

Üldine: kui taotlusele on lisatud tekstilahtreid (dünaamilised lahtrid), saab neid märgendiga lepingule tuua.

Näide: Kui tuleb vaja näidata lepingus ka mõned teised andmed, mis on olemas taotlusel (näiteks, oluline last puudutav info või märkus...), siis see on lihtsasti tehtav ja on tasuta.


Kasutatav mall määratakse järgmiselt:

a) Kui omavalitsusel on üks kehtiv mall, siis kasutatakse kõigi lepingute puhul sama malli

b) Kui kooli juures on ainult üks kehtiv mall, siis kasutatakse seda malli kõigi antud kooli rühmade lepingute tegemiseks.

c) Kui kooli juures on mitu malli, siis peab määrama rühma andmete juures, millist malli kasutatakse.

1.7. Lisaringid taotlusel

Lisaringide lisamine taotlusele

Lisaringide lisamise/muutmise õigus on nii ametnikul kui ka huvikooli esindajal.

Rühma lisamisel/muutmise vaates on uus veerg "On lisaring taotlusel":

NB: Lisatud huviring arvestab ka kõikide teiste rühmade piirangutega (registreerimine avatud, vanusepiirang jt).

Kui lisaringiks rühma ei tee, siis ei ole seda ka taotlusel lisaringina näha, vaid kuvatakse rühma rippmenüüs:

Kui linnutada rühm lisaringiks, siis tekib taotlusele lisalahter (mis on alguses peidus) taotluse avamise vaates:

kui nüüd valida huvikool, kus ei ole lisaringe, siis lisalahtrit ei teki:

kui nüüd valida huvikool, kus on lisaringid sisestatud, siis tekib lisalahter taotlusele "Lisaringid":

Kohtade jagamine + ootejärjekord

Taotluse esitamisel/staatuses "menetlemisel"/ staatuses "menetletud"  lisaringide valikus kuvatakse hinda, vabu kohti (Kohti: X) ning järelejäänud vabu kohti (vabu: X). Selleks, et lisaringi valida, tuleb teha soovitud ringi järel kasti sisse linnuke, nüüd kui taotlus on esitatud ALLES siis võetakse üks koht vähemaks, ehk kehtib reegel "kes on kiirem, see saab koha".

Siin on näha, et vanem on ühe lisaringi valinud ning automaatselt on üks vaba koht lisaringil vähem:

Kui vanem avab taotluse ja näeb lisaringi juures märkust "Saate antud lisaringi taotluse esitada, kuid te lähete ootejärjekorda", siis see tähendab, et kõik kohad on juba välja jagatud ning praegu taotlust esitades ei ole teile koht garanteeritud. Siiski tasub end ikkagi ootejärjekorda panna, kui soov ikkagi on, sest kui keegi loobub, siis antakse koht järjekorras järgnevale (loobumisest räägime juhendis allpool).

Kui vanem esitab taotluse nii, et jääb ootele, siis seda kuvatakse ka vanemale, taotlusel on selleks sõna "ootel" (kui see ära kaob, siis järelikult sai vanem koha):

NB: Menetlemata taotlused: Kui koha saanud vanem loobub, siis automaatselt saab koha järjekorras järgmine vanem. Aga kui antud esimene vanem peaks ümber mõtlema ja uuesti ringi registreeruma, siis koha saab antud vanem tagasi, kuna süsteem vaatab kohtade jagamisel kõige varem registreerunud taotlust. Kui taotlus on menetletud ja vanem loobub siis lisaringist, siis koha saab järgmine järjekorras (olgu see siis menetlemisel või menetletud taotlus) ja vanem ei saa enam ümber otsustada. Kui on loobutud menetletud taotlusel, siis on asi lõplik.

Lisaringi kohast loobumine

Kui taotlus on esitatud ja vanem otsustas ümber lisaringi koha pealt, siis selleks on tal nupp "Loobu lisaringist". Nupp "Loobu lisaringist" on nähtav taotlusel, kui taotlus on "menetlemisel", "menetletud" ning loobuda saab nii vanem, haridusasutuse esindaja või ametnik vajadusel vanema eest.

Lisaringi registreerunud laste nimekirjade vaade

Lisaringe kuvatakse rühma nimekirja vaates nagu teisi rühmi, aga vahe on siin selles, et registreerunud lapsed lisaringi rühma nimekirja automaatselt ei jõua. Kui on soov, siis need saab pärast taotluse menetlemist ise nimekirja lisada.

Lisaringi koha saanuid, ootel lapsi kuvatakse taotluste CSV ekspordi vaates.

CSV eksport muutub vastavalt sellele, mis muudatusi vanemad/ametnikud/ haridusasutuse esindajad teevad - kui üks vanem loobub lisaringi kohast, siis läheb ka lisaringi veerg exceli tabelis tühjaks. Kui vanem on registreerunud aga on ootel, siis seda kuvatakse ka tabelis (kes on ootel ja kuhu ringi ta ootele on jäänud). Lisaks kui vanem on saanud koha, siis seda kuvatakse ka lisaringi veerus.

1.8. Piirkondade loomine

Rühma teeninduspiirkonna lisamiseks peab ametnik klõpsama peamenüü nupul "Admin" ning valima Teeninduspiirkonnad.

Avaneb teeninduspiirkonna lisamise ja muutmise vaade.

Klõpsates nupul "Lisa" või olemasoleva piirkonna muutmiseks vastava rea lõpus nupul "Muuda", avaneb piirkonna detailne vaade.

Piirkonna lisamisel on kohustuslik märkida Nimi ja Piironna tüüp, mis avaneb rippmenüüna. Võimalik on valida 2 piirkonna tüübi vahel: Lasteaia piirkond ja Huviringi piirkond. Lisaks on võimalik märkida asukohtades EHAK koodid ja -nimed. Peale piirkonna lisamist või muutmist peab selle salvestama, klõpsates vastavale nupule. Kui piirkonnad on lisatud, siis on võimalik neid valida huvikooli rühmade juures.2. Lapse vastuvõtmine huvikooli

2.1. Taotluse esitamine ja menetlemine

Lapsevanem saab teha oma lapsele taotluse huvikooli rühma astumiseks. Saab teha taotlusi eri huvikoolide erinevatesse rühmadesse, kuhu on registreerimine avatud ja kuhu võetakse vastu vastavas vanuses last (kui rühmal on vanusepiirid).

