Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Väike lugemisjuhis

 • Värskemad uuendused on ülevalpool.
 • Vähe kasutatavate moodulite kohta on lisatud ka juhendi link

  Arendused ja uued võimalused

Arnos on lahendatud probleem või parandatud viga

Arno sai mugavamaks, ilusamaks, selgemaks 


November 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Ametnik võib kustutada aktiivset lasteaiakoha pakkumistLasteaedade moodul
Rakendub automaatselt

ARN-8403 - Getting issue details... STATUS

"Hoiatused" tabelisse on tulnud uus lingitav hoiatus: "Viga e-kirja saatmisel"Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-16857 - Getting issue details... STATUS

Nõusolekute "kopeerimine" filiaalivahetuse korral

Lasteaedade moodul

ARN-10975 - Getting issue details... STATUS

Lapse andmetes on juurde tulnud uus tabel: "Toetuse taotlused"

Koolide moodul

Lasteaedade moodulARN-6940 - Getting issue details... STATUS

Mõnda aega tagasi kerkis ülesse probleem, et panga maksefaili import tekitas topeltmaksed, sest ei suudetud failis olevat makset ja Arnos olevat makset kokku viia, kuna makse kirjeldus oli erinev ja panga maksefailis olid täpitähed asendatud.

Selle jaoks, et enam probleeme ei tekiks on tehtud kaks lahendust, et makse kirjelduses ei ole enam täpitähti ja muid lubamatuid sümboleid ning

pangafaili impordi korral me ei kontrolli, et kirjeldus kattuks (pank, summa, viitenumber, kontonr peab jätkuvalt klappima, aeg peab olema +/- 7 päeva)

Arveldus moodul

ARN-18338 - Getting issue details... STATUS

Gümnaasiumi taotluse - Tunnistus.

Kui lapsel on olemas tühistatud Gümnaasiumi vv taotlus, aga uut "menetlemisel" ei ole, siis tunnistus paistab tühistatud taotluse juures. Kui lapsel on olemas "tühistatud" ja ka uus "menetlemisel" Gümnaasiumi vv taotlus (koolid võivad olla erinevad), siis tühistatud taotluses tunnistus ei paista. Tunnistus paistab "menetlemisel" staatuses taotluses. Kui Gümnaasiumi taotlus on kinnitatud, siis tunnistus paistab. Kui tehakse lapse kohta uus taotlus, siis taotlust küsitakse uusti, Seega nii "menetletud" kui ka uues "menetlemisel" taotluses taotluses paistab tunnistus.

Koolide moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17042 - Getting issue details... STATUS

Taotlusel Tunnistuste blokis kuvatakse tunnistust, millel on olemas tunnistuse nr ja tunnistuse asutus.Koolide moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17093 - Getting issue details... STATUS


Huvikooli ja huviringide juhendajale rühma õiguste andmisel järgmiseks õppeaastaks kadusid ära õigused käesolevalt õppeaastaltHuvikooli ja kooli moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16724 - Getting issue details... STATUS

Lasteaia koha pakkumise tabelis on näha, kas tegu oli ajutise koha pakkumisega või mitteLasteaedade moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16719 - Getting issue details... STATUS


Lapse RR aadress paistab lapsevanemale ja HK esindajale huvikooli taotluse vaatamisvaates.

Huvikooli moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16989 - Getting issue details... STATUS


Nüüd on võimalik seadistada, kas lasteaia ja huvikooli arve saaja muutmine vajab kinnitust uue maksja poolt. Seadistuse JAH korral peab pärast muudatuse sisestamist uus maksja Arnosse logima ning nõustuma arvete saamisega.Huvikoolide moodul, Lasteaedade moodul

Vajab seadistamist: ARNO_HUVIKOOL_MAKSJA_KINNITUS

ARNO_LASTEAED_MAKSJA_KINNITUS

ARN-16745 - Getting issue details... STATUS

Loodud lasteaia vabade kohtade prognoos, mis võimaldab olemasolevate rühmade ja järjekorras olevate taotluste põhjal hinnata, millistes asutustes on järgnevatel õppeaastatel kohti puudu või üle. Juhend siin: Lasteaia vabade kohtade prognoosLasteaedade moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16883 - Getting issue details... STATUS

Oktoober 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Loodud huvikooli mooduliga liidestumiseks teenused, mille abil võib päevikusüsteem (nt Stuudium) küsida Arnost huvikooli rühmad, huvikooli rühmade osalejad ja osalejate vanemad.Huvikoolide moodul
Liidestusjuhised küsida Pikselist

ARN-16599 - Getting issue details... STATUS

Kui kasutaja on lasteaia rühma nimekirja vaates ning muudab õppeaastat, siis viiakse kasutaja valitud õppeaastasse sama rühma nimekirja vaatesse.

Lasteaedade moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17762 - Getting issue details... STATUS

Lasteaiatasu soodustuse taotlusele on lisatud uus lahter "Märkus lapsevanemale", mida saab täita ametnik taotluse menetlemisel.Lasteaedade moodulMõjutab neid, kes kasutavad lasteaiatasu soodustuse taotlust.Rakendub automaatselt

ARN-17190 - Getting issue details... STATUS

September 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Raamatupidaja vaates "Rühmad" peamenüüst konkreetse rühma lastenimekirja juures exceli faili tulid juurde vajalikud lahtrid: Kohamäär, Arve maksja isikukood, Arve maksja nimi, Arve maksja e-mailLasteaedade moodulRaamatupidajadRakendub automaatselt

ARN-17699 - Getting issue details... STATUS

Uus automaatkiri HK esindajale: teie kooli lisati uus laps, kui teil on kasutusel isekinnituvate taotluste seadistus.Huvikooli moodulMõjutab neid, kes kasutavad isekinnituvaid taotluseid.Vajab eraldi seadistamist andmebaasi tasandil

ARN-15047 - Getting issue details... STATUS

Koolilõuna söömiste aruande vaade: kui valida aruande tüübiks "maksumus", siis nüüd on seal ka uus filter "Klass".Koolilõuna moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17539 - Getting issue details... STATUS

Kooli esindajale ei kuvata enam avalehel teavituste jaotises kooli tagasi kinnitamise ohus lapsi. Need teavitused kuvatakse ametniku avalehel teavituste jaotises "Lapsel puudub kool" all. Automaatselt ühtegi last kooli tagasi ei kinnitata. Kooli moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16400 - Getting issue details... STATUS

Parandatud viga lapse huvikooli lisamisel, kui on vaja lisada garantiikiri, kuid väljastaja KOV jääb valimata.Huvikoolide moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16710 - Getting issue details... STATUS

Kui kooli esindaja kinnitab last kooli, siis tehakse EHISe päring, kas laps on juba teises asutuses kinnitutud. Juhul kui laps on uues koolis alustamise kuupäeva seisuga kinnitatud ka teises asutuses, siis kuvatakse kooli esindajale hoiatav teade, et laps on kinnitatud teises asutuses ning kas ta soovib lapse oma kooli kinnitada (valikud "Jah/Ei"). Teavitusest hoolimata on võimalik kooli esindajal laps oma asutusse kinnitada.Kooli moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16634 - Getting issue details... STATUS

Lasteaia kohatasu vabastust on võimalik muuta ja kustutada. Ametnikul on püsivalt kohatasuvabastuste juures nupud [Muuda] ja [Kustuta]. LA esindajal on ainult tulevikus algava kohatasuvabastuse juures vastavad nupud.Lasteaedade moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17450 - Getting issue details... STATUS

Plokk "Uudised" on tehtud laiemaks ja ilusamaks nii anonüümsele kui ka sisselogitud kasutajale.


ARN-16590 - Getting issue details... STATUS

Kui seadistus ARNO_HUVIKOOLIDE_EMAIL_KINNITUS väärtus on "Ei", huvikoolid genereerivad lepinguid ja rühmas on kohad täis ning vanem esitab taotluse antud rühma, siis varasemalt Arno genereeris kohe ka lepingu, mis takistas hiljem ootel taotluse menetlemist. Nüüd, kui taotlus jääb ootele, siis leping genereeritakse alles siis, kui koht pakutakse.Huvikoolide moodulNeed, kes genereerivad lepinguid Arnos

ARN-17464 - Getting issue details... STATUS

Kui õppeaasta tööjärg on väiksem kui "automaatpaigutus tehtud", siis kooli esindajale kuvatakse teatud toimingute tegemisel (nt lapse andmete muutmine või lapse profiili vaatamine) veateadet: "Õppeaasta tööjärg ei võimalda antud tegevust. Palun pöördu abi saamiseks ametniku poole".Kooli moodul

ARN-17399 - Getting issue details... STATUS

Varasemalt sai huvikooli esindaja muuta lapse maksjat ainult siis, kui laps oli huvikooli kinnitatud. Nüüd on huvikooli esindajal võimalik muuta lapse maksja andmeid ka siis kui lapse asutusepoolne staatus on "Garantiikiri puudub".Huvikoolide moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17538 - Getting issue details... STATUS

Huvikooli rühma nimekirja vaatest, lasteaia rühma nimekirja vaatest ning klassi õpilaste nimekirja vaatest teavituste saatmisel lisati teavituse saavateks e-mailideks kasutaja küljes olev e-post ja lisaks ka taotlusel olev erinev e-post. Nüüd võetakse teavituse saatmisel e-mailiks kasutaja küljes olev e-mail ja kui see puudub, siis võetalkse taotluse peal olev e-mail.

 • kui vanema e-mail on taotlusel olemas ja Arnos kasutaja juures ei ole e-maili, siis saadetakse teavitus taotlusel olevale e-mailile;
 • kui vanemal on taotlusel üks e-mail ja Arnos teine, siis läheb kiri ainult Arnos olevale emailile;
 • kui laps on täiskasvanud õppur, saab ta teavituse e-mailile, mis on Arnos kasutaja juurde lisatud;
 • kui taotlus on eelmise ÕA oma, siis järgmisel ÕA-l ei ole enam seost ja taotluse pealt e-maili ei võeta.

Lasteaedade moodul

Kooli moodul

Huvikoolide moodul


Rakendub automaatselt

ARN-17554 - Getting issue details... STATUS

August 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Koha pakkumise tegemisel süsteem kontrollib koha alustamise kuupäeva ja õppeaasta sobivusLasteaeda moodul
Rakendub automaatselt

ARN-15880 - Getting issue details... STATUS

Põhikooli vastuvõtu taotluse ja Gümnaasiumi vastuvõtu taotluse tagasilükkamise põhjuste valikusse on lisatud põhjus "Avaldus on tehtud vale õppeaasta alla".

Kooli moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17158 - Getting issue details... STATUS

Varasemalt sai puudulikke aastahindeid sisestada vaid eelmise õppeaasta kohta. Nüüd saab puudulikke aastahindeid märkida õppeaastasse, mille vaates reaalselt ollakse. Märgitud puudulikud aastahinded on nähtavad ainult selles õppeaastas, kuhu need märgiti.Kooli moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17066 - Getting issue details... STATUS

Nüüd on tehtud seadistatavaks, kas toitlustaja näeb või ei näe võlglasi.

 • Seadistuse "Ei" korral toitlustajale ei paista vaates "Söömiste aruanne" nupp [Võlglased], avalehel jaotis "Võlglased" ega ka võlglaste tabel.
 • Seadistuse "Jah" korral kuvatakse toitlustajale võlglaste vaade.
Koolilõuna moodul
Vajab seadistamist ARNO_SOOKLA_VOLGLANE_TOITLUSTAJA_NAHTAV

ARN-16638 - Getting issue details... STATUS

Nüüd on tehtud seadistatavaks, kas koolilõuna toetused paistavad kahe lahtrina või ühe lahtrina.

 • Seadistuse väärtuse "Ei" korral kuvatakse veerud "Riigi toetus" ja "KOVi toetus".
 • Seadistuse väärtuse "Jah" korral on koolilõuna toetused ühes veerus "Toetused".
Koolilõuna moodul
Vajab seadistamist ARNO_SOOKLA_TOETUSED_KOOS

ARN-17052 - Getting issue details... STATUS

Toiduraha väljamakse toitlustajatele vaate uus algoritm ja tabeli vaade. 

Tehtud seadistatavaks:

 • Kui seadistus on peal, siis kogu söömisele kulunud raha kantakse toitlustajale üle ja võlg jääb KOVi kanda. 
 • Vastasel juhul kantakse üle ainult see summa, mis reaalselt laekus.
Koolilõuna moodul
Vajab seadistamist ARNO_SOOKLA_VALJAMAKSE_KOIK_ARVESTATUD_RAHA

ARN-17051 - Getting issue details... STATUS

Juuli 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Optimeeritud söökla arvelduse vaate päringuid ametniku rollis, et vaade avaneks kiirelt ka suurte andmemahtude korral.Koolilõuna moodul
Rakendub automaatselt

ARN-2648 - Getting issue details... STATUS

Parandatud viga kohamäärade automaatses arvutamises: arvutamine katkes, kui järg jõudis sellise lapseni, kus lapsele ja tema õdedele/vendadele uut kohatasu ei olnud vaja arvutada. Nüüd liigub arvutus edasi ja töötab lõpuni.Lasteaedade moodulMõjutab neid Arnosid, kus kasutusel on kohamäärade automaatne arvutamine ja arvesse läheb laste arv peres (mitte lihtsalt lasteaias käivate laste arv).Rakendub automaatselt

ARN-16907 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud kohamäärade muutmisvõimalusi: kui ametnik on teinud kohamäära juures muudatusi, siis Arno automaatne kohatasu arvutus seda enam ei muuda. Kui on siiski vaja, et automaatne arvutus selle vajadusel ära muudaks, saab seda määrata nupuga "Muuda kohamäär automaatseks"

Lasteaedade moodulMõjutab neid Arnosid, kus kasutusel on kohamäärade automaatne arvutamineVajab seadistamist ARNO_KOHAMAAR_MUUDETAV_AUTOMAATSEKS 

ARN-17118 - Getting issue details... STATUS

Sai lisatud võimalus Lasteaia toitlustamise paketi hinnamuutuse teha minevikkuLasteaedade moodulMõjutab neid, kes kasutavad lasteaia moodulis toitlustamistRakendub automaatselt

ARN-16242 - Getting issue details... STATUS

Kohamäärade järjestamine alguskuupäeva alusel -> värskemad üleval
Kus?: lapse andmete vaates (ametniku ja asutuse esindaja rollis). Enne oli järjestus hetke järgi, millal kohamäär lisati.
Lasteaedade moodulMõjutab neid, kes kasutavad kohamääraRakendub automaatselt

ARN-16484 - Getting issue details... STATUS

Arno avalehel kuvatakse kooli esindajale hoiatust, kui last ei saa EHISesse saata põhjusel, et lapsel on vanas koolis lõpetamine tegemata.

