Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


September 2022

Muudatuse sisuKas mõjutab kõiki?Kas vajab seadistust?

ARN-11259 - Getting issue details... STATUS Saue teeb nüüd koolitoetuse ja koduse lapse toetuse väljamakseid uut moodi: varem tehti väljamaksefail, mis tuli tõsta raamatupidamisse. Nüüd saadab Arno väljamaksed otse nende raamatupidamisse (BC). See käib "Genereeri e-arved" nupuga. Juhendid on vastavate toetuste juures.

Ei, vaid SaueKui keegi teine soovib e-arveid BCsse, siis tuleb seadsitada

ARN-12035 - Getting issue details... STATUS Tartu teeb nüüd eralasteasutuste toetuste väljamakseid uut moodi: varem tehti väljamaksefail, mis tuli tõsta raamatupidamisse. Nüüd saadab Arno väljamaksed otse GoProsse. See käib "Genereeri e-arved" nupuga ja juhend on ka selle kohta eraldi: Eraasutuste toetuste väljamaksed (GoPro)

Ei, vaid TartuKui keegi teine soovib eraasutuste toetuste juurde e-arvet, siis vajab seadistamist (ja kui see pole GoPro siis ka arendust)

ARN-11069 - Getting issue details... STATUS Koolide moodulis: ka juba lahkunud või dokumendid väljastatud lapse puhul peab saama ametnik muuta lapse lahkumise kuupäeva ja lahkumise põhjust. Vajalik siis, kui lapse lahkumise saatmisel Ehisesse tuleb tõrge. Muuta saab andmeid vaid siis, kui lõpetamist pole veel EHISesse saadetud.

JahEi
August 2022

Muudatuse sisuKas mõjutab kõiki?Kas vajab seadistust?

ARN-13192 - Getting issue details... STATUS Admin → Tekstid viitab automaatselt e-kirja mallidele. Ülejäänud tekstid on nupu "Üldised tekstid" all.

JahEi

ARN-4227 - Getting issue details... STATUS Kasutaja ise seadistab Arnot. Sisulised seadistused, mis varem olid konf failis, on nüüd Admin → Seadistuste all. Esialgu muudetavad vaid piiratud kasutajatele, kuid nähtavad kõikidele adminnidele.

JahEi

ARN-12758 - Getting issue details... STATUS Kõikide importide juurde salvestame nüüd ka faili, mida kasutaja katsetas. See võimaldab paremini uurida nt pangaimpordiga seotud vigu või laste toiduandmete impordi probleeme. Logi näeb siit: https://arno.loc.piksel.ee/KOV/ctrl/ee/Import/showARN-7699 - Getting issue details... STATUS Ühest rollist teise liikumine. Võimalik on ühele kasutajale määrata mitu erinevat õiguste taset ja nende vahel rippmenüüst valides liikuda.

JahEi

Juuni 2022

Muudatuse sisuKas mõjutab kõiki?Kas vajab seadistust?

ARN-13032 - Getting issue details... STATUS Sisselogimise päringute väljavahetamine. Arnosse sisenemisel tehakse RR414 asemel RR464, RR465 ja RR41. See tähendab, et küsitakse vaid lapsed, eestkostetavad ja hooldusõigused. Välja jäävad ebavajalikud seosed, mis põhjustasid palju teabepäringuid.

JahAdmin seadistustes seadistatav, kuid nüüd automaatselt kõigil peal.

ARN-9768 - Getting issue details... STATUS Lepingu lisa kolmepoolsele hoiulepingule. Kui lapse hoiukoha kasutamine on seotud lepinguga, siis koormuse, kuutasu või toetuse muudatuste tegemiseks tuleb sõlmida allkirjastatav lepingu lisa.

Ainult 3-poolsed hoiulepingudJah

ARN-5972 - Getting issue details... STATUS Mitteaktiivsete kasutajate kustutamine. Tehtud taustatöö, mis kustutab Arnost kasutaja, kellel pole seosed lastega, ei ole ise laps, ei ole taotluses laps ega lapsevanem, ei ole koolitoetuses lapsevanem.


JahTänastel kasutajatel peale pandud, uutele vaja lisada.

ARN-11447 - Getting issue details... STATUS Lasteaia pakkumisest loobumisel läheb taotlus tagasilükatuks. Nüüd on võimalik seadistada nii, et lapsevanem koha pakkumisest loobumisel näeb ainult üht põhjust loobumiseks ning taotluse staatus peale loobumist muutub tühistatuks. 

EiJah

ARN-10695 - Getting issue details... STATUS Garantiikirja aegumise teavituse seadistamine. Suveperioodil ei saadeta garantiikirja aegumise kohta teavitusi. Teavitused saadetakse seadistatud kuupäeval vaid neile, kes jätkavad huvikoolis.

Ainult garantiikirja kasutajadJah

ARN-10405 - Getting issue details... STATUS Laste liigutamine kooli filiaalide vahel. Kui on seadistustes lubatud, siis võib tõsta koolilapse ühest kooli filiaalist teise ja see toimib nagu paralleelivahetus. Filiaalid peavad olema sama EHISe IDga.

JahJah

ARN-11441 - Getting issue details... STATUS Lasteaia toidupäevast saab loobuda vaid eelmise tööpäeva teatud kellaajani. Ehk kui reede on riigipüha, siis esmaspäevasest toidupäevast tuleb loobuda juba neljapäeval. Kui puudumist märkida reedel, saab loobuda teisipäeva toidust.

Ainult LA toitlustamise kasutajadEi

ARN-11996 - Getting issue details... STATUS Tasuta toitu saab märkida ka mitte-KOV lastele. Vajadus tuli seoses sõjapõgenikega, kellele määratakse tasuta toit olenemata sellest, kas tal on omavalitsuse sissekirjutus või mitte. Tasuta toitu saab neile märkida nii, et tasuta on lisaks lõunale ka PPR ja hommikupuder.

Ainult kooli toitlustamise kasutajadEi

ARN-9341 - Getting issue details... STATUS Ilma koolikoha kinnituseta saab esitada põhikooli vv taotluse ja see kinnitab automaatselt ka koolikoha. Kui vanem teeb kohe põhikooli vastuvõtu taotluse määratud kooli (ilma "Kinnita koolikoht" nupuvajutuseta), siis läbi selle muutub koht ka automaatselt kinnitatuks lapsevanema poolt. Ehk siis põhikooli vastuvõtu taotluse esitamisega seotult kaob ka "Kinnita koolikoht" nupp ära.

JahEeldab, et kasutatakse koolimineku avaldust.

ARN-7165 - Getting issue details... STATUS   LA masskomplekteerimise ja jooksva kohapakkumise tegemisel vaadatakse, millise alguskuupäevaga taotluseid menetlusse kaasatakse. On eraldi seadistused selle kohta, kui tehakse paigutust järgmise õa kohta ja selle kohta, kui paigutamist teha käesoleva õa kohta.

JahJah


  • No labels