Iga kooli igasse rühma astumiseks teeb vanem eraldi taotluse, ehk siis üks taotlus on ainult ühe rühma kohta. Taotluses küsitakse lapsevanema kontaktandmeid; e-maili aadress on kohustuslik, kuna sinna saadetakse kinnitusteade, telefon ja kontaktaadress ei ole kohustuslikud väljad. Taotlusel on ka vabateksti sisestuskast „Lisainfo“ (igasugune info, mida lapsevanem peab vajalikuks huvikooli teavitada).

Lisaks lapsevanema andmetele küsitakse eraldi ka maksja (isik, kes saab tulumaksu soodustuse) andmeid: nimi, isikukood, kontaktid – kui see erineb lapsevanemast. Maksja võib olla ka keegi kolmas (ei ole lapsevanem). Sel juhul näeb ta vaid otseselt arvega seotud infot ning muid andmeid ei ole. Arvet saab tasuda Arnos vaid maksjaks märgitud isik.

Kui valitud rühmas vabu kohti enam ei ole (vabade kohtade puhul arvestada nii rühmas olevad lapsi kui ka ajaliselt varem tehtud taotlusi, mis ei ole veel menetletud), siis küsida üle, kas lapsevanem soovib jääda ootele. Taotlus jääb staatusesse Ootel (Ootenimekirjas). Kui rühmas tekib vaba koht või mitu vaba kohta, siis saab teha pakkumist ajaliselt kõige varem esitatud Ootel taotlustele. Pakkumine ei toimu automaatselt, selleks peab huvikooli või rühma esindaja vajutama vastavat nuppu. Alternatiivne võimalus on teha kohapakkumine otse taotluse juurest kindlale lapsele.

Kui lapsevanem on taotluse esitanud, saadetakse tema e-mailile kinnitusteade. Pärast andmete kinnitust kinnitab registreerija süsteemis lepingu. Leping on avatav PDF-ina, välja trükitav ja salvestatav. Peale seda kinnitab huvikool omakorda (lepingu) ning selle tegevuse tulemusel on laps huvikooli rühma kinnitatud. Võimalik on kasutada digiallkirjastamist.

Märkus: Rühmadesse-ringidesse saab registreeruda kalendrikuu alguse seisuga (kõik tasud on kuupõhised). Nt 15.novembril registreeruja saab küll registreeruda 1. novembrist, kuid peab sel juhul ikkagi tasuma terve kuu eest.


Ametnikul ja huvikooli esindajal on võimalus õpilaste nimekirja vaates lisada õpilane ringi klõpsates nupul "Lisa laps".

Avaneb ringi lisamise ja kinnitamise vaade.

Lapse ringi lisamisel peab märkima vajalikud andmed ning peale andmete salvestamist on laps ringi kinnitatud.

Juhul kui huvikooli liigiks on määratud Munitsipaalhuvitegevus, siis vanema andmete sisestamine ei ole kohustuslik.

2.2 Taotluse kinnitamisel e-maili kontroll ja kinnitamine (eri seadistused)

[Admin] → Süsteemi seadistused → ARNO_EMAIL_VALIDEERIMINE

Kui seadistus ARNO_EMAIL_VALIDEERIMINE = 1, siis kontrollitakse taotluse esitamisel sisestatud e-maili korrektsust.

Kui lapsevanem sisestab taotluse esitamisel ebakorrektse e-maili, saab ta nupul [Esita taotlus] vajutades veateate: E-mail ei ole korrektne.

Sel juhul tuleb sisestada korretkne e-mail ning vastavat veateadet enam ei kuvata ja lapsevanem saab taotluse esitada.


Kui seadistus ARNO_EMAIL_VALIDEERIMINE = 0, siis ei kontrollita taotluse esitamisel sisestatud e-maili korrektsust ja taotlus on võimalik koheselt esitada.


[Admin] → Süsteemi seadistused → huvikoolide_email_kinnitus

Kui seadistus huvikoolide_email_kinnitus = jah, siis küsitakse huvikooli taotluse esitamisel lapsevanemalt e-maili aadressi kinnitamist.

Selleks saadetakse vanemale pärast huvikooli taotluse esitamist taotluses esitatud e-mailile kiri.

Saadetud e-mail sisaldab teksti: Teil on vaja kinnitada oma e-mail arnos. Emaili kinnitamiseks vajutada allolevale lingile. Ja on lisatud link. Lingile klõpsates avaneb vaade:

Vajutades lingile "Taotluse juurde" avaneb huvikooli taotluse vaade, kus on võimalik kinnitada huvikooli leping.

Nupul [Kinnita leping] vajutades saab lapsevanem lepingu kinnitada. Pärast mida jääb leping ootama asutuse poolset kinnitamist.

Kui seadistus huvikoolide_email_kinnitus = ei, siis ei küsita huvikooli taotluse esitamisel lapsevanemalt e-maili aadressi kinnitamist ning lapsevanem saab lepingu kinnitada kohe pärast taotluse esitamist.

2.3. Katsete olemasolu

Juhul kui huvirühm eeldab katsetel osalemist toimub asi teisiti: lapsevanemale saadetakse automaatne e-mail täpsemate juhistega, mida edasi teha. Alles siis, kui laps on katsed läbinud, kinnitab huvikool tema taotluse ja laps lisatakse rühma. Juhul kui laps katseid ei läbi, lükkab huvikool tema taotluse tagasi.

Iga huvikool saab eelnevalt sisestada e-maili teksti, mis lapsevanemale sel puhul saadetakse. Tekst tuleb sisestada huvikooli andmetesse (st kiri on koolipõhiselt ühesugune). Eeldatakse, et täpne kellaaeg, mil laps katsetele läheb, lepitakse kokku eraldi ja e-kirjas on juhised, kuidas lapsevanem võiks edasi toimida.

Kui huvikool on lapse rühma kinnitanud (laps läbis katsed), siis saab vanem e-mailile teavituse, et nüüd on tema kord Arnos leping kinnitada. Kui mõlemad pooled on lepingu kinnitanud, on lapsel Kinnitatud koht huvikooli rühmas. 

2.4. Teise KOV'i laps

Tavaolukorras võib taotluse esitada ükskõik millise elukohaga laps. Kui omavalitsuste vahel puudub kokkulepe laste huvitegevuse toetamiseks teises vallas/linnas, siis võib rühma juures piiritleda lubatud KOVide loetelu. Kui registrijärgne elukoht on väljaspool lubatud KOV-e, siis antakse taotluse esitamisel sellest lapsevanemale teada ning taotlust esitada ei saa.

Kui Arnos on kasutusel garantiikiri, siis saab lapsevanem taotluse esitatud, kuid tal tuleb ühendust võtta oma koduomavalitsusega ning paluda esitada garantiikiri. Faili saab taotluse juurde üles laadida vanem, huvikooli esindaja või ka ametnik.