Arendusega lisasime juurde ka hoiatuse, kus lapsel on tehtud lõpetamine uues koolis hilisema kuupäevaga. Selle teate sisu on selline: lisaOppur | lapse IK | Viga: Kooli õppima asumise kuupäev ei saa olla väiksem õpilase eelmisest koolist välja arvamise kuupäevast. Koolist välja arvamise kuupäev on XX.XX.XXXX

Kooli moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16342 - Getting issue details... STATUS

Kui lapsevanem loobub pakutud kohast põhjustega "Õde/vend käib soovitud lasteasutuses" või "Soovin kohta teises lasteasutuses", ja loobub niimoodi mõlemast oma eelistatud lasteaiast, siis vaikimisi taotluse lükatakse tagasi (põhjusega "Loobus mõlemast eelistusest").

Arno ei võta arvesse peale pakkumise tegemist eelistuse muutmist ja arvestatud eelmise eelistusega + sinna pakkumisega.

Nüüd on tehtud seadistatavaks. Kui on valitud "ei", siis vaatamata selle, kui palju kordi lapsevanem loobub eelistatud LA koha pakkumisest taotlus jääb edasi järjekorda.

Vaikimisi on "jah". 

Lasteaedade moodul

Vajab seadistamist

ARNO_LA_TAOTLUS_LOOBUMINE_EELISTUSTEST_LYKKAB_TAGASI

ARN-16351 - Getting issue details... STATUS


"Hoiukoha kasutamine juulis" taotluse vaatamisvaates paistab nüüd e-mail.Lasteaedade moodulMõjutab neid, kes kasutavad taotlust "Hoiukoha kasutamine juulis"Rakendub automaatselt

ARN-16390 - Getting issue details... STATUS

Arno sessiooni aegumine: anname hoiatuse. Kasutajale tuleb 5 min enne sessiooni aegumist teavitus "Arno sessioon aegub 5 minuti pärast. Kas soovid jätkata?" Valikud "Jah", "Ei". Kui ma valin "Jah", siis pikeneb sessioon seadistuses määratud aja võrra. Kui ma valin "Ei", siis mind logitakse välja ja viiakse Arno avalehele.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-15926 - Getting issue details... STATUS

Admin → Klassifikaatorid: Lasteaiakoha pakkumiste liigid. Tegemist on tabeliga, kus näete oma süsteemi seadistusi (nt: mitu päeva kehtib masskomplekteerimise teel saadetud kohapakkumine). 
 • nähtavad veerud on: ID, Nimetus, Seletus, Kehtivusaeg päevades, Vajadus olemas, Pakkumine vaikimisi vastuvõetud, Taotlus menetletud, Teatis kasutusel, Teatise mall, Aegumisel taotlus tühistatakse.
 • kõik väljad on ka muudetavad 
Lasteaedade moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16320 - Getting issue details... STATUS

Varasemalt, kui kasutaja oli juba Arnosse logitud ja nüüd tema õigusi muuta, siis need ei rakendunud enne, kui kasutaja välja ja sisse logib. Tegime süsteemile refresh-nupu, mis uuendab õigused ära ehk siis enam ei pea isik sisse ja välja logima, vaid tuleks lihtsalt vajutada nuppu Värskenda rolle (üleval paremas nurgas).

Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-16214 - Getting issue details... STATUS

Asutuse esindaja saab juulikuu taotlust tühistada nii kaua, kuni on taotlemine veel avatud. Kui on vaja hiljem mõni taotlus ära tühistada, siis tuleb korraks avada taotluste esitamine. Tühistada saab vaid praeguse õppeaasta taotlust, eelmisi mitte. Ametnik saab tühistada jooksva õa taotlust alati, ka siis kui taotlemine on suletud.

Lasteaedade moodul.Mõjutab neid, kes kasutavad taotlust "Hoiukoha kasutamine juulis"Rakendub automaatselt

ARN-16829 - Getting issue details... STATUS

"Hoiukoha kasutamine juulis" taotluste eksporti võeti ainult käesoleva õppeaasta taotlused.
Nüüd pärast parandust eksporditakse need andmed, mida kasutaja näeb ekraanil ehk arvestatakse filtriga.
Lasteaedade moodulMõjutab neid, kes kasutavad taotlust "Hoiukoha kasutamine juulis"Rakendub automaatselt

ARN-16389 - Getting issue details... STATUS

EHIS ekspordi vealogis kuvame huvikooli isikukoodita õppurite EHISesse saatmisel veateadet: "Viga huvikooli andmete laadimisel: lapsel puudub isikukood"Huvikoolide moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16528 - Getting issue details... STATUS


Aruandele "Rühmad"->"Excel eksport: Lapsed" sai lisatud uus veerg märkega "HEV koht": Ei/JahLasteaedade moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17059 - Getting issue details... STATUS

Lapse andmete vaates on tehtud paigutuste järjestamine kronoloogilises järjekorras. Järjestatud tüübi järgi: kool - lasteasutused - huvikool (ametniku rollis).
Sama tüübi sees paigutused on järjestatud alguskuupäeva alusel (uuemad eespool).
Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-16132 - Getting issue details... STATUS ARN-16483 - Getting issue details... STATUS


Juuni 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Täiendatud pangalingi maksete tuvastamist pangalaekumiste impordil: nüüd kontrollib Arno ka kõiki pangalingimakseid ning lisab puuduvad laekumised Arnosse.Arvelduse moodulRaamatupidajadRakendub automaatselt ARN-15595 - Getting issue details... STATUS

Pangaimpordist tulnud laekumise andmete vaates kuvame pangaülekande teinud isiku nime ja isikukoodi, kui see erineb arve saajast. Pangalingimaksete juurde ilmuvad need andmed pärast seda, kui vastava laekumise andmed on täiendatud ka pangaimpordiga.Arvelduse moodulRaamatupidajadRakendub automaatselt

ARN-16670 - Getting issue details... STATUS ARN-15595 - Getting issue details... STATUS

Parandatud viga koolist lahkumise taotluse menetlemisel: kooli esindajale kuvati hoiatust, kui lahkumise kuupäev oli rohkem kui 20 päeva tulevikus. Nüüd on kuupäevaline piirang vaid mineviku kohta ja tulevikus olevat kuupäeva Arno ei piira.Koolide moodulLapsevanemadRakendub automaatselt

ARN-16904 - Getting issue details... STATUS

Seadistusega on võimalik määrata, millise lõpuga e-maile on keelatud sisestada (taotlusele, kasutaja andmetesse jm. Võimalik sisestada ka mitu lõppu).Kogu Arno

Vajab seadistamist, kui varasemalt pole juba paika pandud:

ARNO_EMAIL_KEELATUD_LOPUD

ARN-16437 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud Arno kohamäärade arvutamist: nüüd lõpetab Arno automaatselt ära need kehtivad kohamäärad, kus laps on 7+ vanuses või tal on koolipaigutus ning tal ei ole kinnitatud lasteaiakohta, mille lõpukuupäev on suurem kui täna. Tulevikus kehtima hakkavat määra Arno ei lõpeta. Lasteaedade moodulMõjutatud on vaid need Arnod, kus on kasutusel kohamäärade lahendus.Rakendub automaatselt

ARN-15087 - Getting issue details... STATUS

Arno arvelduse mooduli teenuse tarbimise kokkulepete vaates on nüüd saldode jaoks filter, mille abiga saab otsida võlgu ja ettemakse.Arvelduse moodulSaldodega töötavad raamatupidajadRakendub automaatselt ARN-16741 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud isikukoodita lastele isikukoodi leidmise lahendust: nüüd ei ürita Arno leida isikukoodi lapsele, kes on juba asutusest lahkunud ja kellel ei leidu ühtegi aktiivset taotlust.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-16119 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud Arno automaatsete tegevuste vigade logimist nii, et Arno hooldustiimile tuleks tõrke korral kohe teavitus.Kogu ArnoArno hooldustiim ja administraatorid saavad tõrgetele kiiremini jälileRakendub automaatselt

ARN-15682 - Getting issue details... STATUS

Arnosse sisselogimise nupp on nüüd siniselt esile tõstetud, et see teistest menüüvalikutest paremini eristuks.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-15438 - Getting issue details... STATUS

Parandatud enda kohta koolitaotluste tegemist: põhikooli ja gümnaasiumi taotlust saab esitada ja muuta, kui see on seadistusega lubatud.Koolide moodulTäiskasvanud, kes soovivad enda kohta taotlust esitada

Vajab seadistamist, kui varasemalt pole juba paika pandud:

vv_taotlus_ise_piirang_pohik 

vv_taotlus_ise_piirang_gymn

ARN-14475 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem koolisöökla moodulis: kui vanemal on tekkinud võlg kahe erineva toitlustaja juures, siis nüüd liigub pangalingiga tasudes raha õigesse rahakotti.Koolilõuna moodul
Rakendub automaatselt

ARN-15118 - Getting issue details... STATUS

Rollivalik tehtud mugavamaks: nüüd on rollide rippmenüü laiem, et ka pikemad rollide nimetused mahuksid äraKogu ArnoEelkõige kasutajaid, kellel on Arnos mitu erinevat rolli ja vaja nende vahel liikudaRakendub automaatselt

ARN-15639 - Getting issue details... STATUS

Arvelduse moodulist on võimalik nüüd arveid eksportida ka Merit Aktivasse. Loe täpsemalt juhendst: Arvelduse moodul ja Merit AktivaArvelduse moodul
Vajab seadistamist

ARN-12634 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem arvelduse moodulis: dokumentide vaade muutus aeglaseks, kui dokumentide arv kasvas väga suureks. Nüüd on vaate päringud optimeeritud ja vaade avaneb kiiremini.Arvelduse moodulArvelduse vaatega töötavad raamatupidajadRakendub automaatselt

ARN-16072 - Getting issue details... STATUS

Kogu Arnos (asutuse andmete muutmise vaates, taotluste esitamisel jm.) on väljadega seotud selgitavad tekstid viidud infomummude alla.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-15906 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud ArcGISi andmevahetuse logi: objekti ID on lingitav, lisandusid veerud "Päring" ja "Vastus".
ArcGisi logi näevad administraatoridRakendub automaatselt kui on seadistatud ArcGIS andmevahetus

ARN-15805 - Getting issue details... STATUS

Arno saadab koolide ja lasteaedade andmed linna ArcGISi, kus neid kuvatakse kaardirakenduses lapsevanemale. Andmed uuenevad iga öö.Lasteaedade moodul ja koolide moodul
Vajab seadistamist

ARN-5684 - Getting issue details... STATUS

Lasteaia ja kooli andmetesse lisandus InADS aadressi otsing ning kadusid ADR-ID ja aadressi vabatekstina sisestamise võimalus.
Seadistusega on võimalik määrata aadress asutuse andmetes kohustuslikuks.
Lasteaedade moodul ja koolide moodul

Rakendub automaatselt kuid kohustuslikkus tuleb seadistada
ARNO_KOOL_AADRESS_KOHUSTUSLIK

ARNO_LA_AADRESS_KOHUSTUSLIK

ARN-15700 - Getting issue details... STATUS

ARN-15701 - Getting issue details... STATUS

Lasteaia ja kooli andmete vaatesse lisandusid väljad "Üldtelefon" (tuleb sisestada ilma suunakoodita, ilma tühikuteta ja muude lisamärkideta.) ja "Peamine e-post". Lisaks muudeti välja "Kontaktid" nimetus ümber "Lisakontaktid".Lasteaedade moodul ja koolide moodul
Rakendub automaatselt

ARN-15591 - Getting issue details... STATUS

Lasteaia, kooli ja huvikooli veebilehe aadressi sisestamisele on lisatud kontrollid: sisestada saab vaid ühe veebiaadressi. Veebiaadress peab algama https://-ga.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-15590 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem lepingulise erahuvitegevuse eelistuse muutmisel: eelistus kadus, kui lapsel muudeti teist lepingut. Nüüd kontrollime enne eelistuste muutmist, kas on vaja eelistusi muuta või mitte.Lepinguline erahuvitegevus
Rakendub automaatselt, kui kasutusel on seadistus ARNO_LEPINGULINE_HUVITEGEVUS_AUTOMAATNE_EELISTUSE_MARKIMINE - EI

ARN-16520 - Getting issue details... STATUS

Parandatud viga lasteaialaste tugiteenuste andmete EHISesse laadimisel: kui lapse tugiteenused muutusid ühest asutusest teise üleminekul, siis Arno ei võtnud arvesse kõige viimast seisu. Nüüd saadab Arno EHISesse vaid kõige viimase kehtiva asutuse tugiteenused.Lasteaedade moodulLasteaedade andmete haldajadRakendub automaatselt

