Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Huviring on pigem midagi analoogilist PPR-ga.

Huvitegevused

Huvitegevused menüü valikus on näha kõik huviringis, mis on olemas:

...

Ametnik saab kõikide huviringidega tegeleda, huvijuht näeb kõiki huviringi aga tegeleda saab ainult oma huviringidega.

Huviringi loomine

Huviringide loomine ja  haldamine toimub kooli andmete vaatest, kus on kastike "Huviringid". Seal on võimalik huviringi lisada/muuta/kustutada, anda huviringide esindajatele õiguseid ning lisada õpilasi. Huviringi lisada, muuta ja kustutada tohib kooli esindaja ja ametnik. Huviringi lisamisel tuleb sisestada põhiandmed.

Huviringi põhiandmed

 • ringi nimi (kohustuslik)
 • valdkond (kohustuslik) – klassifikaator
 • alavaldkond (mittekohustuslik, ametniku muudetav) – klassifikaator
 • lühikirjeldus
 • toimumisajad (kalendris aeg + kellaaeg) – analoogiliselt PPR-i aegadega
 • toimumiskoht/kohad (vabatekst)
 • maksumus (vabatekst)
 • juhendaja – arno kasutaja, kellele on antud ringi juhendaja õigus
 • kaasjuhendajad – arno kasutaja, kellele on antud ringi juhendaja õigus
 • avatud kõigile (linnuke) – kas ring on avatud ainult oma kooli õpilastele või ka teiste koolide omadele
 • vastuvõtt kutsega (linnuke) - kas ringi saavad osalejaid lisada ainult ringiga seotud kasutajad (nt ringi juhendaja)
 • kohtade arv - osalejate arv ringis, kui see on piiratud
 • vanusepõhine piirang - saab sisestada vanuse alam- ja/või ülempiiri (vanus võetakse õppeaasta 30.09 seisuga)
 • klassipõhine piirang - saab valida, mis klasside õpilased saavad osaleda

Huviringi valdkonnad

Hetkel on valdkonnad 2-tasemelised: valdkond ja alavaldkond. Mõlemad sisestab administraator Admin > Klassifikaatorid alt.

Huviringidega seotud kasutajad ja õigused

Uued rollid:

 • kooli huvijuht - tegeleb kooli huviringidega, teisi kooli asju ei pea tegema/nägema, saab lisada uusi ringe ja lisada/muuta juhendajaid/kaasjuhendajaid
 • ringi juhendaja - tegeleb ühe või mitme huviringiga, saab muuta ringi kõiki andmeid, näeb ainult oma ringide lapsi
 • ringi kaasjuhendaja - tegeleb ühe või mitme huviringiga, saab muuta ringi kõiki andmeid, näeb ainult oma ringide lapsi

...

Kooli huvijuht, ringi juhendaja ja kaasjuhendaja näevad Arno avalehel oma ringide loetelu (huvijuht näeb siis kõiki oma kooli ringe).

Huviringi astumise taotlus

Lapsevanem või täisealine õpilane saab teha huviringi astumise taotluse. Taotluse vaates saab valida, mis ringidesse soovib astuda. Ringide valikus on nii õpilase oma kooli ringid kui ka avatud ringid teistes koolides.

...

 • ringide ajad kattuvad
 • valitud ringis ei ole enam vaba kohta
 • valitud ei ole ühtegi huviringi
 • kohustuslik väli (e-mail) on täitmata

Huviringist lahkumise taotlus

Lapsevanem või täisealine õppur saab teha huviringist lahkumise taotluse.

...

Sel juhul toimub lahkumine ühest konkreetsest huviringist.

Lapse lisamine huviringi ringiga seotud kasutaja poolt

Huviringi juhendaja või kaasjuhendaja, samuti kooli huvijuht, esindaja ja ametnik saavad lisada õpilast huviringi ilma taotlust tegemata. Kas kooli andmetest:

...

Lapsevanem peab kinnitama, et ta on nõus sellega, et tema laps hakkab huviringis käima:

Huviringi taotlus täisealisele õppurile

Täisealisele õppurile huviringi lisamine käib samamoodi, kui tava õppurile, kui vanus huviringis lubab, siis saab teda lisada huviringi. Ning ise õppur süsteemi sisestamisel näeb oma andmete vastas nuppu: "Huviringi taotlus" ning saab ise enda kohta taotluse esitada või huviringist lahkumise taotluse:

 

Lapse eemaldamine huviringist ringiga seotud kasutaja poolt

Huviringi juhendaja või kaasjuhendaja, samuti kooli huvijuht, esindaja ja ametnik saavad eemaldada õpilast huviringist ilma lahkumise taotlust tegemata.

Selleks on huviringi õpilaste nimekirja vaates nupp "Eemalda laps rühmast". Enne nupu vajutamist tuleb märkida nimekirjas linnukesega vähemalt üks õpilane, aga võib märkida ka mitu.

Huviringi aegade muutmine

Kui huviringi toimumise ajad muutuvad siis, kui huviringis on juba osalejaid, saadetakse osalejatele või nende vanematele sellekohane teavitus. Lisaks muutuvad lapsevanema/osaleja vaates huviringis käimise ajad vastavalt sellele, kas laps käib osalise või terve ajaga. 

...

Karl käib ringis E 14-15 ja R 14.30 - 15:00 (reedest aega ei uuendatud).

Huviringiga seotud õiguste andmine

Huvijuhi õiguse annab kooli esindaja. Kooli andmetes "Huviringid" tabelis nupuga: "Huviringide õigused":

...

Lisa nupuga valib, keda ta soovib lisada:

Õpilased menüü

Vajutades huviringide tabelis nuppu: "Õpilased" :

...

Samuti õpilaste huviringi vaates on võimalus lisada laps antud huviringi, muuta lapse huviringi (panna soovi korral teise huviringi, kus antud huvijuht on samuti huvijuhi rollis); eemaldada last huviringist; saata lapsevanematele teavitused.

Laste arvu aruanne

Ametnikul olemas Huviringi tabelis selline nupp nagu: "Laste arvu aruanne":

...