2.5. Soodustus

Rühma sisestamisel võib kirjeldada, millistel juhtudel on võimalik saada soodustust. Vanem saab märkida taotluse juurde, kas ta soovib saada soodustust.

Sellises olukorras kinnitab taotluse esimesena huvikool, kus ühtlasi tuleb ka märkida, kas soodustust saab anda või mitte. Kuna soodustus läheb kirja ka lapse lepingusse, ei saa vanem kinnitada lepingut enne, kui huvikool on teinud otsuse soodustuse andmise kohta. Soodustuse võib märkida % algsummast või siis igakuiselt tasutava lõppsummana.

2.6. Taotluseta lapsele lepingu koostamine

Oma lepinguid ja nende staatuseid näeb huvikooli esindaja avalehel kastikeses "Lepingud". Lepingute tabelisse pääseb lingiga "Vaata kõiki" - seal saab ka lepinguid vaadata, kinnitada ja tühistada.

Huvikooli esindajal (ja ametnikul) on menüüs Lapsed --> Huvikooli lapsed filter Leping, kus saab valida variandi, et leping puudub.

Nii saab ette kõik need lapsed, kellele oleks vaja leping luua. Lepingu loomiseks tuleb minna lapse isikukoodile ning avaneb lapse andmete vaade. Kastikeses "Paigutamine minu huvikoolis" on nupp "Loo leping". Malli põhjal ja lapse andmeid kasutades genereeritakse PDF, mille alguses kinnitab kool, seejärel vanem. Vanemale saadetakse kiri (mall on 17 Teil on kinnitamisel leping kiri_hk_leping_vaja_vanema_kinnitust)


Nüüd saab üle vaadata ka lepingu PDFi ning anda kinnitus. Kui lepingus midagi ei sobi, saab seda ka tühistada (seda teeb huvikooli esindaja) ja pärast on võimalik teha uus leping. Tühistada saab lepingu ka siis, kui kool on selle juba kinnitanud, aga vanem mitte.

Lepingu loomisel võetakse teiseks pooleks maksja, kui ta on ühtlasi ka vanem. Kui maksja ei ole vanem, siis lepingu teine pool on see vanem, kellel on Arnos e-post olemas.


2.7. Lepingu lisa koostamine

Ametnikul ja huvikooli esindajal on vajadusel võimalus koostada Lisa olemasolevale huvikooli lepingule. 

2.7.1 Lisa koostamine ühele lepingule

Lisa koostamiseks peab Ametnik klõpsama peamenüü nupul "Admin" ning avanenud administreerimise sisukorrast leidma nupu "Lepingud" või klõpsama lapse andmete vaates jaotises Lapsega seotud lepingud  nupul "Lepingu lisad", avaneb valitud lepinguga seotud kõikide lisade vaade. Huvikooli esindajal asub nupp "Lepingud" Avalehel. Sellel klõpsates avaneb vaade Lepingud, kõikide kehtivate, tühistatud ja ootel olevate lepingutega.

Selles vaates on võimalik lepinguid filtreerida lapse nime-, huvikooli-, huvikooli rühma-, lepingu staatuse-, õppeaasta- ning lepingu lisa järgi. Kõik tabeli veerud on sorditavad. Iga lepingu rea lõpus on tegevused, mida on võimalik teha.

Üleval paremas ääres asuv nupp "Sisesta lisad", millel klõpsates on võimalik koostada lisad mitmele lepingule korraga N: tervele rühmale. V.t 2.6.2 Lisa koostamine mitmele lepingule. Kui klõpsata nupul "Vaata lisasid", avanevad kõikidele õpilastele koostatud kõik lisad.

Kui on soov koostada Lisa ühele lepingule, peab klõpsama tabeli rea viimases veerus oleval nupul "Lisad". Avaneb valitud lepingu kõikide lisade vaade.

Uue lisa koostamiseks peab klõpsama nupul "Sisesta uus lisa". Avaneb lisa sisestamise aken. Lisa on võimalik koostada lepingule, mille staatus on "Kehtiv".

Lisa kehtivuse algus kuupäevaks saab määrata kuupäeva, mis ei ole varasem kui valitud lepingu kehtivuse algus kuupäev. Väljale Lepingu lisa sisu saab kirjutada vajaliku lepingut puudutava info. Teavituse sisu väljale kirjutatu saadetakse lepinguga seotud vanemale.

Juhul kui e-kirja saatmine vanemale peaks toimuma kunagi hiljem on võimalik lepingu lisa lihtsalt kinnitada, klõpsates vastaval nupul. Kui on soov koostatud lepingu lisa saata kohe vanema e-posti, peab klõpsama nupul "Kinnita ja saada teavitus". Peale kinnitamist on lisa koostatud ning nähtav lisade tabelis. 

Koostatud ja kinnitatud lisa muuta ei saa. Lisa saab ainult kustutada. Klõpsates lisade tabelis valitud lisa viimases veerus oleval nupul "Vaata", avaneb lepingu lisa andmete vaade.

Selles vaates on võimalik lisa kustutada, klõpsates nupul "Kustuta". Kui vanem on lisa kinnitanud, siis seda enam kustutada ei saa. 

2.7.2 Lisa koostamine mitmele lepingule

Kõikide lepingute vaates on võimalik märkida linnukesega, millistele lepingutele soovitakse lisa koostada. Seda on mugavam teha, kui eelnevalt kasutada filtreerimist. 

Peale lepingute märkimist peab klõpsama nupul "Siseta lisad". Avaneb Lepingu lisade sisestamise vaade.

Lepingute lisamise vaate ülaääres kuvatakse arvu, mitmele lepingule lisa koostatakse. Lisa kehtivuse algus kuupäevaks saab määrata kuupäeva, mis ei ole varasem kui valitud lepingu kehtivuse algus kuupäev. Väljale Lepingu lisa sisu saab kirjutada vajaliku lepingut puudutava info. Teavituse sisu väljale kirjutatu saadetakse lepinguga seotud vanemale.

Peale nupul "Kinnita" klõpsamist on lepingute lisad koostatud ja kinnitatud. Mitmele lepingule koostatud lisasid ei saadeta vanematele kohe peale kinnitamist. Teavitused on võimalik saata vaatest Lepingu lisad. Kui on soov saata teavitused korraga kõikidele vanematele, kelle lepingutele lisad on koostatud, peab klõpsama nupul "Saada teavitused". Samast vaatest on võimalik saata teavitused ka iga lisa puhul eraldi, klõpsates vastava lisa rea lõpus oleval nupul "Saada teavitus".

2.7.3 Lisa kinnitamine

Asutus kinnitab lisa kohe peale selle koostamist. 