ARN-16589 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud juulikuu kohakasutuse taotluste automaatset menetlust selliselt, et kinnitamise hetkel täidab Arno ka menetluse andmed (menetleja, menetluse hetk ning automaatse menetluse fakt).Lasteaedade moodul
Rakendub automaatselt, kui kasutusel on juulikuu taotluse automaatne kinnitumine

ARN-16408 - Getting issue details... STATUS ARN-16641 - Getting issue details... STATUS

Parandatud erinevad pisivead kasutajamugavuse, kiiruse ja turvalisuse suurendamiseks.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-16728 - Getting issue details... STATUS ARN-16727 - Getting issue details... STATUS

ARN-15713 - Getting issue details... STATUS ARN-15763 - Getting issue details... STATUS ARN-16070 - Getting issue details... STATUS ARN-16707 - Getting issue details... STATUS

Mai 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Lahendatud probleem huvikooli rühma õiguste haldamisel: nüüd ei kao eelmise õppeaasta õigused ära, kui lisada juurdepääs uue õppeaasta ringile.Huvikoolide moodulHuvikooli ringide juhendajadRakendub automaatselt

ARN-16646 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem huvikooli maksja andmete haldamisega, kui lapsel on koht tasuta huvikooli rühmas. Tasuta rühma korral võivad maksja andmed puududa, kuid tasuliste rühmade korral jäävad andmed siiski alles.Huvikoolide moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16083 - Getting issue details... STATUS

Parandatud probleem jooksval komplekteerimisel: kui kasutusel on vanusevahemikud ja soovijat otsiti samuti vanusevahemiku järgi, siis Arno ei võtnud arvesse vanusevahemiku ülemist piiri. Nüüd otsib Arno soovijat ette antud vanusevahemikust.Lasteaedade moodulJooksvat komplekteerimist saavad teha lasteaedade esindajad.Rakendub automaatselt

ARN-14311 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud lasteaialastega seotud elukohamuudatuste logimist: kohamäärade arvutamist tehakse vaid siis, kui muudatus on seotud lasteaias käiva lapsega.Lasteaedade moodulMõjutab päringuid nendes omavalitsustes, kus on kasutusel kohamäärade automaatne arvutamineRakendub automaatselt

ARN-16133 - Getting issue details... STATUS

Lasteaia liikumiste vaatesse on lisatud uus veerg ÕA - õppeaasta.Lasteaedade moodulRaamatupidajadRakendub automaatselt

ARN-7771 - Getting issue details... STATUS

Nüüd on õe-venna seoste uuendamiseks kasutusel piiratud päringud varasema RR414 asemel. See tähendab, et päringutesse ei kaasata enam teisi isikuid peale laste ja nende vanemate.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-16237 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem lasteaia masskomplekteerimisega, kus õe-venna uuenduse katkemise tõttu ei saanud lõpetada ka masskomplekteerimist.Lasteaedade moodulLasteaedadega tegelevad haridusametnikudRakendub automaatselt

ARN-16116 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud mitteaktiivsete kasutajate automaatset kustutamist: nüüd saab seadistada igas Arnos eraldi, mitu kuud pärast viimast tegevust kasutaja  kustutatakse.Kogu Arno
Vaikimisi on seadistus 6 kuud. Saab muuta ARNO_MITTEAKTIIVNE_KASUTAJA_KUSTUTA_ALATES_X_KUUD

ARN-16171 - Getting issue details... STATUS

Nüüd saab keeruliste reeglite avaldise sisu muuta ka kasutajaliidesel. Reeglid on Arnos kasutusel näiteks eraasutuste toetuste arvutamisel, koduse lapse toetuse juures ning kohamäärade arvutamisel.Kogu ArnoArno administraatoridRakendub automaatselt

ARN-16388 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud lasteaialapse HEV andmete muutmise ja EHISesse saatmise logimist. Lasteaia lapse HEV andmete muutmise korral:

 • tekib EHKS ekspordi logisse kirje koodiga ryhm-laps-hev ja on võimalik näha, millal need andmed EHISesse saadeti
 • tekib muutmise logisse ka kirje, kes ja millal ja mida on muutunud
Lasteaedade moodulArno administraatoridRakendub automaatselt

ARN-15922 - Getting issue details... STATUS

Arno kasutajate haldamise vaates saab nüüd otsida mitme asutuse esindajaid korraga.Kogu ArnoArno administraatoridRakendub automaatselt

ARN-16027 - Getting issue details... STATUS

Parandatud e-kirjade saatmisel tekkinud vigade töötlust selliselt, et viga kajastuks ka e-mailide logis.Kogu ArnoArno administraatorid ja hooldustiimRakendub automaatselt

ARN-15839 - Getting issue details... STATUS

Parandatud probleem huvikooli garantiikirjade süsteemis: kui laps kolib ühe omavalitsuse piires, siis tema huvikooli staatus ei pea muutuma ja olemasolev garantiikiri kehtib edasi.Huvikoolide moodulHuvikoolide esindajad, lapsevanemadRakendub automaatselt

ARN-15859 - Getting issue details... STATUS

Eelkooli taotluse tagasilükkamise põhjust kuvatakse nüüd ka lapsevanemale.Koolide moodulLapsevanem näeb taotluse tagasilükkamise selgitust.Rakendub automaatselt

ARN-15073 - Getting issue details... STATUS

Muutusid koolilapse kinnitamise kuupäevalised piirangud ja nüüd saab lapse alguskuupäeva panna ka minevikku. Vaikimisi piirang on 18 päeva.

Uue taotluse esitamisel on alguskuupäeva piirang:

 • ametnik, kooli esindaja - lubatud seadistusega määratud päevad minevikku
 • lapsevanem, õppur - lubatud täna ja tulevik

Taotluse muutmisel on alguskuupäeva piirang salvestamisel:

 • ametnikul, kooli esindajal - piirangut ei ole
 • lapsevanem/õppur - kui muudab kuupäeva, siis on lubatud tänane ja tulevik, kui ei muuda, siis võib olla ka vana kuupäev

Taotluse kinnitamine kooli esindaja poolt - lubatud seadistusega määratud päevad minevikku.

Koolide moodulUued võimalused laienevad ametnikule ja kooli esindajaleRakendub automaatselt. Vaikimisi on lubatud muuta 18 päeva minevikku, aga vajadusel saab muuta seadistusega ARNO_KOOLI_KOHA_KINNITAMISE_PIIRANG

ARN-13991 - Getting issue details... STATUS

Kooli klasside nimekirja ja klassi andmete vaatesse tehtud uus lahter nimega "Märkus", mida näeb ja saab muuta nii ametnik kui ka kooli esindaja. Lahtri nimetus on muudetav.Koolide moodulAmetnik ja kooli esindajaRakendub automaatselt

ARN-16003 - Getting issue details... STATUS

Arvelduse moodulis pangalaekumiste importimisel salvestame nüüd viitenumbri laekumise dokumendile.Arvelduse moodulOluline raamatupidajate tööksRakendub automaatselt uutele laekumistele

ARN-16469 - Getting issue details... STATUS

Arvelduse mooduli tuluaruandesse lisandus uus veerg: "Ettemaksu muutus", mis tagab, et kõik tuluaruande read on tasakaalus ja järgivad algoritmi: algsaldo + tehingud = lõppsaldo.Arvelduse moodulTuluaruanne on raamatupidaja tööriist kuu kokkuvõtete tegemiselRakendub automaatselt

ARN-15997 - Getting issue details... STATUS

Personali rühmadega seotud arvud on nüüd peidetud lasteaia esindaja vaate "Arvud" kastikesest, vabade kohtade vaatest ning rühmade nimekirjas on lisaks filter "Näita ka personali rühmasid". See tähendab, et personali rühmade arvud ei mõjuta lasteaia kohtade ja vabade kohtade üle arvestuse pidamist.Lasteaedade moodulMõjutatud on vaid need lasteaedade esindajad, kus on personali rühmad kasutusel.Rakendub automaatselt

ARN-16412 - Getting issue details... STATUS

Parandatud probleem teatise sisu kuvamisega ametnikule - nüüd on jälle terve sisu loetav.Kogu ArnoAmetnikud, kes teatistele vastavad

ARN-16537 - Getting issue details... STATUS

Parandatud erinevad pisivead kasutajamugavuse ja turvalisuse suurendamiseks.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-16367 - Getting issue details... STATUS ARN-16522 - Getting issue details... STATUS ARN-16536 - Getting issue details... STATUS ARN-15853 - Getting issue details... STATUS ARN-16614 - Getting issue details... STATUS

ARN-16177 - Getting issue details... STATUS

ARN-8716 - Getting issue details... STATUS ARN-16317 - Getting issue details... STATUS

ARN-16004 - Getting issue details... STATUS

ARN-16723 - Getting issue details... STATUS

ARN-16651 - Getting issue details... STATUS

ARN-16744 - Getting issue details... STATUS

ARN-13220 - Getting issue details... STATUS

Arvelduse mooduli dokumendi käsitsi sisestamise vormile lisandus dokumendi kuupäeva väli. Kuupäeva võib valida minevikku või tulevikku.Arvelduse moodulRaamatupidajad, ametnikRakendub automaatselt

ARN-16440 - Getting issue details... STATUS

Lapsevanem võib huvikooli taotlust algatada ka huvikooli rühma andmete vaatest. Enne taotluse esitamist tuleb valida ka subjekt: kas esitan taotluse enda kohta või oma lapse kohta.Huvikoolide moodulLapsevanemadRakendub automaatselt

ARN-15059 - Getting issue details... STATUS

Arvelduse mooduli dokumentide vaate päises kuvati vaid masstegevuste tulemusi ja veateateid. Nüüd kuvatakse ka üksikute arvetega tehtud tegevusi sarnaselt masstegevustega dokumentide vaate päises.Arvelduse moodulArvete väljastamisega tegelevad raamatupidajadRakendub automaatselt

ARN-15834 - Getting issue details... STATUS

Loodud uus teavitus: koolikoha pakkumiste meeldetuletus. Juhul kui vanem on teinud koolimineku taotluse ning ametnik on teinud esmased kohapakkumised ning vanem ei ole pakkumisele reageerinud, siis saadetakse vanemale X. ja Y. päeval pärast kohapakkumise tegemist automaatsed meeldetuletused pakkumisele reageerimiseks.

Koolide moodul, 1. klasside moodul

Teavitused saadetakse lapsevanemateleTeavitus vajab seadistamist, palun pöörduda Pikseli poole

ARN-12165 - Getting issue details... STATUS


Aprill 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Arno, mis Rahvastikuregistrit ei kasuta, võimaldab nüüd lisada lapse ja seose Arnosse kohe, kui taotlus saab esitatud. Seoste loomiseks kasutab Arno taotlusele lisatud lapse ja teise vanema andmeid.Huvikooli moodul, Koolide moodulSeoste lisamine tähendab, et andmed on paremini hallatavad kooli esindaja ja administraatori jaoks.Rakendub automaatselt nendes Arnodes, kus on Rahvastikuregister välja lülitatud.

ARN-13202 - Getting issue details... STATUS

Huvikooli taotluse võib seadistada automaatselt kinnituvaks. Taotlus on kohe menetletud juhul, kui ...

 •  taotlus ei lähe ootejärjekorda;
 •  valitud rühm ei ole katsetega;
 •  vanem ei soovi soodustust;
 •  huvikool ei tee lepinguid;
 •  ei ole vaja sisestada garantiikirja.

Juhul kui on vajalik vanema poolt e-maili kinnitamine, siis kinnitub taotlus automaatselt pärast e-maili kinnitamist.

Kui "Ootel" staatuses taotlusele pakutakse kohta, siis on koht isekinnituv.

Loe täpsemalt siit.

Huvikoolide moodulHuvikoolide esindajadVajab seadistamist

ARN-13203 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud Arnos lapse emakeele ja võõrkeele valikut ja viidud need vastavusse EHISe klassifikaatoriga. Olulisem muudatus kasutajate jaoks on tingimused, et võõrkeeleks ma tohin valida "eesti keel teise keelena" või "puudub", aga emakeeleks ei tohi.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-15980 - Getting issue details... STATUS

Eraasutuste toetuste maksmisel on kasutusel juulikuu kohakasutuse taotlus. Sinna on lisandunud nüüd mõned seadistatavad muudatused:

 • Taotluse pealkiri on tõlgitav
 • Taotlus on võimalik märkida automaatselt menetletuks
 • Taotluse saab seadistada ka nii, et maksefaili ja arvet ei nõuta
Lasteaedade moodulJuulikuu kohakasutuse taotluste haldajad.Juulikuu hoiukoha kasutamise taotlus vajab eraldi seadistamist.

ARN-16369 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud Arnosse laste lisamise logimist selliselt, et on võimalik eristada, kas laps lisati vanema sisselogimisel, soeses muutuste päringuga või õe-venna seoste uuendamisel (sh on erinevad vastuvõtutaotluse õe-venna uuendused, kohamäära õe-venna uuendus ning muu põhjus õe-venna andmete uuendamiseks).Kogu ArnoSuureneb läbipaistvus: Arnos on olemas info, miks konkreetse isiku andmeid on salvestatudRakendub automaatselt

ARN-15458 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud lasteaia kohapakkumise taastamist: kui lapsele on lisatud manuaalne kohamäär, siis taastamine ei ole lubatud ja lapsele tuleb teha koha lõpetamine.Lasteaedade moodulPakkumise taastamist saavad teha ametnikud ja lasteaedade esindajadRakendub automaatselt

ARN-16122 - Getting issue details... STATUS

Korrastatud lepingulise erahuvikooli esindaja vaadet, kui isik esindab mitut erinevat asutust: nüüd kuvatakse täpselt selle asutuse andmeid, mis on hetkel rollidevalikus aktiivne.Lepinguline erahuvitegevusErahuviasutuste esindajaid, kes on seotud mitme asutusegaRakendub automaatselt

ARN-15833 - Getting issue details... STATUS

Huvikooli taotluse menetlemisel soodustuse määramisel ei saadetud vanemale teavitust, et nüüd on tema kord leping kinnitada - nüüd saadetakse.Huvikoolide moodulHuvikooli esindajad, kes taotlust menetlevadRakendub automaatselt

ARN-15402 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem lapse seoste uuendamisel: Arno registreerib nüüd muutuse korrektselt ka siis, kui muutub seos asutusega (eestkostja on vallavalitsus).Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-15933 - Getting issue details... STATUS

Arno töö sujuvamaks muutmiseks täiendatud logide haldust.

Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-14293 - Getting issue details... STATUS

Arno juurutustöö sujuvamaks muutmiseks on lisatud võimalikud lasteaia mooduli e-kirja mallid kõikidele Arno kasutajatele.Lasteaedade moodul
Rakendub automaatselt

ARN-15856 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud veel 1. kl kooliminekutaotlusel õppeaasta valikut. Arno otsib lapse koolikohustust esmalt valitud õppeaastast ja seejärel järgmisest õppeaastast. See lihtsustab lapsevanemal taotluse esitamist, kui ta on juhtumisi hetkel vales õppeaastas. Kui lapsel üldse puudub koolikohustus, siis on taotluse õppeaasta lapsevanema valitud õppeaasta.Koolide moodul, 1. klasside moodulLapsevanemad, kes taotluseid esitavad.Rakendub automaatselt

ARN-16230 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud vastuolu hooldusõiguste arvestamisel lapse andmete vaates ja sissekirjutuse kontrollide tegemisel. Nüüd on Arnos läbivalt ühtemoodi: kui lapsevanema staatus RRis on "ANDMED PUUDUVAD / ARHIIVIS", siis teda ei kuvata lapse andmetes ning temaga ei arvestata sissekirjutuse kontrollidel. Seadistusega saab määrata, kui omavalitsus soovib neid arvesse võtta.Kogu Arno

Arnos ei loeta vanemaks isikut, kelle staatus rahvastikuregistris on "ANDMED PUUDUVAD / ARHIIVIS". See tähendab, et selline isik ei näe lapse andmeid ning ta ei lähe arvesse KOV kontrollides. Seadistuse muutmiseks palun anda hooldustiimile teada.

Seadistus: ARNO_ARVESTA_RR_PUUDUVAD_ANDMED 

ARN-13767 - Getting issue details... STATUS

Täpsustatud õpilaste koolist välja arvamise põhjuste valikuid taotluse juures ja klassi nimekirjas.

Taotluse juures lubatud põhjuste loetelu (lapsevanemale ja kooli esindajale sama):

 • koolikohuslane põhikoolis: välismaale, teise kooli üleminek, lisaõppe puhul ka omal soovil
 • pole koolikohuslane või gümnaasium: välismaale, omal soovil

Klassi nimekirjast lahkunuks märkimisel lubatud põhjuste loetelu:

 • lahkus välismaale, surm, koolist väljaarvamine - koolist väljaarvamine lubatud ainult mittekoolikohuslase korral
 • lõpetavate klasside puhul kooli lõpetamine  (liitklassi puhul tehakse kontroll salvestamisel)
 • põhikooli puhul teise kooli üleminek ja lõpetanud välismaal

Detailsemalt võib lugeda siit: Kooli esindaja juhend

Koolide moodulKooli esindajaid, kes klassi nimekirjaga töötavadRakendub automaatselt

ARN-16162 - Getting issue details... STATUS

Enda kohta huvikooli ja põhikooli vastuvõtu taotluste esitamisel läks kaduma väli "emakeel". Nüüd on lahter jälle tagasi.Huvikoolide moodul, Koolide moodulTäiskasvanud õppureid, kes esitavad enda kohta taotlustRakendub automaatselt

ARN-16352 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem kasutaja esmase Arnosse sisenemise logimisel.Rakendub automaatselt

ARN-14535 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud masskomplekteerimise eri etappide jooksul kuvatavaid andmeid järgmiselt:

Kui MK 1 etapp on pooleli, siis LA esindajal on järgmised piirangud:

 • ta ei näe oma rühma nimekirjas kinnitamata lapsi, kes on saanud LA pakkumise põhjusega MK 1
 • rühma nimekirja ekspordis ka ei näe neid lapsi
 • ta ei saa kinnitada vastuvõetud põhjus MK 1 või MK 2 pakkumisi

Kui MK 2 etapp on pooleli, siis LA esindajal on järgmised piirangud:

 • ta ei näe oma rühma nimekirjas kinnitamata lapsi, kes on saanud LA pakkumise põhjusega MK 2
 • rühma nimekirja ekspordis ka ei näe neid lapsi
 • ta ei saa kinnitada vastuvõetud põhjus MK 1 või MK 2 pakkumisi
 • aga ta näeb lapsi, kes on saanud pakkumise MK 1 põhjusega

Täpsemalt võib lugeda siit: Masskomplekteerimine (MK)

Lasteaedade moodulMasskomplekteerimisega tegeleb Arno ametniku õigustes kasutaja ja andmed muutuvad järk-järgult nähtavaks ka lasteaedade esindajatele.Rakendub automaatselt

ARN-12278 - Getting issue details... STATUS

Kooli esindaja avalehel olevad taotluste lingid viisid  kasutaja uude aknasse ja see tekitas segadust. Nüüd avanevad taotluse lingid samas veebilehitseja aknas.Koolide moodulMuudatus on kooli esindaja avalehel.Rakendub automaatselt ARN-14457 - Getting issue details... STATUS

Igal pool Arnos on Exceli väljundite tähistamiseks kasutusel ikoonike - see hoiab ruumi kokku ja on kergesti leitav.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-15014 - Getting issue details... STATUS

Huvikooli ootel taotlusel oli teatud juhtudel võimalik lepingut kinnitada. Nüüd saab lepingut kinnitada vaid siis, kui ootejärjekorras taotlusele on juba kohta pakutud.Huvikoolide moodulHuvikoolide esindajad ja lapsevanemadRakendub automaatselt

ARN-15348 - Getting issue details... STATUS

Huvikooli taotluse menetlemisel oli viga: katsetega rühma korral sai lapsevanem lepingut enne huvikooli kinnitada. Nüüd tuleb katsete korral siiski esimene kinnitus huvikooli poolt.Huvikoolide moodulHuvikoolide esindajad, kes taotluseid menetlevad.Rakendub automaatselt

ARN-14631 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud kooli esindaja avalehel olevat tabelit "Koolist lahkunud lapsed", kus ei kajastunud Arno-välisesse kooli liikunud lapsed. Nüüd on tabelis kajastatud kõik lahkunud lapsed olenemata uue kooli omavalitsusest.Koolide moodulKooli esindajad näevad koolist lahkunud laste nimekirja avalehel.Rakendub automaatselt

ARN-14772 - Getting issue details... STATUS

Parandatud erinevad pisivead kasutajamugavuse ja turvalisuse suurendamiseks, sh täiendatud mitmed olukorrad, kus kasutaja püüab tegutseda pärast sessiooni aegumist.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-9824 - Getting issue details... STATUS ARN-15635 - Getting issue details... STATUS ARN-15636 - Getting issue details... STATUS ARN-15563 - Getting issue details... STATUS ARN-13041 - Getting issue details... STATUS

ARN-15454 - Getting issue details... STATUS

ARN-15251 - Getting issue details... STATUS ARN-16226 - Getting issue details... STATUS ARN-8149 - Getting issue details... STATUS

ARN-15637 - Getting issue details... STATUS ARN-14786 - Getting issue details... STATUS ARN-15540 - Getting issue details... STATUS ARN-16333 - Getting issue details... STATUS ARN-14962 - Getting issue details... STATUS ARN-15791 - Getting issue details... STATUS

ARN-10987 - Getting issue details... STATUS

Piiratud lasteaia kohamäära õdede-vendade uuendust: uuendusse ei kaasata enam neid lapsi, kes lasteaias ei käi (st ei ole kohta praegu ega tulevikus).

Reanupuga "Uuenda ÕV" saab uuendada ka nende laste seoseid, kel lasteasutus puudub.

Lasteaedade moodulÕe-venna uuendust saab kohamäärade menüüst teha ametnik.Rakendub automaatselt

ARN-15480 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud lasteaia taotluste vaate filtri "KOV hetkeseisuga" valikuid. Nüüd saab otsida taotluseid järgmiste KOV sissekirjutuse tingimustega:

 • Laps ei ole
 • Ainult laps
 • Laps + ainult üks vanem
 • Laps + vähemalt üks vanem
 • Laps + mõlemad vanemad
Lasteaedade moodulLasteaiataotluste vaadet näevad ametnikud ja teatud seadistuste korral ka lasteaia esindajad.Rakendub automaatselt

ARN-14763 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud huviringi laste nimekirja vaates nupu "Muuda lapse huviringi" piiranguid: nuppu kuvatakse vaid siis, kui

 • Kui huviringi kaasjuhendajal on mitme huviringi õigused
 • Kui koolis leidub rohkem kui üks huviring
Koolide moodulHuviringide juhendajaid, huvijuhte ja ametnikke, kes tegutsevad üldhariduskooli ringidega.Rakendub automaatselt

ARN-14955 - Getting issue details... STATUS

Lasteaialapse paigutuse logis kuvati staatust vaid kinnitatud laste korral, aga nüüd kuvatakse alati. Kui laps on veel kinnitamata, siis kuvab Arno "Staatus: Märkimata (vaata taotlust") - nii tõmbab kinnitamist ootav laps kasutaja tähelepanu.Lasteaedade moodulLapse kaarti näevad ametnikud ja asutuse esindajad.Rakendub automaatselt

ARN-15394 - Getting issue details... STATUS

Loodud lasteaia personali toitlustamise arveldamise võimalused Arnos.

 • Arnos on võimalik lisada uut liiki rühm "personal", kuhu saab lisada täiskasvanuid ja märkida neile toidukordi.
 • Toidukordade andmeid saab laadida ka ELIISist.
 • Sisestatud andmete alusel koostab Arno personali toiduarveid sarnaselt lasteaialastele.
 • Personali rühmadele saab märkida kohatasu 0 €.
Lasteaedade moodul, Arvelduse moodulLasteaedade esindajad saavad töötajate söömisandmed ELIISist Arnosse laadidaVajab seadistamist

ARN-15268 - Getting issue details... STATUS

Ühtlustatud koolilapse Innove andmete kuvamist eri vaadetes: kui otsuse kehtivus on möödunud, siis
 • otsuse juures on märge: Aegunud
 • otsuse soovitused ei ole nähtavad lapse vaates HEV andmete all ega muutmisvaates
 • vanem ja kooli esindaja ei saa muuta enam vanema nõusolekut

Otsuse kehtivuse viimasel päeval on otsus veel kehtiv ehk kirjeldatud muudatused rakenduvad otsuse kehtivuse kuupäevale järgnevast päevast.

Koolide moodulAmetnikud, kooli esindajadRakendub automaatselt

ARN-14732 - Getting issue details... STATUS

Koolilapse paigutuse tühistamise nupp "Ebatõenäoline" on nüüd ümber nimetatud: "Tühista paigutus". Samuti on ümber nimetatud vastavad logid ja vaated, kus neid lapsi kuvati.Koolide moodulAmetnikud, kooli esindajadRakendub automaatselt

ARN-14865 - Getting issue details... STATUS

Arnos tekitas probleeme selliste lasteaialaste andmete muutmine, kes ei ole veel asutusse kinnitatud. Nende probleemide lahendamiseks on nüüd Arnos tehtud kaks olulist muudatust:

 • Lasteaia rühma nimekirja vaates ei ole kinnitamata lapse juures enam "Muuda" nuppu (ei ametnikul ega asutuse esindajal). Lapse kinnitamisel on võimalik märkide õige koormus ja alguskuupäev.
 • Kui laps siiski ei tule lasteaeda, võib tema paigutuse tühistada, aga nupu nimetus on nüüd muudatud: "Ebatõenäoline" --> "Tühista paigutus".
Lasteaedade moodulLasteaia esindajad ja ametnikudRakendub automaatselt

ARN-14865 - Getting issue details... STATUS

Parandatud erinevad pisivead kasutajamugavuse suurendamiseks.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-16108 - Getting issue details... STATUS

ARN-15988 - Getting issue details... STATUS

ARN-16123 - Getting issue details... STATUS

ARN-16000 - Getting issue details... STATUS

ARN-15548 - Getting issue details... STATUS

ARN-16057 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud suunamist "Lapsed" vaatesse ja "Minu lapsed" vaatesse: kel pole õigust "Lapsed" vaatesse või kindla lapse vaatesse minna, saab otselingiga pöördumisel õiguste puudumise kohta veateate. Kui veateate sai sisselogimata kasutaja ja ta nüüd sisse logib, siis suunab Arno ta õigesse kohta ehk sinna, kuhu ta algselt minna soovis.

