Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.Huvikoolid

1.1 Kuidas ma näen missugused huvikoolid minu piirkonnas asuvad?

Haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO avalehe paremal ülaääres asub menüüriba, millel paiknevad kõik haridusteenuste haldamise süsteemi (ARNO) põhikategooriad. Klõpsates nupul "Huvikoolid", on võimalik tutvuda kõikide süsteemi sisestatud huvikoolide- ja nendes olevate rühmade infoga.

Avaneb huvikoolide nimekiri koos kooli liigi ja -aadressiga.

1.2 Kas ma näen kõiki huvikoole mis asuvad minu piirkonnas?

Haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO on võimalik tutvuda ainult süsteemiga liitunud ja -sisestatud huvikoolide- ja nendes olevate rühmade infoga.

1.3 Kuidas ma saan näha huvikoolide infot (rühmad, maksumus, katsed jne.)?

Klõpsates avalehel menüüriba nupul "Huvikoolid" ning avanenud lehel soovitud huvikooli nimel, avaneb valitud huvikooli kontaktandmed, kõik rühmad ning õppekavad selles huvikoolis.

Konkreetse rühma infoga on võimalik tutvuda klõpsates rühma nimel. Avaneb valitud rühma puudutav oluline info – õppe- ja toimumise aeg, õppekava, õppekeel, õpetaja nimi, arvetega seotud info, kohtade arv, osalejaga seotud võimalikud soodustused, piirangud jms.

1.4 Kuidas ma saan teada, kas minu lapsel on lootust mõnele soodustusele?

Kõik soodustused, mida huvikool pakub ja rakendab on kirjeldatud huvikooli rühma andmetes, soodustuste real. Kas Teie lapsele on õigus kirjeldatud soodustust rakendada, tuleb uurida huvikooli esindajalt.

2. Huvikoolis osalemine

2.1 Kuidas ma saan esitada taotlust oma lapse huvikooli rühmas osalemiseks?

Huvikooli astumise taotluse esitamiseks peab alaealise isiku lapsevanem või lapsega juriidiliselt seotud isik olema sisse logitud. Seda on võimalik teha klõpsates paremal ülaääres menüüriba nupul “Avaleht” või “Minu lapsed”. “Avalehel” jaotises "Minu lapsed" või menüüribal “Minu lapsed” all on toodud isikuga seotud kõik alaealised lapsed. Andmed saadakse Rahvastikuregistri päringu alusel. Iga lapse rea lõpus on tegevused, mida on võimalik valida konkreetse lapse korral.

Klõpsates nupul [Huvikooli taotlus], avaneb huvikooli taotluse vorm koos sisestusväljadega.

Teine viis taotluse esitamiseks: Kui huvikooli rühmasse registreerimine on avatud, siis huvikooli rühma vaates paistab nupp [Esita taotlus].


Nuppu [Esita taotlus] klõpsates avaneb vaheaken "Valige isik, kelle kohta teha taotlust". Tuleb valida, kas taotlust esitatakse lapse kohta või enda kohta.


[Suuna taotlusele] suunab taotluse vormile, kus huvikool ja rühm on täidetud, aga neid saab muuta.

2.1.1 Kuidas ma pean huvikooli taotluse vormi täitma?

Vormi päises kuvatakse lapse- ja taotleja nimi ning isikukood, sisestamise kuupäev ning olek, mis näitab taotluse hetke seisu. Taotluses on kohustuslikud täita tärniga (*) märgitud väljad. 

Vormile märgitakse taotluse esitaja- ja õpilase kontaktandmed. Need väljad on eeltäidetud andmetega, mis on sisestatud süsteemi sisenemisel ning Rahvastikuregistrist saadud andmetega. Lisaks on võimalik sisestada õpilase e-maili aadress ja telefon, kui avalduse esitaja peab seda vajalikuks.

Huvikooli koha taotlemise andmeid sisestades peab taotluse esitaja klõpsama vastaval lahtril ja tegema ühe valiku etteantutest. Valik avaneb rippmenüüna.

 

Emakeele osas peab taotleja tegema ühe valiku vastavalt sellele, mis keelt õppur põhiliselt räägib.

Huvikoolide puhul hõlmab etteantud valik vaid neid, kus registreerimine on avatud, kuhu võetakse vastavas vanuses lapsi ning puuduvad muud piirangud konkreetse lapse osas. 

Peale huvikooli valimist saab valida ühe rühma eelnevalt valitud huvikoolist.