Lisa kinnitamiseks peab vanem, kes on sõlminud huvikooliga lepingu, sisenema  ARNOsse. Avalehel jaotises Minu laste lepingud on võimalik koostatud lisasid vaadata ja kinnitada. Lapse rea lõpus on nupp "Lisad". Sellel klõpsates avaneb koostatud lisade vaade. Iga lisa rea lõpus asub nupp "Vaata".

Nupul "Vaata" klõpsates avaneb lepingu lisa andmete vaade. Lisa kinnitamiseks on võimalik klõpsata nupul "Kinnita"

Peale lisa kinnitamist on lepingu lisade tabelis näha vastavas veerus kinnitaja nimi ja kinnitamise aeg. 


3. Rühmast lahkumine

Lapsevanem saab lõpetada lepingu ehk lõpetada lapse osalemise huvikooli rühmas hiljemalt 2 nädalat enne kalendrikuu lõppu. Lõpetamine toimub kuu raames, ehk laps lõpetab rühma kuu viimasel päeval. Lahkumise taotlust menetleb kool, kusjuures huvikooli esindaja võib lahkumise kuupäeva taotluse muuta. Kui huvikooli esindaja teeb lapsele lahkumise rühma nimekirjast, siis taotluse menetlemisel tuleb taotlusele rühma juures märgitud kuupäev. Muutuste kohta jääb taotlusele logi.

Kui lapsele on tehtud lahkumine, siis lahkumist on võimalik rühma nimekirja vaatest "Tühista lahkumine" nupuga tühistada.

Kui rühma andmetes on märgitud "Õppimise aeg aastates", siis ei pane Arno enam automaatselt lõpetamise kuupäeva külge, see tuleb siis eraldi määrata või jätta meelde, et kui laps nüüd päriselt lõpetab, siis ka lõpetamine lapsele tulevikus märkida.

Väike erinevus seisneb lõpukuupäeva määramisel.
Nupp "märgi lõpetajaks", seal on võimalik valida lõpetamise kuupäevaks käesoleva kuu lõpukuupäev. Lisaks on võimalik teha lõpetamine kas või kogu rühmale korraga, kui linnutada kogu rühm või valitud lapsed.
Nupp "huvikoolist lahkumine", seal saab valida praegusest hetkest tagasiulatuvalt lõpetamise kuupäeva üleelmisesse kuusse. NT: kui meil praegu on mai kuu, siis lõpetamise saab märkida märtsi lõppu.

Nüüd kui lõpetamise kuupäevaks on märgitud kohe (näite järgi, et meil praegu on mai kuu) märtsi lõpp, siis rohkem ei ole võimalik lõpukuupäeva muuta, kuna see on minevikus. Kui me valime lõpukuupäevaks 30.04.21, siis lõpukuupäeva saame veel vaid tõsta ühe kuu võrra veelkord minevikku ehk märtsi ja nüüd kui see ka ära salvestada, siis enam aprilli kuud lõpetamiseks määrata ei saa. 

Kui ma valin lõpetamise kuupäevaks 31.05.2021, see on veel hetkel tulevik ja siis saab lõpukuupäeva märkida kaks kuud minevikku või neli kuud tulevikku.

4. Arved ja raamatupidamine

Käibemaksukohuslane peab vajadusel enne arvete genereerimist lisama arvele käibemaksu. Käibemaksu määra ja -kohuslase numbrit on võimalik sisestada huvikooli andmete muutmise vaates.

Käibemaksu on võimalik rippmenüüst valida kolme määra vahel - puudub, 9% või 20%. Klõpsates nupul "Näidisarve PDF" on võimalik veel enne huvikooli andmete muudatuse salvestamist vaadata arve eelvaadet.  

Kui kõik vajalikud väljad on täidetud, peab muudatused salvestama klõpsates nupul "Salvesta" või "Salvesta ja tagasi".

Huvikoolide menüü alt nupp ARVED viib huvikoolide Tehingute (arved ja laekumised) vaatesse. Siin kajastatakse kõiki rahalisi liikumisi ja parandusi, sh kohustused, ümbertõstmised ja laekumised. Tehingute vaates on filtrid tehingute uurimiseks ning järgmised veerud:

 • Tehingu liik (Laekumine, Arve ning erinevad korrektuurid)
 • Tehingu või korrektuuri kuupäev (korrektuuri lisamisel sisestatud kuupäev)
 • Arvestuskuu - periood, mille juurde tehing kuulub
 • Tähis - arve number, laekumise arhiveerimistunnus, pangalingimaksetunnus, paranduse tunnus
 • Viitenumber (lapsepõhine)
 • Summa
 • SV - kas tehing suurendab või vähendab saldot
 • Saldo pärast - arvutatakse välja, mis on lapse saldo pärast selle tehingu tegemist
 • Laps
 • Asutus
 • Rühm
 • Saadetud - kas arve on kasutajale e-postile saadetud
 • E-arve jah/ei - kas kasutusel on e-arve

Tehingute vaatest saab teha kõiki teisi arvetega seotud toiminguid:

4.1. Arvete genereerimine ja maksmine

Arno koostab arved automaatselt või nupu "Genereeri arved" abil, vastavalt rühma andmetes märgitud arveldamise perioodile. Arvete genereerimisel küsitakse perioodi ning asutust, samuti saab valida, kas arved saadetakse kohe välja või tehakse saatmine pärast eraldi. Arvete genereerimine võib võtta aega - sel ajal näidatakse kasutajale teadet: Huvikooli arvete genereerimine on hetkel pooleli.

Märkus: kui lapsel on valitud perioodile kehtiv arve olemas, siis uut ei tehta. Kui aga genereeritakse novembri arveid (uuesti) ning lapse novembri arve on tühistatud (tehtud kreeditarve), siis genereeritakse talle uus. Sel juhul on tähtis, et ka rühma andmetes kajastuks põhjus, miks tekkis kreeditarve vajadus (näiteks märgitud lõpetamine või kuutasuvabastus).

Arete maksetähtaeg on 14 päeva alates arve genereerimise päevast.

Arvel on olemas arve number (vajadusel rühmapõhise eesliitega) ja ka lapse viitenumber.

Arve saadetakse PDF kujul maksja e-maili aadressile. E-maili sisus on toodud link Arno lehele, kus lapsevanem saab maksta arvet läbi pangalingi (Arnosse tuleb enne sisse logida). Vanem valib panga, logib panka sisse ja maksab. Eduka makse puhul läheb Arnosse kirja, et arve on makstud.