Kogu ArnoEelkõige mõjutab ametnikke ja asutuse esindajaid, kes linkidega kindla lapse vaatesse minna soovivad.Rakendub automaatselt

ARN-13519 - Getting issue details... STATUS

Tehtud üldisi turvaparandusi: Arno andmesisestuses ja sorteerimises on nüüd täiendavad kontrollid.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-14134 - Getting issue details... STATUS ARN-14821 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud Innove otsuste sisu laadimist EHISest pärast esmast andmete importi koolide mooduli juurutuses. Parandus teeb juurutuse sujuvamaks.Koolide moodul
Rakendub automaatselt

ARN-4181 - Getting issue details... STATUS

Enammakstud raha tagastamise soovi saab esitada alati, kui saldo on positiivne ja veel ei ole taotlust esitatud. Kui aga pärast raha tagastuse soovi esitamist saldo taas nulli või miinusesse läheb (näiteks laps hakkab uuesti söömas käima), siis Arno tühistab automaatselt raha tagastamise taotluse.Koolide mooduli koolilõuna osaAmetnik, toitlustaja, lapsevanemRakendub automaatselt

ARN-8216 - Getting issue details... STATUS

Menüüs "Taotlused" olevad nuppude nimetused tehtud lühemaks, et kõik nupud mahuksid paremini.Kogu ArnoAmetnik, kooli esindaja, lapsevanemRakendub automaatselt

ARN-15015 - Getting issue details... STATUS

Nüüd näeb täisealine õppur enda üldhariduskooli huviringides osalemise infot õppuri andmete vaates.Koolide moodulTäisealine õppurRakendub automaatselt

ARN-14710 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem lasteaiakoha peatamise tühistamisel: paigutuse taastamisel ei toiminud lapse koormuse kontroll õigesti. Nüüd saab lasteaiakoha peatamist vigadeta tühistada.Lasteaedade moodulAmetnikRakendub automaatselt

ARN-14519 - Getting issue details... STATUS

Lasteaiataotlused eelmisest õppeaastast saab nüüd üle viia uude õppeaastasse, et kaasata neid Gale-Shapley komplekteerimisele. Täpsemalt komplekteerimisest loe siit: Lasteaedade komplekteerimine Gale-Shapley meetodiga.Lasteaedade moodulAmetnikGale-Shapley komplekteerimine vajab eraldi seadistamist, aga kui see on juba kasutusel, siis üleviimise võimalus tekib automaatselt.

ARN-6580 - Getting issue details... STATUS

Kui koolilapsele on sisestatud üksikud õppeained ja muuta õppevorm 'eksternõpe/üksikud õppeained mittestatsionaarses õppes' millegi muu vastu, tuleb veateade, mis palub üksikud õppeained eemaldada enne õppevormi muutmist. Kui üksikud ained alles jätta, tekib probleeme lapse andmete EHISesse laadimisel ja nüüd Arno enam nii teha ei luba.Koolide moodulÕppurite andmete haldajad koolisRakendub automaatselt

ARN-9972 - Getting issue details... STATUS

Erahoidude rahastamise lepingu (3-poolse allkirjastamisega) täiendused:

 • Eralastehoiu taotluse nupu kuvamise ja taotluse esitamise jaoks on loodud reeglid, mis võimaldavad varasemast täpsemat seadistamist.
 • Koha kinnitamisel arvutatakse vastavalt reeglitele automaatselt koha ja lepingu lõpukuupäev.
 • Leping, hoiukoht ja kohamäär on omavahel seotud: kui lapse koht lõppeb, lõpetame ka tema lepingu ja kohamäära.
 • Eralastehoiu kinnitamata last ei saa enam märkida lahkunuks rühma laste nimekirja vaatest.

Täpsemalt erahoidude 3-poolsetest lepingutest juhendist.

Lasteaedade moodulAmetnikud ja eralastehoidude esindajadVajab seadistamist

ARN-12565 - Getting issue details... STATUS   ARN-15004 - Getting issue details... STATUS

ARN-13645 - Getting issue details... STATUS

ARN-15761 - Getting issue details... STATUS


 

Lapse kinnitamisel (era)lasteaeda või -hoidu kuvatakse nüüd koha kasutamise lõpukuupäeva ja vajadusel saab asutuse esindaja seda muuta. Vaikimisi on lõpetamise kuupäev enne kooliminekut, kui KOV reeglitega ei ole seadistatud teisiti.

Lõpukuupäeva sisestamise võimalus tähendab, et nüüd saab last kinnitada lasteasutusse kindlaks perioodiks, nt enne kinnitatud kohta teises lasteasutuses.

Lasteaedade moodulAlusharidusasutuste esindajadRakendub automaatselt

ARN-12565 - Getting issue details... STATUS ARN-15004 - Getting issue details... STATUS ARN-13642 - Getting issue details... STATUS ARN-15606 - Getting issue details... STATUS

Lepingu andmete vaates on nüüd tooltip (!), kui lepingu lõpukuupäev on minevikus. Noolega peale minnes näitab "Lepingu kehtivuse kuupäev on möödas"Lasteaedade moodul, Koolide moodul, Huvikoolide moodulAmetnikud ja asutuste esindajadRakendub automaatselt ARN-12565 - Getting issue details... STATUS ARN-15004 - Getting issue details... STATUS

Märts 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Muudetud kooliminekutaotluse loogikat. Koolimineku taotluse nuppu kuvame edasi mõlemas õppeaastas, aga kooliminekutaotluse peal arvutame välja õige õppeaasta. Ehk siis kui vanem teeb kooliminekutaotluse ikkagi jooksvas õppeaastas, siis Arno tagataustal uurib välja, kas laps on järgmisel õa-l 1.klassi mineja (koolikohuslane) ja kui on, siis kooliminekutaotlusel on kohe vaikimisi järgmine õppeaasta ja alguskuupäev 01.09.Koolide moodul, 1. klasside moodulLapsevanemad, kes esitavad 1. kl lapsele kooliminekutaotlustRakendub automaatselt

ARN-15767 - Getting issue details... STATUS

Arvelduse moodulis on loodud uus seadistus, mis määrab, kas vanem saab arve tasumisel ise summat muuta või on summaks määratud tema hetkesaldo.Arvelduse moodulLapsevanemad, kes Arno kaudu arvet tasuvad.Vajab seadistamist: ARNO_FINANTS_PANGALINK_SUMMA_KINNI = JAH tähendab, et vanem ei saa maksmisel summat muuta

ARN-15909 - Getting issue details... STATUS

Parandatud erinevad pisivead kasutajamugavuse suurendamiseks.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-15539 - Getting issue details... STATUS ARN-15868 - Getting issue details... STATUS

ARN-15783 - Getting issue details... STATUS ARN-14915 - Getting issue details... STATUS ARN-15900 - Getting issue details... STATUS

Kohamäärade ajaloo vaatesse lisandus uus filter "Erineb eelmisest", mis võimaldab välja otsida kohatasude muudatusi.

Täpsemalt juhendist.

Lasteaedade moodulFiltrit saavad kasutada ametnikud ja raamatupidajadRakendub automaatselt, kui kohamäärade lahendus on kasutusel.

ARN-15538 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud Arno küsimuste kujundus selliselt, et vaikimisivalik on selgemalt esile toodud. Sel juhul võib valiku kinnitamiseks julgelt vajutada ka lihtsalt klahvi "Enter".Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-15291 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem Arnos Google Chrome automaattõlkega: kui kasutada automaatset lehe tõlkimist ja lehel oli mõni kuupäeva valik, siis kuupäeva kuvamine ei toiminud. Nüüd on tehtud täiendus ja kuupäeva valikut saab ka koos tõlkega kasutada.Kogu ArnoEelkõige kasutasid tõlkimist lapsevanemad.Rakendub automaatselt, kui kasutaja arvutis on automaatne tõlkimine sisse lülitatud.

ARN-14934 - Getting issue details... STATUS

Arvelduse mooduli kohustuste PMen eksport võimaldab nüüd seadistada, kas klient on lapsevanem või klient on laps. Arno poolel midagi ei muutu, kuid PMenis kajastuvad andmed vastavalt seadistusele.

Juhendis täpsemalt: Arvelduse moodul ja PMen

Arvelduse moodulSeadistus mõjutab vaid raamatupidajate tööd PMeni poolel

Vajab seadistamist:

ARNO_PMEN_EKSPORT_ASUTUS_MAKSJA_SAAJA_LAPS

ARN-15541 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem taotluse dünaamiliste väljade kehtivuse kontrolliga: nüüd kontrollib Arno alati taotluse väljade kuvamisel ja kohustuslikkuse kontrollimisel, kas see väli on aktiivne või kehtetu.Kogu ArnoTaotluse väljade seadistamisega tegelevad ametnikud ja hooldustiim.Rakendub automaatselt

ARN-14680 - Getting issue details... STATUS

Kui ametnik taastab vastuvõetud pakkumise, siis selle tulemusena võib tekkida olukord, kus lapsel on mitu aktiivset munitsipaallasteaia või -hoiu järjekorrataotlust. Nüüd Arno teavitab ametnikku topelttaotluse tekkimisest, et ta saaks vajadusel ühe taotluse tagasi lükata. Hoiatus ei keela pakkumise (taotluse) taastamist.Lasteaedade moodulPakkumist ja taotlust saab taastada vaid ametnikRakendub automaatselt

ARN-7897 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem vastuvõtutaotluste esitamisel 1. klassi, kus taotluse sai esitada ka koolikohusuteta lapsele, kui piirangust kavalusega mööda hiilida. Nüüd ei saa ilma koolikohustuseta lapsele taotlust esitada.Koolide moodulKavalad lapsevanemadRakendub automaatselt

ARN-15434 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud tõrge sisselogimisel, kui vanema kontaktandmed on Arnosse tulnud impordi kaudu ning e-post on olnud vigane. Nüüd küsib Arno sellises olukorras uut e-posti.Kogu ArnoLapsevanemad, kes esimest korda pärast andmete importi Arnosse sisenevadRakendub automaatselt

ARN-13697 - Getting issue details... STATUS

Optimeeritud lasteaia laste algimport Arnosse (EHISe andmed), et juurutus oleks sujuvam.Lasteaedade moodul
Rakendub automaatselt

ARN-9826 - Getting issue details... STATUS

LA pakkumise kinnituse tühistamise juures on nüüd kontroll, et lapse alustamine ei oleks juba EHISesse saadetud; kui on, siis me ei luba tühistada ja anname veateate ja lapsele tuleb koha tühistamise asemel teha korrektne lõpetamine. Varasemalt tekitasid need tühistamised ebakõla Arno ja EHISe vahel.Lasteaedade moodulEHISe vigadega tegelevad asutuste esindajad ja Arno hooldustiimRakendub automaatselt

ARN-7941 - Getting issue details... STATUS

Lasteaia ja huvikooli maksja andmete muutmisel logitakse ja kuvatakse viimase muudatuse hetke.Huvikoolide moodul, Lasteaedade moodul, Arvelduse moodulMuudatuse hetk on oluline ametnike jaoks, kui hiljem tekib küsimusi, kellele mingid arved on saadetud.Rakendub automaatselt

ARN-14572 - Getting issue details... STATUS

Veebruar 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Lahendatud probleem huviringi taotlusega: kui kohad on täis, siis nüüd saab taotluse valida linnukest "Jään ootejärjekorda".Koolide moodulTaotluse esitamisel lapsevanema vaatesRakendub automaatselt

ARN-15339 - Getting issue details... STATUS

Lasteaia taotluste importi on lisatud e-posti kontroll.Lasteaedade moodul
Rakendub automaatselt

ARN-13699 - Getting issue details... STATUS

Arnos on nüüd laste automaatne kustutamine. Laps kustutatakse Arnost, kui täidetud on järgmised tingimused:

 • laps ei ole KOV
 • lapsel ei ole ühtegi vajadust/kohta
 • lapsel ei ole taotlust (v.a. tühistatud ja tagasi lükatud taotlused)
 • lapsel ei ole ühtegi LA pakkumist, teatist, nõusolekut, ega tunnistust
 • laps on lisatud süsteemi rohkem kui 30 päeva tagasi
Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-14968 - Getting issue details... STATUS

Arnos on täiendatud rühmade ja klasside üleviimist uude õppeaastasse: kasutajat hoiatatatakse, et ta püüab rühmi liiga kaugele tulevikku kopeerida.

Juhul kui kopeerida klassi/rühma/ringi õppeaastast, mis algab käesoleval aastal (hetkel 2023/24), või pärast seda, siis tuleb hoiatus, aga kopeerida ikkagi saab.

Kui kopeerida klassi/rühma/ringi õppeaastast, mis lõppeb käesoleval aastal (hetkel 2022/23) või enne seda, siis hoiatust ei tule.

Lasteaedade moodul, Huvikoolide moodul, Koolide moodulRühmade ja klasside üleviimisi teevad asutuste esindajad tavaliselt enne uue õppeaasta algust.Rakendub automaatselt

ARN-13708 - Getting issue details... STATUS

Kui taastatakse lasteaia kohapakkumine, siis muutub ka taotluse staatus. Nüüd kantakse see staatuse muudatus ka taotluse logisse.Lasteaedade moodulPakkumise taastamise võimalus on ametnikul ning ka logi vaadet näeb ametnik.Rakendub automaatselt

ARN-14436 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem huviringi õpilaste kinnitamisel rühma. Tõrge tekkis kohtade arvu kontrollimisel.Koolide moodulLapsi kinnitab ringi õppejuht.Rakendub automaatselt

ARN-15351 - Getting issue details... STATUS

Keelekümblusprogrammiga liitunud koolidel, kus õpitakse varajase keelekümbluse meetodil ja õpilaste õppekeeleks on "eesti (keelekümblusprogramm)" - nende õpilaste võõrkeelte andmetesse tuleb märkida ka "eesti keel teise keelena" väärtusega "puudub". Arnos saab ka nüüd valida väärtust "Puudub".Koolide moodulÕpilaste võõrkeelte andmeid haldavad koolide esindajad.Rakendub automaatselt

ARN-15333 - Getting issue details... STATUS

Huvikoolis osaleva täiskasvanu kohta saab teha nüüd lepingu tagantjärele (st pärast osaleja rühma lisamist). Lepingu saab algatada osaleja andmete vaatest nupuga "Loo leping".Huvikoolide moodulHuvikooli esindajad saavad teha lepinguid.Rakendub automaatselt

ARN-14984 - Getting issue details... STATUS

EHIS uuendas omalt poolt üldhariduskoolide õpilaste koolist lahkumise põhjuste klassifikaatorit ning samad muudatused on tehtud ka Arnos:

1. "koolist väljaheitmine" -> valida enam ei saa, vanade lahkumiste juures on nähtav

2. "lõpetanud välismaal"-> tuli juurde, hetkel saab seda valida ainult kooli esindaja, lapsevanem taotlust tehes ei saa.