Soodustuste info, mida valitud huvikool pakub, avaneb peale rühma valimist ning soovi korral on võimalik taotluse esitajal teha märge vastavasse ruutu. Enne taotluse kinnitamist kooli poolt teeb kool otsuse, kas soodustust on võimalik anda või mitte.

 Kogu muu info, mida taotluse esitaja peab vajalikuks- või valitud huvikool on palunud esitada on võimalik kirjutada väljale "oluline informatsioon".

Maksjat puudutavad väljad on eeltäidetud taotluse esitaja andmetega. Kui taotluse esitaja soovib, et õppuri huvikooli arveid hakkab tasuma keegi kolmas isik, peab need väljad täitma soovitud isiku andmetega. 

Enne taotluse esitamist peab selle kinnitama märkega kooli põhimäärusega tutvumise kohta ning õppemaksu tasumise kohustusest

Peale taotluse kinnitamist on võimalik see esitada klõpsates nupul [Esita taotlus].

2.2 Kas ma saan esitada taotlust, kui soovitud rühmas vabad kohad puuduvad?

Kui laps sobib valitud rühma (rühmal võivad olla piirangud klassi, vanuse vms. osas) saab alati esitada taotluse. Kui valitud rühmas taotluse esitamise hetkel vabu kohti ei ole, siis ilmub peale taotluse täitmist ja esitamist ekraanile küsimus võimaluse kohta jääda ootele. Taotleja peab otsustama, kas ta soovib jääda ootele või mitte. Kui ootele ei soovita jääda, saab taotluse esitamise lihtsalt katkestada. Ootele jäämise soovi korral registreeritakse taotlus oote nimekirjas ning koha vabanemisel saadetakse selle nimekirja alusel taotlejale teatis koha olemasolust. Pakutud kohta on võimalik vastu võtta või juba esitatud taotlus tühistada.

2.3 Mida ma pean tegema, kui soovin, et minu laps osaleks veel teises rühmas samas huvikoolis?

Kui taotlejal on soov, et mitu last osaleks ühes huvikoolis samas rühmas või laps osaleks mitmes huvikoolis või ühes huvikoolis mitmes rühmas, peab esitama iga lapse, huvikooli ja rühma kohta eraldi taotluse.

2.4 Kuidas ma saan vaadata enda esitatud taotlusi?

Kõikide huvikoolidesse esitatud taotluste nimekirja leidmiseks peab klõpsama paremal ülaääres menüüriba nupul “Avaleht” jaotis "Minu huvikoolitaotlused" või “Taotlused” jaotis "Huvikooli taotlused". Valitud jaotises peab klõpsama soovitud huvikooli rühma õppuri andmetel. Avaneb juba esitatud taotlus. Kui see taotlus on olekus "Menetlemisel" või “Ootel” on võimalik taotlust muuta, tühistada ja algatada uut taotlust.

2.5 Kuidas ma saan muuta või tühistada juba esitatud taotlust?

(v.t. 2.4 Kuidas ma saad vaadata enda esitatud taotlusi?) Kui avanenud taotlus on olekus "Menetlemisel" või “Ootel” on võimalik taotlust muuta ja tühistadaklõpsates taotluse allosas oleval nupul [Muuda].

Avaneb uuesti aken juba esitatud taotluse sisestusväljadegamida on võimalik muutaSamas aknas on võimalik ka taotlust tühistada. Taotlust on võimalik e-keskkonnas tühistada ka peale asutuse poolset lepingu kinnitamist ja taotluse menetlemist (enne taotleja poolset lõplikku kinnitamist). 

Peale taotluse korrigeerimist peab selle uuesti salvestama.

2.6 Kas/kuidas ma näen minu lapsele määratud soodustusi?

Lapsele määratud soodustuste nägemiseks peab klõpsama paremal ülaääres menüüriba nupul “Minu lapsed”. Vaates "Minu lapsed" on võimalik näha lapsele määratud soodustuse määra. Kui lapsele pole soodustust määratud, siis seda infot ei kuvata.

2.7 Kuidas ma näen sõlmitavat lepingut?

Avalehel olevas jaotises "Minu lapse lepingud" on näha kõiki lapsega seotud lepinguid, lepingu staatust jms. Veerus "Lepingu fail" on näha sõlmitavate või juba sõlmitud lepingute faile. Faili lingil klõpsates laetakse alla lepingu PDF ning selle avamisel on võimalik lepingut lugeda.

2.8 Kas/kuidas ma saan vajadusel teha ettepanekut lepingu muutmiseks?

Lepingu muutmiseks tuleb ühendust võtta Huvikooliga.