4.2. Arve tasumise meeldetuletused

Arve maksmise meeldetuletus saadetakse üks päev enne maksetähtaega. Kui maksetähtaeg on möödas, aga arvet pole makstud, saadetakse korduv teavitusi kuni lõpliku maksetähtajani (näiteks 3 päeva tagant). Kui Arnos on juba uus arve genereeritud, siis saab pangalingiga maksta korraga uut ja vana arvet.

Kui makse on toimunud väljaspool Arnot, siis on võimalus raamatupidajal või administraatoril arve Arnos makstuks märkida. Kui arve maksti osaliselt, siis saab sisestada võlgnevuse summa.

4.3. Liidestus raamatupidamistarkvaraga (PMEN)

Arno suudab genereerida raamatupidamistarkvara jaoks vajalikul kujul maksekohustuste faili ning vastu võtta ka PMeni poolt genereeritud maksete laekumise faile. Laekumiste importimisel tuleks jälgida, et valitud oleks seadistus "Pangalingimakse ei tekita laekumist" - see tähendab, et laekumist kuvatakse pärast PMeni importi.

Laekumiste importimisel PMenist vaadatakse, kas kogu laekumiste summa ühe arve kohta PMenis on võrdne Arnos olevaga. Kui Arnos on vähem, siis tehakse laekumine. Kui aga Arnos on rohkem, siis tehakse laekumise vähendamine. Sellisel viisil viiamse iga arve kohta laekunud summad Arnos võrdseks PMenis olevaga.

Mõned laekumiste impordiga seotud reeglid:

 • Vaikimisi on PMeni laekumiste impordis viimase 4 kuu arved. See tähendab, et kui keegi maksab vanemat arvet kui 4 kuud, ei tule selle laekumise info impordiga Arnosse. Tuleb sisestada käsitsi.
 • Kui PMenis on ettemaks, siis import seda Arnosse ei too, kui ettemaks ei ole PMenis seotud konkreetse arve külge. Ettemaks tuleb Arnosse tuua käsitsi.
 • Kui Arnos on käsitsi sisestatud ettemaks, siis import seda ära ei kaota eeldusel, et ettemaks on pandud kõige viimase arve külge (arvestusperioodi mõttes viimane).
 • Kreeditarvel hetkel korrektuure ei tehta


4.4. Süsteemivälised maksed (käsitsi)

Kui makse on toimunud väljaspool Arnot ja importe ei kasutata, siis saab tasumise Arnosse sisestada nupu "Sisesta laekumine" abil. Laekumise juures on eeltäidetud makse kuupäev ja maksja, kuid mõlemad võib käsitsi ära muuta.

4.5 Süsteemivälised maksed pangast

Laekumiste importimiseks pangast tuleb teha väljavõte XML formaadis ning laadida see Arnosse raamatupidaja või ametniku rollis. Impordi juurde pääseb Arvete vaatest nupuga "Pangalaekumiste import". Faili laadimiseks on pildil olev aken:

Juba laetud importe näeb vaatest "Laekumiste impordid" → "Vaata laekumisi". Selles vaates on toodud kõik imporditud laekumised ning milliste arvetega on need seotud.

Imporditud laekumiste vaates on võimalik uurida, millised seosed leidis Arno maksmata arvete ja imporditud laekumiste vahel. Tulemused võivad olla järgmised:

 1. Laekumine ja arve on andmete põhjal kokku viidavad ning makstud summa klapib arvega täpselt. Sellise laekumise juures on nupp "Kinnita"
 2. Laekumine ja arve on andmete põhjal kokku viidavad, kuid makstud on suurem summa. Sellise laekumise juures on nupp "Kinnita" (jääk jääb ettemaksuks) ning lisaks ka võimalus siduda laekumise juurde veel teine arve ka (jäägi ulatuses).
 3. Laekumise ja maksmata arve vahel ei olnud võimalik seost leida. Sel juhul on võimalik lisada seos käsitsi, kasutades nuppu "Sisesta arve nr".
 4. Kui sisestatud arve on tegelikult juba makstud, siis süsteem hoiatab, aga lubab lisada selle arve juurde ettemaksuks. NB: lukus arvele ettemaksu lisada ei saa, sel juhul tuleb valida uuem arve ja panna ettemaks selle külge. Sobiva arve pakub Arno ise välja näiteks nii: "Valitud arve on lukus, sest uus arve on juba genereeritud. Uue arve nr on 2018101234".

Sobivate seoste kinnitamiseks on nupp "Kinnita kõik", mis kinnitab leitud seosed 1. ja 2. punktis kirjeldatud juhtudel.

Kontrolli vajavate (ehk siis kinnitamata) laekumiste nimekirja saab kätte kasutades filtrit "Kontrollitud" ja valides sealt kontrollimata kanded. Nende sidumiseks arvega on nupp "Sisesta arve nr".

Sidumiseks pakutakse kõiki maksmata arveid. Arvega sidumiseks piisab, kui klõpsata arvete nimekirjas arve numbril või sisestada number üleval asuvasse kasti.

Kui esialgu ei oska laekumist millegi külge siduda, jääb see nimekirjas ootele, kuni sellega on midagi tehtud. Arve numbri lahtrisse võib sisestada ka makstud arve, kui see pole lukus (st sellele pole tehtud järgmise kuu arvet juurde).

Kõiki kinnitatud imporditud laekumisi näidatakse ka koondtabelis "Laekumised". Teistest saab neid eristada filtris Laekumisviis, valides sealt "Ülekanne".

Märkused:

 • Pangalaekumiste import jätab töötlemata pangalingiga tulnud  maksed, kuna need on meil Arnos juba olemas.
 • Sama XML faili uuesti importimisel, ei impordita laekumisi topelt
 • Kui erinevates XML failides on kattuvaid kandeid, siis neid uuesti ei töödelda.

Raha jaotamise loogika:

1) Kui meil on selgituses olemas arve number, siis kanname raha just selle rühma juurde, millele arve number vastab. Kui see rühm on juba tasutud, siis läheb selle rühma ettemaksuks.

2) Raha jaotamine juhul kui seletuses ei ole arve nr-t lähtub viitenumbrist:

 • Kui on võlgasid, siis katame need ja ülejäänud raha (kui seda on) läheb viimase võla katmise juurde ettemaksuks.
 • Kui võlga pole, siis paneme raha kõige uuema (kõige hiljem lisatud) aktiivse (alguskuupäev <= täna) rühma juurde, kusjuures eelistame ’Kinnitatud’ kohti ’Lahkunud’ ja ’Garantiikiri puudub’ staatuses kohtadele.
 • arvestame ka maksjaga juhul kui me saame laekumise juurest kätte maksja isikukoodi ja antud isik on Arnos kuskil maksjaks määratud - siis me ei pane seda raha teise maksja rühma juurde

4.6 Korrektuurid

Tehingute (arved ja laekumised) tabelis saab nii arve kui laekumise juurde sisestada korrektuure. Korrektuur või tähendada:

 • Arve parandus suuremaks või väiksemaks
 • Arve tühistamine ehk kreeditarve
 • Laekumise parandamine suuremaks või väiksemaks
 • Laekumise sisestamine

NB: Kui arve on tühistatud ehk tehtud kreeditarve, saab samale perioodile genereerida ka uue arve.