Muudatusi kirjeldab ka EHISe õppurite registri kasutusjuhend: https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=81366217

Koolide moodulKooli esindajad, kes haldavad õppurite nimekirjuRakendub automaatselt

ARN-15181 - Getting issue details... STATUS

Uuenesid Arno kasutusjuhendid: Lapsevanema juhend ja Täisealise õppuri juhend. Juhendid on jaotatud osadeks mooduli kaupa, et selle jagamisel lapsevanematega saaks viidata täpselt õigele teemale.

Lasteaedade moodul, Huvikoolide moodul, Koolide mooduljuhend on suunatud lapsevanemateleJuhendi lingid tuleb ise lisada

ARN-3029 - Getting issue details... STATUS

Lasteaiatasude automaatne arvutamine on viidud reeglite süsteemile, mis tähendab, et automaatika loomine ja selle muutmine on kiirem ja lihtsam ka edaspidi.Lasteaedade moodul
Vajab seadistamist

ARN-12564 - Getting issue details... STATUS

Jaanuar 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Koduse lapse toetuse uued võimalused: koolikohustuse arvestamine augustikuu toetuse korral, EHISe andmete kontrollimisel võib tulla ka mitu asutust, toetus on automaatselt "Lõpetatud" kui laps on läinud kooli või munitsipaallasteaeda.Lasteaedade moodulKoduse lapse toetus on seadistatav ja igal omavalitsusel on erinevad reeglid. Siin toodud uued reeglid on kasutusel Saue vallas.Vajab seadistamist

ARN-14748 - Getting issue details... STATUS

Arno saadab huvikoolide ja lepingulise huvitegevuse andmed valla ArcGISi, kus neid kuvatakse kaardirakenduses lapsevanemale. Andmed uuenevad iga öö.Huvikoolide moodul, lepingulised huvitegevused
Vajab seadistamist

ARN-12636 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem lasteaialapse lõpetamise EHISesse saatmisega. Probleem tekkis siis, kui lapsele märgiti lahkumine ja pärast seda veel rühmavahetus või koormuse muudatus.Lasteaedade moodulEHISesse saatmise tõrked mõjutasid asutuste esindajaid.Rakendub automaatselt

ARN-14667 - Getting issue details... STATUS

Kui lasteaialapsele on tehtud lõpetamine ja andmed on juba EHISesse saadetud, siis ei tohi enam muuta rühma vaatest lapse alguskuupäeva, lõpukuupäeva ja lõpetamise põhjust. Need väljad lähevad peitu.

Lasteaedade moodulAndmete muutmise piirang rakendub nii asutuse esindajale kui ka ametnikule.Rakendub automaatselt

ARN-14609 - Getting issue details... STATUS

Huvikooli rühma liigi muutmisel huvitegevus → huviharidus saadetakse rühmas õppivate laste andmed EHISesse. Varem selle muudatuse peale saadeti EHISesse vaid uued liituvad lapsed.Huvikoolide moodulHuvikoolide haldajadRakendub automaatselt

ARN-10804 - Getting issue details... STATUS

Kutseõppe asutusi ja erialasid saab nüüd ametnik Arnosse ise lisada minnes Admin → Kutseõppeasutused, Kutseõppe erialad. Lisatud kutseõpet saab seejärel märkida lapse andmetesse.Koolide moodulVarasemalt oli vaja pöörduda Pikseli poole, kui Arnos puudus kutseõppe asutus ja eriala. Nüüd saab ametnik ise lisada.Rakendub automaatselt

ARN-14490 - Getting issue details... STATUS

Kui Rahvastikuregistrist tuleb lapse kohta staatuse muutus, siis lõpetatakse automaatselt ka lapse lasteaiakoht EHISes.Lasteaedade moodulEHISe vealogidega tegeleb ametnik või Arno hooldustiimRakendub automaatselt

ARN-14771 - Getting issue details... STATUS

Koolilapse andmete EHISesse saatmine on täiendatud selliselt, et kui lõpetamise kuupäev on enne alustamist, siis on lapse staatus Arnos koolist lahkunud ja EHISes last ootele ei jäeta.Koolide moodulEHISe vealogidega tegeleb ametnik või Arno hooldustiimRakendub automaatselt

ARN-9990 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud lasteaia andmete EHISesse laadimist õppeaasta vahetuse korralLasteaedade moodulEHISe vealogidega tegeleb ametnik või Arno hooldustiimRakendub automaatselt

ARN-13614 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud huvikoolist lahkumise saatmist EHISesse, et vähendada tekkivate veateadete hulka.Huvikooli moodulEHISe vealogidega tegeleb ametnik või Arno hooldustiimRakendub automaatselt

ARN-4626 - Getting issue details... STATUS

ARN-12883 - Getting issue details... STATUS

Täiendatud on õppurite andmete EHISesse saatmist: EHISesse saatmise kirjete tühistamisel jääb nüüd logi, kes ja millal on tühistanud; üksikuid andmeid on võimalik EHISesse saata kohe (ei pea ootama ööd) ning saatmise kirjeid on võimalik täpsustada, kui saatmisel on tekkinud tõrge.Lasteaedade moodul, huvikoolide moodul, koolide moodulEHISe kirjetega saab toimetada vaid ametnik ning üldjuhul teeb neid toiminguid Arno hooldustiim.Rakendub automaatselt

ARN-13916 - Getting issue details... STATUS

Lasteaiataotluste vaatesse on lisatud filter sõimekoha soovil kohtaLasteaedade moodulMõjutab vaid kasutajaid, kellel on MLA taotlusele lisatud dünaamiline valik sõimekoha soovi märkimise jaoks.Sõimekoha küsimuse peab taotlusele eraldi seadistama. Kui sõimekoha küsimine oli juba taotlusel olemas, siis filter rakendub automaatselt.

ARN-15023 - Getting issue details... STATUS

Lepingulise erahuvitegevuse toetamise moodulis on nüüd võimalik seadistada kas toetuse saamiseks peavad olema mõlemad vanemad omavalitsuse sissekirjutusega või piisab ühest.Lepinguline erahuvitegevus

Jah, tuleb vastavalt muuta seadistus:

ARNO_LEPINGULINE_HUVITEGEVUS_
TOETUS_VANEMAD_VOI_YKSIKVANEM_KOV

ARN-13482 - Getting issue details... STATUS

Detsember 2022

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Arnos saab teavitusi saata nüüd nii klassi, lasteaia rühma kui ka huvikooli rühma nimekirjast. Teavitused on lapsepõhised ja teavituste logis on nüüd ka info teate saatmise kohta iga lapse kohta eraldi.Lasteaedade moodul, koolide moodul, huvikoolide moodulTeavitusi saab klassi ja rühma nimekirjast saata nii ametnik kui ka asutuse esindaja.Rakendub automaatselt

ARN-12593 - Getting issue details... STATUS

Ametnik saab muuta lapse koolist lahkumise kuupäeva ja põhjust, kui andmed on veel EHISesse saatmata. Muudatustega seotud piirangud ja EHISesse saatmise info on kirjeldatud juhendis.Koolide moodulMuudatusi saab teha vaid ametnik lapse andmete vaatest "Muuda õppimise andmeid"Rakendub automaatselt

ARN-11069 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem e-kirja mallide tekstide salvestamisel: teksti sai muuta, kuid muudatus ei jäänud pidama.Kogu ArnoSalvestamise probleem oli Admin → Tekstid vaates, kus vaid ametnik saab sisu muuta.Rakendub automaatselt

ARN-14989 - Getting issue details... STATUS

Lasteaia arvete koostamise jaoks on võimalik laadida laste söömisandmed Eliisist. Loe ka juhendist: Lasteaedade toitlustamineLasteaedade moodul, arvelduse moodulLaste söömisandmeid sisestavad lasteaedade esindajad või rühma õpetajad Arnosse kord kuus (enne arvete tegemist). Nüüd ei pea seda tööd enam käsitsi tegema.Andmete laadimine vajab seadistamist (Eliisi pöördumise URL ja võti).

ARN-11174 - Getting issue details... STATUS

Arnos on nüüd loodud laste kustutamise võimalus. Kustutada saab Arnost last, kelle elukoht on väljaspool omavalitsust, tal pole ühtegi taotlust ega paigutust ning ta pole erahuvihariduse toetuse saaja. Piirangute loetelu on juhendis. Kogu ArnoKustutada saab Arno administraatorRakendub automaatselt

ARN-11578 - Getting issue details... STATUS

Üldhariduskoolis toimuvate ringide puhul on Arnos olemas täpsed tegevuse toimumise ajad. Nüüd on võimalik seadistusega määrata, kas ringis osalejatele rakendatakse aegade kattuvuse kontrolli või mitte.Koolide moodulSeadistus mõjutab kõiki ringidega tegutsejaid: aegade kattuvuse kontroll rakendub taotluse esitamisel vanemale, ringi aegade muutmisel ning osaluse muutmisel.

Vajab seadistamist: ARNO_HUVIRINGI_AEGADE_KONTROLL.

Vaikimisi on aegade kattuvuse kontroll peal

ARN-10912 - Getting issue details... STATUS

Arno kõik dialoogid ja salvestamised said uuenduse ja ilusad veateated. Ühtlasi on nüüd välistatud topelt-klikid, sest Arno töötamise ajal on ekraanil info, et Arno tegutseb.Kogu ArnoKõik Arno kasutajadRakendub automaatselt

ARN-13331 - Getting issue details... STATUS

Eraasutuste toetuste manuaale muutmine erandkorras. Kui Arno reeglid ei tuvasta toetuse summat õigesti, siis on võimalik ametnikul sisestada õige toetuse summa ja selgitus.Lasteaedade moodulEraasutuste toetuste Saue ja Viimsi arvutusvariant. Muudatusi saab teha ametnik.Lubatud seadistuse korral: ARNO_ERALA_TOETUSTE_MANUAALNE_MUUTMINE_LUBATUD

ARN-13331 - Getting issue details... STATUS

Eraasutuste toetuste koondvaates kuvatakse tooltip'iga toetuse muutuseid võrreldes eelmise kuuga, kui muudatuse põhjuseks on kolimine.Lasteaedade moodulEraasutuste toetuste Saue arvutusvariant. Muudatusi kuvatakse ametnikule.Rakendub automaatselt

ARN-14588 - Getting issue details... STATUS

November 2022

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Tehtud turvalisust suurendavaid arendusi: Arno andmesisestuses on nüüd täiendavad kontrollid.Kogu Arno
Rakendub automaatselt.

ARN-13477 - Getting issue details... STATUS

Arnos on nüüd igal pool tabelites võimalik veergusid sorteerida.Kogu Arno
Rakendub automaatselt.

ARN-9971 - Getting issue details... STATUS

Lasteaia ja kooli esindaja näeb nüüd lapse andmete vaates vanema kontaktide juures ka vanema isikukoodi.Lasteaedade moodul, Koolide moodulAsutuste esindajadRakendub automaatselt.

ARN-13623 - Getting issue details... STATUS

Huvikooli taotlust, mille leping on juba ühepoolselt allkirjastatud, saab nüüd muuta. Selleks tuleb leping tühistada, teha taotlusel vajalikud muudatused ning luua uus leping.Huvikoolide moodulAsutuse esindaja võib taotluste läbivaatamisel leida, et laps tuleks liigutada teise rühma. Sel juhul saab ta muudatuse ära teha.Rakendub automaatselt.

ARN-7951 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem koolitoetuse väljamaksete saatmisel Business Centralisse: puudus toetuse saaja nimi.KoolitoetusPuudutas vaid koolitoetuse väljamakset ning vaid Business Centrali liidestustRakendub automaatselt.

ARN-14827 - Getting issue details... STATUS

Lasteaiatasu soodustuse taotluste vaates on võimalik saata vanematele teavitusi.Lasteaedade moodulLasteaiatasu soodustuse taotluste juurest saab teateid saata ametnik.Rakendub automaatselt.

ARN-14818 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem eelkooli taotlusega: tõrge ilmnes siis, kui taotluste tegi kooli esindaja lapsele, keda Arnos veel ei olnud.Koolide moodulTõrge ilmnes vaid siis, kui eelkooli taotlust esitas kooli esindaja.Rakendub automaatselt.

ARN-14743 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem lasteaia lapse toidupakettide loomisel uues õppeaastas. Juhul kui rühm oli juba uude aastasse üle viidud, siis lapsele ei tekkinud toidupaketid korrektselt.Lasteaedade moodul, lasteaedade toitlustamineKui lasteaias on kasutusel toitlustamine ja igapäevaselt märgitakse Arnos söömisi ja puudumisi, siis on oluline, et igal lapsel oleks ka kehtiv pakett.Rakendub automaatselt.

ARN-14056 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem huvikooli maksja andmete töötlemisel juhul, kui maksja on piiratud (ehk saab olla vaid taotleja ise). Tõrge tekkis taotluse menetlemisel.Huvikoolide moodulViga ilmnes vaid juhul, kui maksja muutmine on piiratud (peab olema taotluse esitaja) ja sel juhul ei ole taotlusel andmete sisestamise võimalust.Rakendub automaatselt.