2.9 Kuidas ma saan vaadata, kas minu laps on rühma kinnitatud?

Lapse rühma kinnitamist on võimalik näha avalehel olevast jaotisest "Minu lapsed" või võib klõpsata paremal ülaääres menüüriba nupul “Minu lapsed”. Antud jaotises näeb lapsega seotud huvikoole ning rühmasid ja rühma staatust.

Rühma reas on märgitud ka rühma staatus:

  • Kui staatuseks on märgitud "Kinnitatud", siis on laps rühma kinnitatud;
  • Kui staatuseks on märgitud "Märkimata", siis pole laps rühma kinnitatud.

2.10 Kuidas ma saan huvikooli avaldust ja/või lepingut tühistada?

Huvikooli avaldust ja/või lepingut on võimalik tühistada võttes ühendust huvikooliga.

2.11 Mida ma pean tegema, kui minu laps enam ei soovi huvikoolis osaleda?

Kui laps ei soovi enam huvikoolis osaleda, tuleb teha huvikoolist lahkumise avaldus.

Seda on võimalik teha avalehel plokis "Minu lapsed" klõpsides nupule [Huvikoolist lahkumine] või klõpsata paremal ülaääres menüüriba nupul “Minu lapsed” ja sealt soovitud huvikooli juures klõpsata [Huvikoolist lahkumine].

Nupule vajutades avaneb vaade "Huvikooli rühmast lahkumise taotlus".

Pärast vajalike väljade täitmist vajutada [Esita taotlus]. Avaneb "Huvikooli rühmast lahkumise taotlus" vaade, kus on võimalik taotluse andmeid muuta klõpsates nupule [Muuda] või siis tühistada huvikooli rühmast lahkumise taotlus vajutades nupule [Tühista taotlus].

Hiljem on võimalik tehtud taotlust näha klõpsata paremal ülaääres menüüriba nupul “Taotlused” ja klõpsates nupul "Huvikoolist lahkumise taotlused".

Seejärel on taotlus "menetlemisel" ning huvikooli esindaja saab lahkumise taotluse kaudu kinnitada.

2.12 Kuidas ma saan teatada, et minu laps puudub huvikoolist?

Kui laps puudub huvikoolist, tuleb sellest teavitada huvikooli. Läbi ARNO seda teha ei saa.

2.13 Kas peab maksma tundide eest, kui laps on puudunud?

Õppuri pikemal (haigus, reis jms.) puudumisel huvikoolist, peab huvikooliga individuaalselt arve osas läbi rääkima.

2.14 Kuidas ma saan vaadata oma lapse huvikooli arve(t)id?

Kui vald/linn on liitunud Arno arveldusega, siis lapsevanemal on avalehel näha plokk "Kohustused", kus on näha lastega seotud kohustusi.

Nupule "Vaata tehinguid" klõpsates avaneb tehingute vaade, kus on võimalik vaadata arvete PDF faile klõpsates nupule "Ava fail".

2.15 Kuidas ma saan teatada, et minu arvestuse alusel on arvel tekkinud viga?

Kui usute, et arvestusel on tekkinud viga, tuleb sellest teavitada Huvikooli.

2.16 Kuidas ma saan vaadata oma lapse eest tasumisi huvikoolile?

Kui vald/linn on liitunud Arno arveldusega, siis esitatud arvete, laekumiste ja erinevate korrektuuride ajaloo nägemiseks peab klõpsama “Avalehel” jaotises Kohustused kollasel taustal sõnale “siit”.

Avaneb Tehingute vaade, kus on toodud kõik isikuga seotud arved, laekumised ja muud teostatud korrektuurid.

Tehinguid on võimalik filtreerida kuupäeva, arvestuskuu, tähise, viitenumbri, lapse, asutuse, rühma, tehingu liigi ja panga järgi. Kõik tabeli veerud on ka sorditavad. Tabeli veerge saab sortida, klõpsates veeru päises oleval nimetusel.

Iga arve rea lõpus oleval väljal on nupp [PDF]. Sellel nupul klõpsates on võimalik valitud arve avada .pdf dokumendina. Klõpsates tähise numbril, avaneb valitud tehingu detailne vaade.

2.17 Kas/kuidas ma saan tasuda arveid e-keskkonnas ARNO?

Kui vald/linn on liitunud Arno arveldusega, siis kui teil on tasumata arveid, kuvab ARNO need avalehel "Kohustused" plokis, kus on kuvatud nupp [Maksmine].