4.7 E-arve (PMen-i kaudu)

Kui lapsevanemal on tehtud arve tasumiseks püsimaksekorraldus (tellitud E-arve), siis on võimalik tema püsimaksetunnus lisada huvikooli koha maksja andmetesse. E-arve püsimaksetunnuse sisestab ametnik lapse maksja andmete juurde. Kui sama laps käib mitmes rühmas, tuleb tunnus ka sisestada mitmesse kohta.

Selleks tuleb minna lapse vaatesse ning muuta huvikooli koha maksja andmeid:

Maksja andmete muutmise avaneb aken, kus tuleb valida, et e-arve tüüp on PMen (ehk e-arve saadab panka PMen) ning sisestada püsimaksetunnus.

Kui lapsel on huvikoolikoha juurde märgitud e-arve püsimaksetunnus, siis käitub Arno järgmiselt:

 • Arvete genereerimine ei muutu, kuid arvete väljasaatmisel ei saadeta tavapärast teavitust neile, kes soovivad e-arvet.
 • E-arve soovijad saavad ühe e-kirja (e-arve püsimaksetunnuse alusel grupeeritud) kõigi laste rühmade kohta.
 • Kirjale ei lisata arve PDF faili. Kirja sisu on erinev ja seda saab muuta: Admin → Tekstid → emaili_huvikooli_earve
 • Kui Arvel on eArve märge küljes, siis maksja ei saa seda Arnos maksta, puudub vastav nupp. Selle asemel kuvatakse märkust, et tegemist on eArvega, mis saadetakse otse panka.
 • PMeni arvete ekspordifaili lisatakse samuti e-arve tunnus.
 • Kui laps, kellel on ühes rühmas püsimakse tunnus juba olemas, läheb teise rühma, siis tekib püsimaksetunnus maksja andmetesse automaatselt, juhul kui lapsel on eArve liik = Pmen ja püsimaksetunnus mõnes teises rühmas sama maksjaga olemas.

4.8 Maksja andmete muutmine

Maksja andmeid saab muuta lapsevanem ("Lapse info" → "Maksjate andmed" sõltuvalt sellest, mis on seadistused), ametnik või huvikooli esindaja "Maksjate andmed" tabelist:

Erahuvikoolidel saab eraldi seadistada, et lapsevanem ei saaks maksja andmeid ise muuta: ARNO_ERA_HUVIKOOLIDE_TAOTLUS_MAKSJA_PIIRATUD (Erahuvikoolide taotluse maksja piiratud). Sellisel juhul on vanemal vaid "Maksja e-maili" lahter muudetav.

Saab ka üldise seadistuse peale panna: huvikoolide_taotlus_maksja_piiratud (Huvikoolide taotluse maksja piiratud). Siin siis samamoodi ei saa vanem muuta aga seadistus ei puuduta ametniku ega huvikooli esindajat.

Maksja andmete muutmine ametniku ja huvikooli esindaja vaatest sõltumata seadistustest ja huvikooli liigist:

Maksja andmete muutmine vanema vaates, kui seadistus seda lubab:

Maksja andmete muutmine vanema vaates, kui seadistus seda ei luba:

Maksjaks saab määrata ka vajadusel teise isiku, oluline on, et täidetud on kõik kohustuslikud lahtrid. Vanemate puhul sõltub seadistustest, kui maksja andmeid ei ole lubatud muuta, siis ei saa ka teist isikut maksjaks määrata. Kui seadistus lubab, siis saab.

Kollases kastis on ka info: "Kui maksja isik muutub, siis e-arve jaoks on vaja sõlmida pangas uus leping ja võtta ühendust ametnikuga." Antud info on mõeldud lapsevanemale, kui ta maksja andmeid suundub muutma, sest e-arve osa ei ole vanemal endal muudetav (ei sõltu seadistusest).

5. Eri kasutajate vaated (huvikoolide osas)

5.1. Lapsevanem

Lapsevanem näeb avalehel tabeleid:

 • "Kohustused" - tabelis on ära toodud laps, leping, viitenumber, maksmise ootel, maksja ning nupp [Maksmine] (kuvatakse juhul kui arve vajab makmist, nupule vajutades saab arve tasuda pangalingi kaudu). Samuti on võimaik nupu [Vaata tehinguid] kaudu näha tehingute ajalugu.

 • "Minu laste lepingud" - tabelis on ära toodud kehtivuse algus, kehtivuse lõpp, lapse nini, asutuse nimi, lepingu fail, staatus, rühm, õppeaasta, kuutasu vabastus. Samuti on võimalik rea lõpus nupule [Lisad] vajutades näha lepinguga seotud lisasid ning nupule [Vaata kinnitajaid] vajutades näha lepingu kinnitajaid.

 • "Minu lapsed" - tabelis on ära toodud lapse andmed, samuti on näha, millises huvikoolis ja rühmas laps juba käib ning nupule [Huvikooli taotlus] vajutades on võimalik teha uus taotlus ja nupule [Huvikoolist lahkumine] vajutades on võimalik teha taotlus huvikoolist lahkumiseks.

 • "Minu huvikooli taotlused 2021/22" - Tabelis on ära toodud kuupäev, õppuri andmed, õppeaasta, alguskuupäev, huvikool, huvikooli rühm ja staatus. Rea lõpus olevale nupule [Vaata] vajutades avaneb uus aken "Huvikooli taotlus" vaatesse.

5.2. Rühma esindaja

Rühma esindaja näeb avalehel tabeleid:

 • "Minu rühmad õppeaastal 2021/22" - tabelis on ära toodud rühm esindajaga seotud rühmad. Rühmasid saab filtreerida nimetuse, kategooria, aktiivsete rühmade ja treeneri/õpetaja järgi. Tabelis on ära toodud õppimise aeg aastates, kestus, toimumise aeg, osamakse (€), Kohtade arv, osalejate arv, menetluses olevate taotluste arv, ootel olevate taotluste arv, sel kuul laphkuvate laste arv ja lepingu mall. Rea lõpus saab nupule [Õpilased] vajutades näha õpilaste nimekirja ning nupule [Taotlused] vajutades taotluste nimekirja.

