Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Põhjuse sisestamine on ka oluline, kui jääb täitmata tuleb veateade ette.

Kui huviringide ajad kattuvad, siis lapse huviringi lisamisel tuleb veateade ette:

Huvijuhi rollis ja Juhenda rollis oli viga, lisan uue pilti, kui parandatakse

NB! Mis rollis see pilt on võetud? kas see on viga, et siin on näha, mis ringides laps käib?

Ringi juhendaja, Juhendaja, kes on seotud ühe ringiga , ei tohiks näha näe teisi ringeringi, kus laps käib.

Lisada pilti, kui parandus tehtud

Kooli huvijuht võib näha, kus ringides laps käib.

Kui huviringide ajad kattuvad, siis lapse huviringi lisamisel tuleb veateade ette:

Kui lisad sellist last, kes ei käi veel koolis (Arnos), siis tuleb võimalus valida kooli manuaalselt:

...