Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protsessi aluseks on erahoiu toetuse taotlus (kohataotlus), mille menetluse tulemusena sõlmitakse Arnos lapsevanema, hoiu ja valla vahel leping. Lapsele tekib kinnitatud koht hoius.

  1. Eralastehoiu taotluse esitamine
  2. Eralastehoid sisestab andmed
  3. Ametnik kontrollib eralastehoiu taotlust ja sisestab andmed
  4. 3-poolne leping
  5. Lepingu malli koostamine ja märgendid
  6. Allkirjastatav lepingu lisa 
  • No labels