 • "Kohustused - minu rühmas" - tabelis on ära toodud laps, asutus, rühm, arve number, viitenumber, maksmise ootel.

5.3. Huvikooli esindaja

Huvikooli esindaja näev avalehel tabeleid:

 • "Kinnitamist vajavad huvikooli taotlused õppeaastal 2021/22" - tabelis on ära toodud kuupäev, õppuri andmed, õppeaasta, alguskuupäev, huvikool, huvikooli rühm, lapsevanema isikukood, lapsevanema nimi, lapsevanema e-mail, lapsevanema telefon ja staatus. rea lõpus on nupp [Kinnita taotlus ja leping], millele vajutamisel on võimalik taotlus ja leping kinnitada. Õppuri andmetes olevale lingile klikkides avaneb vaade "Huvikooli taotlus".

 • "Rühmad õppeaastal 2021/22" - Tabelis on ära toodud rühma nimetus, õppimise aeg aastates, kestus, toimumise aeg, osamakse (€), kohtade arv, osalejate arv, menetluses olevate taotluste arv, ootel olevate taotluste arv, sel kuul lahkuvate laste arv ja lepingu mall. Rea lõpus nupule [Muuda] vajutades on võimalik huvikooli rühma andmeid muuta, nupule [Õpilased] vajutades avaneb "Lapsed rühmas" vaade ja nupule [Taotlused] vajutades avanev vaade "Huvikooli taotlused".

 • Nupuga [Excel eksport] on võimalik rühmade andmed eksporida Exceli faili.
 • Nupuga [Lisa rühm] on võimalik lisada uus rühm.
 • Nupuga [Kopeeri rühmad] on võimalik rühmad kopeerida järgmisesse õppeaastasse.

Vajutades rühma nimetuse peale avaneb vaade "Huvikooli rühma andmed", kus on võimalik tabelis "Rühma õigused" lisada või kustutada rühma tasemel õigusi.

5.4. KOVi ametnik ja raamatupidaja

Avaleht > [Huvikoolid]

Vaates "Huvikoolid" on tabelis ära toodud kooli nimi, liik, kooli aadress, EHIS-ID. Tabeli lõpus oleva nupuga [Muuda] on võimalik muuta vastava huvikooli andmeid ja nupule [Taotlused] vajutades on väha vastavasse huvikooli tehtud taotluseid. Koole on võimalik filtreerida nime ja liigi järgi.

 • Nupule [Kategooriad] vajutades saab lisada huvikooli kategooriaid.
 • Nupule [Lisa huvikool] vajutades saab lisada uue huvikooli.
 • Nupule [Huvikooli õppekohad] vajutades avaneb vaade "Huvikooli õppekohad", kus näeb õpilaste andmeid.
 • Nupule [Arved] vajutades avaneb vaade "Tehingud (arved ja laekumised), kus on võimalik teha kõike , mis on seotud arvepidamisega.
 • Nupule [Deklaratsioon] vajutades avaneb vaade "Deklaratsioon", kus on võimalik deklaratsioon uuesti arvutada või genereerida.


(Võimalus on lüüa ka need rollid lahku, et ametnik ja raamatupidaja on eraldi ning raamatupidaja tegeleb ainult arvete osaga ning tal ei ole teisi ametniku õiguseid).

5.5. Volitatud isik

Kui taotluse esitaja on volitanud kellega kolmanda isiku maksma arveid tema lapse eest, siis volitatud isik näeb ja saab maksta lapse arveid selles huvikooli selles rühmas, kus on volitus tehtud.

Avaleht → tabel "Kohustused"

5.6. Anonüümne kasutaja

Näeb kõikide huvikoolide ja kõikide rühmade infot ning vabasid kohti. Taotluse esitamiseks tuleb siiski sisse logida.


6. Ülevaated

6.1. Vaade HUVIKOOLI LAPSED

Vaade annab nimekirja unikaalsetest lastest ja nende kõigist rühmadest. Kui kasutaja on ametniku õigustes, siis näeb lapse tegemisi erinevates asutustes. Kui siin tegutseb huvikooli esindaja, siis näeb ta lapse juures kõiki tema rühmasid oma asutuses (näiteks Muusikakoolis õpib viiulit, kuid osaleb ka kooris ja bändis).

Siin toodud näitete puhul Mari käib kahes huvikoolis ja Miia ühes. Samuti on näha, et Miia plaanib peagi lõpetada töö Lastekunstikoolis ning praegu ei ole näha, et ta alustaks kuskil mujal.

6.2 Vaade TAOTLUSED

Taotluste vaade annab detailse ülevaade huvikooli esitatud taotlustest ja nende olekutest. Ka siin on võimalik kujundada vaade endale sobivaks: veergude nimedele klikates saab neid sisse-välja lülitada.

Huvikooli taotluse olekute filter annab järgmised võimalused:

6.3 Vaade HUVIKOOLI ÕPPEKOHAD

Vaade annab ülevaate kõigist õppekohtadest koolis, mis on kas juba kinnitatud või mõnele õpilasele välja pakutud (ehk siis on taotlus).

Vaade avaneb peamenüüst Huvikoolid, kus on nupp Huvikooli õppekohad:

Tabelis on toodud laste andmed õppekohtade alusel, st iga õppekoha kohta üks laps ja kui laps käib mitmes rühmas, siis on ta tabelis mitu korda. Õppekohtade tabel näitab nii kinnitatud lapsi kui ka menetluses olevaid kohti (lapsele on koht broneeritud, kuid taotlusega on veel tööd teha).

Õppekohtade vaates on järgmised filtrid ja veerud (kusjuures veeru  nimetusel klikates saab neid sisse-välja lülitada ja kujundada vaade endale sobivaks).

Kuna huvikooli õppekohtade vaates on lapsed, kes praegu õpivad või alustavad tulevikus, siis on võimalik ka otsingut täpsustada ja valida välja kindla staatusega lapsed:

7. Suhtlus EHIS-ega

Arno saadab huvikoolides käivate õpilaste info ka EHIS-esse (kord ööpäevas). Kehtib reegel, et huvihariduse info saadetakse EHISesse, kuid huvitegevust ei saadeta. Vaikimisi on huvikoolis huvihariduse rühmad, aga saab käsitsi öelda, et see konkreetne rühm on huvitegevus ja seega EHISesse mitte saata. Valik on rühma andmetes:

8. Tegevused enne uue õppeaasta algust

8.1. Rühmad

Uues õppeaastas rühmade loomiseks on kolm võimalust:

 1. Luua täiesti uus rühm järgmises õppeaastas
 2. Kopeerida eelmise õppeaasta rühmadest ilma õpilasteta need, mis jätkavad
 3. Kopeerida eelmise õppeaasta rühmadest koos lastega need, mis jätkavad

NB: Kui registreerimise alguskuupäevi ei ole sisestatud, siis loodud rühmad on kohe ka registreerimiseks avatud.