ARN-14496 - Getting issue details... STATUS

Kui kasutal on Arnos muid õiguseid peale lapsevanema, siis sisselogimisel tema kohta rahvastikuregistri päringut enam ei tehta. Ametniku korral toimis lahendus juba varem ning nüüd ka haridusasutuse esindaja jaoks. Alles lapsevanema/tavakasutaja rolli valmimisel küsitakse rahvastikuregistrist tema alaealised lapsed.Kogu ArnoMuudatus mõjutab haridusasutuste esindajaid, kuid kasutaja jaoks muudatus otseselt välja ei paista.Rakendub automaatselt.

ARN-14597 - Getting issue details... STATUS

Lepingulise erahuvitegevuse osalejate importimisel võib fail olla vale struktuuriga ja sel juhul import ei õnnestu. Nüüd on täiendatud veatöötlust, et kasutaja saaks aru, kus kohas failis vead on, et need parandada.Lepinguline erahuvitegevusErahuviasutuste esindajad, kes nimekirjadesse uusi lapsi impordivad.Rakendub automaatselt.

ARN-14186 - Getting issue details... STATUS

Tehtud üldine lahendus juhtumitele, kus kasutaja vajutab nuppu mitu korda järjest ja Arno teeb tegevusi mitmekordselt. Nüüd kuvatakse kasutajale, et toimub tegevus ja senikaua ei saa nuppu uuesti vajutada.Kogu ArnoKõiki Arno kasutajaidRakendub automaatselt.

ARN-14087 - Getting issue details... STATUS

Väga harva juhtub, et rahvastikuregistris muudetakse lapsega seotud vanemaid (st ei toimu muutust hooldusõigustes vaid seostes). Sellisel juhul kuvati Arnos veel vana seost koos uuega. Nüüd on parandatud nii, et vana seost lapse juures enam ei hoita.Kogu ArnoLapsega seotud vanemaid näevad ametnikud ja asutuste esindajad olenemata seadistustest.Rakendub automaatselt.

ARN-14041 - Getting issue details... STATUS

Taustatöö (taotluste massmenetlused, andmete massiline uuendamine, arvete loomine jms) algatamise õiguste kontrollis oli vigu, mis nüüd on parandatud. Vea korral ei saanud kasutaja neid tegevusi käivitada.Lasteaedade moodul, arvelduse moodulTaustatöid saavad käivitada erinevad kasutajad Arnos.Rakendub automaatselt.

ARN-14021 - Getting issue details... STATUS

Ametniku rollis lapse lasteaeda määramisel tuleb sisestada maksja andmed. Siiani oli vaikimisi maksja liik "asutus", kuid enamasti on maksjad siiski vanemad ise (füüsilised isikud) ja seega nüüd on ka vaikimisi valik "füüsiline isik".Lasteaedade moodulAmetnik peab lapsele märkima maksja andmeid vaid siis, kui selline seadistus on juba peal.Rakendub automaatselt.

ARN-14749 - Getting issue details... STATUS

Kooli vastuvõtu, koolist lahkumise ja pikapäevarühma taotluste koodi optimeerimineKoolide moodulKasutajale muudatus välja ei paista.Rakendub automaatselt.

ARN-14375 - Getting issue details... STATUS

Kui gümnaasiumi laps lahkub koolist põhjusega "Teise kooli üleminek", siis võib ta kohe lahkunuks märkida, kuna tegemist ei ole koolikohuslasega ja Arnos ei pea ootama, et ta uues koolis vastu võetaks.Koolide moodulMuudatus mõjutab eelkõige Arno taustategevusi pärast lapse koolist lahkunuks märkimist. Kooli esindaja jaoks on see märgatav vaid staatuse erinevuse kaudu.Rakendub automaatselt.

ARN-13939 - Getting issue details... STATUS

Koolist lahkumise taotlusel kuvatakse nüüd lapse klassi numbrit, et lihtsustada taotluste menetlemist.Koolide moodulKlassinumbri kuvamine lihtsustab kooli esindajate tööd, kes menetlevad lahkumise taotluseid.Rakendub automaatselt.

ARN-13809 - Getting issue details... STATUS

Õppeaasta filter taotluste vaates ei toiminud õigesti vastuvõtu taotluste, koolist lahkumise taotluste ja pikapäevarühma taotluste korral. Taotluste kuvamine sõltus vaid valitud õppeaastast. Nüüd saab õppeaasta filtrit kasutada.Koolide moodulÕppeaasta filter taotluste vaates on ametniku ja kooli esindaja rollis.Rakendub automaatselt.

ARN-14213 - Getting issue details... STATUS

Üldhariduskool saab pakkuda erivajadusega lapsele huvitegevust ka huvikoolis. Selleks kooli esindaja teeb lapsele huvikooli taotluse ja pärast menetlust saab laps rühmatasu soodustuse. Täpsemalt loe juhendist.Huvikoolide moodulKui selline võimalus on sisse lülitatud, siis üldhariduskooli esindajal on võimalus oma kooli lapse kohta huvikooli taotlus esitada.

Tegemist on erilahendusega, mis on vaid vastava seadistuse korral kasutatav:

ARNO_HUVIKOOL_HEV_TAOTLUS_LUBATUD

ARN-12642 - Getting issue details... STATUS

Oktoober 2022

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Kui Arnos on seadistatud lapse lasteaiakohatasu kuvamine vanemale, siis peab olema seadistatud ka omavalitsuse maksimaalne kohatasu. Kui seadistus puudub, tuli lapsevanema vaates kohatasu kuvamisel viga. Nüüd veateadet ei tule ja kui maksimaalne kohatasu on seadistamata, siis vanem lihtsalt ei näe oma lapse kohatasu summat.Lasteaedade moodulVeateade tuli lapsevanema vaates. Seadistada saab maksimaalset kohatasu vaid ametnik admin menüüst "Maksimaalne lasteiatasu" ja summal on kindel kehtivusperiood. Eelmise perioodi lõppemisel tuleb lisada uue perioodi tasu.Rakendub automaatselt.

ARN-11682 - Getting issue details... STATUS

EHIS uuendas omalt poolt koolide õppekeele klassifikaatorit ning samad muudatused on tehtud ka Arnos: saab märkida õppekeelt uue klassifikaatori alusel ning vanad andmed on üle toodud uuele süsteemile.Koolide moodulÕppekeeli sisestavad üldiselt asutuste esindajad ning oma asutuse andmed tuleks üle vaadata vastavalt EHISe juhistele.Rakendub automaatselt, kuid soovitatav oleks oma andmed üle vaadata.

ARN-14466 - Getting issue details... STATUS

Huvikooli pangalingimakse selgituse võis jätta ka tühjaks, kuid see tekitas raskusi pangaimpordi ja pangalingimaksete sidumisel. Seega nüüd enam selgitust tühjaks jätta ei lubata.Huvikoolide moodulLapsevanem võib märgata, et selgituse lahter täidetakse automaatselt vaikimisi tekstiga.Rakendub automaatselt

ARN-14465 - Getting issue details... STATUS

Lasteaia taotluste koondvaates on nüüd filter kohasoovi alguskuupäeva jaoks. See võimaldab välja otsida taotlused selle järgi, millal lapsele kohta soovitakse.Lasteaedade moodulLasteaiataotluste filtrid on eelkõige mõeldud ametnikule.Rakendub automaatselt

ARN-14399 - Getting issue details... STATUS

Maa-amet uuendas omalt poolt In-ADS teenust ja tegime vastavad muudatused ka Arno poolelKoolide moodulIn-ADS aadressiotsing on kasutusel eraasutuse Arnodes, mis ei kasuta RahvastikuregistritRakendub automaatselt

ARN-14316 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem, et lasteaia pakkumiste logis ei kuvatud pakkumise põhjust ega saanud filtreerida põhjuse alusel. Nüüd taas toimib nii filter kui ka kuvamine.Lasteaedade moodulLasteaiapakkumiste logi näevad vaid ametnikud Admin menüü kaudu.Rakendub automaatselt

ARN-14357 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem pangalingimaksete logimisel. Kui makse tegemine jäi pooleli ja pangas sessioon aegus, tekkis logimise protsessis viga, kuid nüüd saab Arno sellest aru.Koolilõuna, arvelduse moodulMõjutab neid, kellel on kasutusel pangalingimaksed. Muudatus ei paista välja kasutajaliidesel, kuid vähendab maksetega seotud vealogide mahtu ja seega parandab vigade uurimise protsessi.Rakendub automaatselt

ARN-10663 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem arvelduse moodulis huvikooli arvetega. Standard Books'i liidestuse jaoks kasutusel olev artikli kood rühma andmetes võib igal aastal muutuda, kuid Arno kasutas arvetel algselt sisestatud artiklikoodi. Nüüd kasutab Arno alati kõige uuemat artikli numbrit rühma juures.Arvelduse moodulMõjutab vaid Standard Books'i liidestuse kasutajaid.Rakendub automaatselt

ARN-14517 - Getting issue details... STATUS

Smart-ID allkirjastamineKogu ArnoMõjutab kõiki kohti, kus on võimalik Arnos anda allkirja. See tähendab huvikooli, lasteaia ja erakooli lepinguid ning eralastehoiu lepingu lisasid.Rakendub automaatselt

ARN-13641 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem huvikoolide mooduli teavitustega: asutuse kaupa saadetavad teated olid väga piiratud ja pikemaid kirju Arno välja ei saatnud. Nüüd on võimalik lisada ka pikk teavituskiri ning saatmine jõuab edukalt lõpuni. Vaata ka juhendit.Huvikoolide moodul

Muudatus mõjutab vaid neid teavitusi, mida saab saata tervele asutusele (st mitmele rühmale korraga).

Saatmine on Arnos lubatud siis, kui on kasutusel nõusolek: "Olen nõus, et mulle saadetakse huvikooli infot ja teavitusi/reklaami"

Rakendub automaatselt

PS: kui sooviks hakata kasutama neid teavitusi, tuleb aktiveerida nõusolek "Olen nõus, et mulle saadetakse huvikooli infot ja teavitusi/reklaami"

ARN-14148 - Getting issue details... STATUS

KOV lepinguga huviringide moodulis on nüüd automaatne teavitus ametnikule, kui luuakse uus huviring,KOV huviringidMõjutatud on vaid KOV lepingulised huviringid.Rakendub automaatselt

ARN-11394 - Getting issue details... STATUS

KOV lepinguga huviringide moodulis on nüüd võimalus saata e-kiri huviringijuhtidele ja asutuse kaupa.KOV huviringidMõjutatud on vaid KOV lepingulised huviringid.Rakendub automaatselt

ARN-11393 - Getting issue details... STATUS

Lepingulise erahuvitegevuse toetamise moodulis on nüüd võimalik eraldi seadistada vanusepiirid toetuse saamiseks ja osalejate lisamiseks.Lepinguline erahuvitegevusKui on soov lisada Arnosse ka täiskasvanud osalejad, kuid nende eest toetust klubidele ei maksta.

Jah, tuleb vastavalt muuta seadistused:

ARNO_LEPINGULINE_HUVITEGEVUS_VANUS_ALATES

ARNO_LEPINGULINE_HUVITEGEVUS_VANUS_KUNI

ARNO_LEPINGULINE_HUVITEGEVUS_TOETUS_VANUS_ALATES

ARNO_LEPINGULINE_HUVITEGEVUS_TOETUS_VANUS_KUNI

ARN-12631 - Getting issue details... STATUS

Lepingulise erahuvitegevuse toetamise moodulis on nüüd lisatud lapsevanema jaoks nupp "Eemalda eelistus".Lepinguline erahuvitegevusNupp on nähtav vaid juhul, kui seadistus ARNO_LEPINGULINE_HUVITEGEVUS_
AUTOMAATNE_EELISTUSE_MARKIMINE on ei. See tähendab, et laste eelistusi Arno automaatselt ei arvuta ja vanem võib eelistuse ka eemaldada.
Kui seadistus eelistuste arvutamise osas oli juba varem peal, st ARNO_LEPINGULINE_HUVITEGEVUS_ AUTOMAATNE_EELISTUSE_MARKIMINE = ei, siis ilmub uus nupp vanematele automaatselt.


ARN-12632 - Getting issue details... STATUS

Lepingulise erahuvitegevuse toetamise moodulis on lisandunud hulgaliselt tõlkimise võimalusi, et kohandada toetamise vaadet ja tabeleid. Tõlked on Admin → Selgitused kasutajale.Lepinguline erahuvitegevusAmetnik võib tõlkida fraase nii ametniku kui asutuse esindaja vaates. Põhilised võimalused on "laps" ja "leping" asendused.Kui soovid mõnda sõnastust muuta, siis võib seda teha Admin → Selgitused kasutajale või võtta ühendust Arno toega.

ARN-12628 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem huvikooli taotluse muutmisega. Nimelt, kui lapsevanem on omalt poolt juba lepingu allkirjastanud, siis asutuse esindaja ei saanud enam taotlust muuta ja lepingut tagasi saata. Nüüd on võimalik leping tühistada ja taotus ära parandada, mis ühtlasi tekitab vanemale ka uue lepingu.Huvikoolide moodulMõjutab huvikoole, kes sõlmivad Arnos digiallkirjastatud lepinguid.Rakendub automaatselt

ARN-13746 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem koolilaste filiaalivahetusel. Tõstmisel oli vaikimisi kuupäev alati täna isegi siis, kui muudatust tehakse uude õppeaastasse. Kui kogemata jäi kasutajal kuupäev muutmata, tekkis segadus lapse filiaalivahetusega. Nüüd on lisatud piirangud, et valitud kuupäev ja õppeaasta oleksid kooskõlas. Vaata ka juhendisse.Koolide moodulMõjutab asutusi, mis tegutsevad mitmes majas, st filiaalidena. Laste liigutamine filiaalide vahel on lubatud siis, kui asutustel on sama EHISe ID ning kasutaja haldab mõlemat filiaali Arnos.