Klõpsates väljal “Maksmine” avaneb eeltäidetud maksekorraldus makse andmetega, mille all asuvad pangalingid. Siin saate valida endale sobiva pangalingi, mille kaudu makse sooritada.

2.18 Kas/kuidas saab arveid tasuda keegi teine?

Lapse arveid saab maksta keegi teine kui ta on märgitud lapse andmetes maksjaks. Sel juhul tuleb maksjal ARNO-sse sisse logida ning jaotises "Kohustused" klõpsates nupul [Maksmine] ning makse lõpuni viia.

Arved koostatakse 1.kuupäeval jooksva kuu eest ning saadetakse e-maili teel lepingus maksjaks määratud isikule PDF failina.

Makset saab teostada ka ARNO väliselt, kasutades selleks arve numbrit, viitenumbrit ning arve arvelduskonto IBAN numbrit.

Makse sooritamisel väljaspool ARNO-t märgib raamatupidaja arve(d) tasutuks.

2.19 Kelle võib taotlusel määrata maksjaks?

Taotlusel saab maksjaks määrata lapsevanema või kolmanda isiku. Oluline on, et maksjal oleks väljastatud Eesti isikukood.

2.20 Kas maksja peab olema Eesti kodanik?

Maksja ei pea olema Eesti kodanik.

2.21 Mida ma pean tegema, kui soovin, et lapse arveid maksaks mujal elav isik (seotus Eestiga puudub)?

Makset saab teostada ka ARNO väliselt, kasutades selleks arve numbrit, viitenumbrit ning arve arvelduskonto IBAN numbrit.

Arved koostatakse 1.kuupäeval jooksva kuu eest ning saadetakse e-maili teel lepingus maksjaks määratud isikule PDF failina.

2.22 Kuidas saab maksjaks määratud isik vaadata maksmata arve(t)id?

Maksmata arveid on võimalik näha avalehel jaotises "Kohustused". Kui lapsel on arve maksmata kuvatakse lapse nime taga rea lõpus nuppu "Maksmine", mille abil on võimalik teostada makse.

Esitatud arvete, laekumiste ja erinevate korrektuuride ajaloo nägemiseks peab klõpsama “Avalehel” jaotises Kohustused kollasel taustal sõnale “siit”.

Avaneb Tehingute vaade, kus on toodud kõik isikuga seotud arved, laekumised ja muud teostatud korrektuurid.

2.23 Kas/kuidas saab maksjaks määratud isik vaadata lapse kõiki arveid ja tasumisi?

(vt. punkt 2.22) Esitatud arvete, laekumiste ja erinevate korrektuuride ajaloo nägemiseks peab klõpsama “Avalehel” jaotises "Kohustused" kollasel taustal sõnale “siit”.

2.24 Kas taotleja näeb oma lapse arveid, kui maksjaks on määratud keegi teine?

Taotleja näeb oma lapse arveid avalehel jaotises "Kohustused".

2.25 Kuidas saab taotleja maksta oma lapse arveid kui maksjaks on keegi teine?

Makset saab teostada ka ARNO väliselt, kasutades selleks arve numbrit, viitenumbrit ning arve arvelduskonto IBAN numbrit.

Makse sooritamisel väljaspool ARNO-t märgib raamatupidaja arve(d) tasutuks.

2.26 Kas/kuidas näeb taotleja maksjaks määratud isiku tasutud summasid?

(vt. punkt 2.22) Esitatud arvete, laekumiste ja erinevate korrektuuride ajaloo nägemiseks peab klõpsama “Avalehel” jaotises Kohustused kollasel taustal sõnale “siit”.


2.27 Kas/kuidas saab teha huvikoolile ettemaksu?

Ettemaksu saab teha tavapäraselt nagu arve tasumist.

2.28 Kas/kuidas saab taotleja muuta määratud maksjat?

Minu lapsed → Lapse info → Maksja andmed → Muuda

Kui algselt on taotlusesse pandud maksjaks nt. lapsevanem, siis on võimalik seda muuta, minnes vaatesse "Minu lapsed" ning klõpsates nupul [Lapse info].


Avaneb "Lapse andmed" vaade, kus on võimalik muuta maksja andmeid, klõpsated nupul [Muuda].

Avaneb vaade "Maksja andmete muutmine".

Maksjaks saab olla füüsiline isik või asutus. Täitke maksja andmed ning klõpsake nuppu [Salvesta].

2.29 Kes saab lapse eest tasutud summalt tulumaksu tagastuse?

Enamus vallad deklareerivad tagastuse isikule, kelle kontolt tuli laekumine.

  • No labels