Seni kuni õppeaasta kooli tööjärg ei ole staatuses "alanud" või "lõppenud", siis Huvikooli esindaja näeb avalehel tabelit "Eelmisest õppeaastast ülekandmata lapsed": 


8.2. Rühmade kustutamine

Rühmi ei saa kustutada ametnik või huvikooli esindaja järgmistel tingimustel:

a) uude õppeaastasse on lisatud lapsi, keda eelmises õppeaastas pole;
b) tulevases õppeaasta rühm on kopeeritud üle ülejärgmisesse õppeaastasse;
c) kopeeritud rühmal on juba seotud arveid (nt: Pärnu);
d) rühm on seotud teenusega (nt: kui lisada täiesti uus rühm Arnosse ja tahetakse seda proovida kustutada, Saue).

8.3. Registreerimise avamine

Koolipõhiselt saab registreerimist avada ja sulgeda vaates TAOTLUSEDTAOTLUSTE SÄTTED.

Siin saab valida, milliste taotluste esitamine on lubatud ning millal algab, millal lõppeb.

Soovitused:

 • Mõistlik on märkida, et taotluste tegemine käesolevas õppeaastas on lõppenud: taotlemise sulgemine aitab vähendada võimalust, et vanema taotlus läheb lõppeva õppeaasta rühma.
 •  Avada taotlemine uues õppeaastas algab valitud kuupäeval, et kohe pärast rühmade loomist ei saaks taotlema hakata. 

8.4. Lapsed rühmas


Lapsed võivad jätkata õpinguid uuel õppeaastal samas rühmas, kusjuures muutub klassi tähis või minna edasi teise rühma. Uue õppeaasta rühma nimekirjad tuleb üle vaadata:

 • Soodustused kopeerimisel kaasa ei tule. Kui mõnel lapsel peaksid need edasi kehtima, siis tuleb lisada
 • Kui rühmas on kasutusel klass, siis klassinumber suureneb. Kui aga peab muutuma ka täht, siis tuleks seda ise muuta
 • Kui laps jätkab mõnes teises rühmas, siis oleks mõistlik enne taotluste avamist ta sinna ümber tõsta. Selleks on rühma nimekirjas nupp "Tõsta teise rühma"
 • Kui pärast õpilaste üleviimist uude õppeaastasse lisandub rühma veel lapsi, siis tuleb need eraldi üle viia. Selliseid lapsi kuvatakse avalehel kastikeses "Eelmisest õppeaastast ülekandmata lapsed". Kastikest kuvatakse kuni uue õppeaasta alguseni.

9. Kasulikku

9.1. Automaatne lõpetamise kuupäev rühmas

Automaatse lõpetamise kuupäeva arvutamine ja toimimine:

 • Huvikooli rühma andmetes on väli - õppimise aeg aastates.
 • Lõpetamise kuupäev pannakse paika kohe, kui laps huvikooli rühma kinnitatakse.
 • Juhul kui rühma vaatesse aastate arv lisada (või muuta) - siis arvutatakse see kõikidele rühma lastele, kellel puudub lõpukuupäev.
 • Olemasolevaid lõpukuupäevi ümber ei arvutata.
 • Huvikooli rühmade kopeerimisel järgmisesse aastasse, tuleb lõpetamise kuupäev kaasa.
 • Lõpetamise kuupäeva saab muuta (ametnik ja huvikooli esindaja), kui see on tulevikus (NB: lõpetamise kuupäeva saab muuta vaid neli kuud tulevikku).

Lõpetamise kuupäeva arvutame välja siis kui:

 • laps kinnitatakse huvikooli rühma
 • laps tõstetakse ühest huvikooli rühmast teise - kui lapsel on juba lõpetamise kuupäev, siis ei muuda
 • huvikooli rühma andmetesse lisatakse või muudetakse lõpetamise kuupäeva - kui lapsel on juba lõpetamise kuupäev, siis ei muud

9.2. Huvikooli vabade kohtade kuvamine

 • Admin → Süsteemi seadistused → ARNO_HK_RYHM_VABA_KOHT_NAHTAV. Soovi korral on võimalik veerg nähtavale tuua või peita.
 • Vabade kohtade arv = kohtade arv - osalejate arv - menetluses olevate taotluste arv - ootel olevate taotluste arv.
 • "Kohtade arv" näitab seda, kui palju kohti on rühmas kokku.
 • "Vabade kohtade arv" on kohtade arv, mis on rühmas vabad/täitmata.
 • Kui "kohtade arv" on tühi ja "vabade kohtade arv" kuvatakse 10+, siis tähendab see seda, et rühmas on piiramatu arv kohti.
 • Kui tegemist on lisaringiga taotlusel, siis arvutatakse "vabade kohtade arv" järgnevalt: vabad kohad = kohtade arv - osalejate arv.


Ametniku vaade

Avaleht ->[Huvikoolid] -> Valides konkreetne huvikool -> tabel "Rühmad õppeaastal 2021/22"

Tabelisse on ära toodud huvikooli rühmade järjekorra number, nimetus, õppimise aeg aastates, kestus, toimumise aeg, osamakese (€), kohtade arv, vabade kohtade arv, osalejate arv, menetluses olevate taotluste arv ootel olevate taotluste arv, lahkujate arv ning lepingu mall.

Lisaks saab ametnik rühma andmeid muuta, näha õpilaste andmeid, taotluseid ning pakkuda vabu kohti.

Kasutaja vaade

Avaleht ->[Huvikoolid] -> Valides konkreetne huvikool -> tabel "Rühmad õppeaastal 2021/22"

Tabelisse on ära toodud huvikooli rühmade järjekorra number, nimetus, õppimise aeg aastates, kestus, toimumise aeg, osamakese (€), kohtade arv ja vabade kohtade arv.

Soovitud rühma peale klikkides avaneb rühma andmete vaade.

Anonüümne vaade

Avaleht ->[Huvikoolid] -> Valides konkreetne huvikool -> tabel "Rühmad õppeaastal 2021/22"

Tabelisse on ära toodud huvikooli rühmade järjekorra number, nimetus, õppimise aeg aastates, kestus, toimumise aeg, osamakese (€), kohtade arv ja vabade kohtade arv.

Soovitud rühma peale klikkides avaneb rühma andmete vaade.

 • No labels