Rakendub automaatselt

PS: kuigi uutel soovijatel on vajalik filiaalivahetuse sisselülitamiseks seadistus ARNO_KOOL_LAPS_LIIGUTAMINE_FILIAALIDE_VAHEL

ARN-13170 - Getting issue details... STATUS

Õpilaspiletile PAN ja UID koode sisestades on nüüd ka abistavad hoiatused, kuid koodi sisestatakse valesse lahtrisse ja Arnos võrdlustabelis on juba vastav kood olemas.Koolide moodul, koolilõunaMõjutab neid, kes kasutavad Arnos õpilaspileteid ning koolilõuna moodulit. Sel juhul tuleb igale õpilaspiletile sisestada ka tema unikaalne kood, et oleks võimalik nn piiksuseadmetega õpilast tuvastada.Rakendub automaatselt

ARN-13832 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem huvikooli rühma loomisel, kus uut huviringi lisades ei saanud kohe märkida "Kohtade arv piiramata". Nüüd saab kohe alguses linnukese teha.Huvikoolide moodulHuvikoolide esindajaid, kes tegelevad huvikooli rühmade loomisega.Rakendub automaatselt

ARN-12960 - Getting issue details... STATUS

Lasteaia taotluste vaates on võimalik teha KOV kontrolli kindla kuupäevaseisuga kõikidele menetlemata taotlustele korraga. Saadud tulemusi on võimalik kasutada taotluste filtreerimiseks või teha selle põhjal reegleid masskomplekteerimise jaoks.Lasteaedade moodulFiltrit ja KOV kontrolli saavad teha ametnikud ning see on nähtav vaid siis, kui kasutusel on seadistus kontrollkuupäevadegaKui kuupäevad on juba varasemast seadistatud, siis ilmub KOV kontrolli nupp automaatselt. Uutele soovijatele vajab seadistamist la_taotlus_filter_kov.

ARN-12932 - Getting issue details... STATUS


Kui kooli andmetes on märge, et kool on näiteks 6-klassiline, siis andmete üle viimisel uude õppeaastasse, viimaseid klasse üle ei viida. Süsteem töötab samamoodi nagu varasemalt toimis 9. ja 12. klasside üleviimine.Koolide moodulKui asutuse andmetes on määratud 'Viimane klass koolis', siis seda viimast klassi üle ei kopeerita. Kopeerimist teevad asutuste esindajad.Rakendub automaatselt

ARN-10018 - Getting issue details... STATUS

Lasteaia rühma nimekirjas kuvatakse nüüd ka lepingu staatust, kui kasutusel on lasteaia lepingud.Lasteaedade moodulLepingu staatuse veergu näevad asutuse esindajad ja ametnikud.Rakendub automaatselt

ARN-8080 - Getting issue details... STATUS

Huvikooli taotluste vaates on huvikooli esindajal filter "Huvikooli rühm", kus varem kuvati kõiki selle asutuse rühmasid. Nüüd muutub rühmade filtri valik vastavalt õppeaasta filtri valikule.Huvikoolide moodulKõiki huvikoolide esindajaid.Rakendub automaatselt

ARN-13014 - Getting issue details... STATUS

Üldhariduskoolist lahkumisel eemaldame lapse ka sama kooli huviringidest. Alles jäävad lapsele need ringid, mis on avatud kõikide koolide õpilastele. Varem pidi ringidest lahkumised käsitsi tegema. Vaata ka juhendisse.Koolide moodulMõjutab neid kasutajaid, kelle on üldhariduskoolides huviringid.Rakendub automaatselt

ARN-11559 - Getting issue details... STATUS

Munitsipaallasteaia taotlusel on lisatud logimine sõimekoha soovile ja algusajale.Lasteaedade moodulMõjutab vaid kasutajaid, kellel on MLA taotlusele lisatud dünaamiline valik sõimekoha soovi jaoks.Uutele väljadele rakendamiseks peab seadistama. Kui sõimekoha küsimine oli juba taotlusel olemas, siis rakendub automaatselt.

ARN-14309 - Getting issue details... STATUS

ARN-13364 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem, et pärast lapse nimemuutust ei uuendatud arvelduse moodulis lapse nime. Nüüd tuleb ka arvetele lapse uus nimi kohe, kui uus info Arnosse jõuab.Arvelduse moodulMõjutab nii lasteaia kui huvikooli arveidRakendub automaatselt

ARN-14060 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem lasteaia rühmavahetusel toetuse arvestamisel Tartu arvutusvariandis.Lasteaedade moodulEralasteasutuste toetuste Tartu arvutusvariant.Rakendub automaatselt

ARN-14306 - Getting issue details... STATUS

Lasteaia maksimaalsed kohatasu saab nüüd sisestada ka rühma kaupa. Endiselt toimib ka asutuse kaupa või üle kogu omavalitsuse kehtiva lasteaiatasu märkimine.

Vaata ka juhendisse.

Lasteaedade moodulMuudatus on nähtav neile, kel on Arnos kasutusel lasteaia kohatasude arvutamine

Rakendub automaatselt, kusjuures varasemad maksimaalsed tasud toimivad edasi nii nagu varem ja pole vaja midagi muuta.

ARN-14150 - Getting issue details... STATUS

Huvikooli maksjaks saab olla ka Eesti isikukoodita vanem. Selle märke saab teha huvikooli esindaja või ametnik kas taotlusel või maksja andmetes. Vaata ka juhendisse.Huvikoolide moodul

Kui kasutusel on tasulised huvikooli rühmad, siis küsitakse maksja andmeid.

Jah, uuenduse kasutamiseks on vaja seadistada ARNO_HUVIKOOL_MAKSJA_VALISMAA_IK_LUBATUD


NB: kui Arno koostab huvikooli arveid ja saadab neid raamatupidamisse, siis tuleb enne seadistuse kasutusele võtmist veenduda, et seal on ka lubatud välismaa isikukoodid.

ARN-12934 - Getting issue details... STATUS

Lahendatud probleem pangalingi maksete töötlemisel, kui pank saadab kaks kinnitust samaaegselt. Sellisel juhul tehti Arnosse 2 laekumist sama makse kohta ning saldo võis minna paigast.Arvelduse moodul, huvikooli moodul, koolilõunaKui kasutusel on pangalingimaksed ning makse registreeritakse ka Arnos laekumisena. See probleem ei puudutanud neid, kes impordivad laekumisi raamatupidamisprogrammist.Rakendub automaatselt

ARN-14030 - Getting issue details... STATUS

Soov kasutada Arnot eri keeltes. Nüüd töötab Arnos Chrome'i automaattõlge, kui kasutaja arvuti keel on erinev eesti keelest.Kogu ArnoKõiki kasutajaid, kelle arvutis seadistatud keel on erinev eesti keelest.Rakendub automaatselt

ARN-14074 - Getting issue details... STATUS

September 2022

Muudatuse sisuKas mõjutab kõiki?Kas vajab seadistust?

ARN-11259 - Getting issue details... STATUS Saue teeb nüüd koolitoetuse ja koduse lapse toetuse väljamakseid uut moodi: varem tehti väljamaksefail, mis tuli tõsta raamatupidamisse. Nüüd saadab Arno väljamaksed otse nende raamatupidamisse (BC). See käib "Genereeri e-arved" nupuga. Juhendid on vastavate toetuste juures.

Ei, vaid SaueKui keegi teine soovib e-arveid BCsse, siis tuleb seadsitada

ARN-12035 - Getting issue details... STATUS Tartu teeb nüüd eralasteasutuste toetuste väljamakseid uut moodi: varem tehti väljamaksefail, mis tuli tõsta raamatupidamisse. Nüüd saadab Arno väljamaksed otse GoProsse. See käib "Genereeri e-arved" nupuga ja juhend on ka selle kohta eraldi: Eraasutuste toetuste väljamaksed (GoPro)

Ei, vaid TartuKui keegi teine soovib eraasutuste toetuste juurde e-arvet, siis vajab seadistamist (ja kui see pole GoPro siis ka arendust)

ARN-11069 - Getting issue details... STATUS Koolide moodulis: ka juba lahkunud või dokumendid väljastatud lapse puhul peab saama ametnik muuta lapse lahkumise kuupäeva ja lahkumise põhjust. Vajalik siis, kui lapse lahkumise saatmisel Ehisesse tuleb tõrge. Muuta saab andmeid vaid siis, kui lõpetamist pole veel EHISesse saadetud.

JahEi

August 2022

Muudatuse sisuKas mõjutab kõiki?Kas vajab seadistust?

ARN-13192 - Getting issue details... STATUS Admin → Tekstid viitab automaatselt e-kirja mallidele. Ülejäänud tekstid on nupu "Üldised tekstid" all.

JahEi

ARN-4227 - Getting issue details... STATUS Kasutaja ise seadistab Arnot. Sisulised seadistused, mis varem olid konf failis, on nüüd Admin → Seadistuste all. Esialgu muudetavad vaid piiratud kasutajatele, kuid nähtavad kõikidele adminnidele.

JahEi

ARN-12758 - Getting issue details... STATUS Kõikide importide juurde salvestame nüüd ka faili, mida kasutaja katsetas. See võimaldab paremini uurida nt pangaimpordiga seotud vigu või laste toiduandmete impordi probleeme. Logi näeb siit: https://arno.loc.piksel.ee/KOV/ctrl/ee/Import/showARN-7699 - Getting issue details... STATUS Ühest rollist teise liikumine. Võimalik on ühele kasutajale määrata mitu erinevat õiguste taset ja nende vahel rippmenüüst valides liikuda.

JahEi

Juuni 2022

Muudatuse sisuKas mõjutab kõiki?Kas vajab seadistust?

ARN-13032 - Getting issue details... STATUS Sisselogimise päringute väljavahetamine. Arnosse sisenemisel tehakse RR414 asemel RR464, RR465 ja RR41. See tähendab, et küsitakse vaid lapsed, eestkostetavad ja hooldusõigused. Välja jäävad ebavajalikud seosed, mis põhjustasid palju teabepäringuid.

JahAdmin seadistustes seadistatav, kuid nüüd automaatselt kõigil peal.

ARN-9768 - Getting issue details... STATUS Lepingu lisa kolmepoolsele hoiulepingule. Kui lapse hoiukoha kasutamine on seotud lepinguga, siis koormuse, kuutasu või toetuse muudatuste tegemiseks tuleb sõlmida allkirjastatav lepingu lisa.

Ainult 3-poolsed hoiulepingudJah

ARN-5972 - Getting issue details... STATUS Mitteaktiivsete kasutajate kustutamine. Tehtud taustatöö, mis kustutab Arnost kasutaja, kellel pole seosed lastega, ei ole ise laps, ei ole taotluses laps ega lapsevanem, ei ole koolitoetuses lapsevanem.


JahTänastel kasutajatel peale pandud, uutele vaja lisada.

ARN-11447 - Getting issue details... STATUS Lasteaia pakkumisest loobumisel läheb taotlus tagasilükatuks. Nüüd on võimalik seadistada nii, et lapsevanem koha pakkumisest loobumisel näeb ainult üht põhjust loobumiseks ning taotluse staatus peale loobumist muutub tühistatuks. 

EiJah

ARN-10695 - Getting issue details... STATUS Garantiikirja aegumise teavituse seadistamine. Suveperioodil ei saadeta garantiikirja aegumise kohta teavitusi. Teavitused saadetakse seadistatud kuupäeval vaid neile, kes jätkavad huvikoolis.

Ainult garantiikirja kasutajadJah

ARN-10405 - Getting issue details... STATUS Laste liigutamine kooli filiaalide vahel. Kui on seadistustes lubatud, siis võib tõsta koolilapse ühest kooli filiaalist teise ja see toimib nagu paralleelivahetus. Filiaalid peavad olema sama EHISe IDga.

JahJah

ARN-11441 - Getting issue details... STATUS Lasteaia toidupäevast saab loobuda vaid eelmise tööpäeva teatud kellaajani. Ehk kui reede on riigipüha, siis esmaspäevasest toidupäevast tuleb loobuda juba neljapäeval. Kui puudumist märkida reedel, saab loobuda teisipäeva toidust.

Ainult LA toitlustamise kasutajadEi

ARN-11996 - Getting issue details... STATUS Tasuta toitu saab märkida ka mitte-KOV lastele. Vajadus tuli seoses sõjapõgenikega, kellele määratakse tasuta toit olenemata sellest, kas tal on omavalitsuse sissekirjutus või mitte. Tasuta toitu saab neile märkida nii, et tasuta on lisaks lõunale ka PPR ja hommikupuder.

Ainult kooli toitlustamise kasutajadEi

ARN-9341 - Getting issue details... STATUS Ilma koolikoha kinnituseta saab esitada põhikooli vv taotluse ja see kinnitab automaatselt ka koolikoha. Kui vanem teeb kohe põhikooli vastuvõtu taotluse määratud kooli (ilma "Kinnita koolikoht" nupuvajutuseta), siis läbi selle muutub koht ka automaatselt kinnitatuks lapsevanema poolt. Ehk siis põhikooli vastuvõtu taotluse esitamisega seotult kaob ka "Kinnita koolikoht" nupp ära.

JahEeldab, et kasutatakse koolimineku avaldust.

ARN-7165 - Getting issue details... STATUS   LA masskomplekteerimise ja jooksva kohapakkumise tegemisel vaadatakse, millise alguskuupäevaga taotluseid menetlusse kaasatakse. On eraldi seadistused selle kohta, kui tehakse paigutust järgmise õa kohta ja selle kohta, kui paigutamist teha käesoleva õa kohta.

JahJah


 • No labels